V E S T L A N D S R E I S E 1 9 9 1 .

Jeg bilte fra mit feriested Solhaug i Rennebu lørdag 3.august og regnet med å ligge over
i Stryn. Der var imidlertid alt opptatt, og jeg blev anbefalt å
dra til Faleide hvor det var hus å få i et apartement.
Gikk om kvelden en tur langs kaiene og videre opp til den øverste
gården.--Pratet med en kone som hadde kjennskap til Faleide i
gammel tid.

Søndag 4.august.
Mannen til den kona jeg snakket med igår kveld, kom nedom
motellet akkurat idet jeg skulde til å dra.Han viste meg stedet
der huset til Oline Bergitte, min oldemor, hadde stått og
fortalte at hennes første mann sersjant Muri hadde vært
postekspeditør på stedet inntil han døde.
Han nevnte også at det var en student som bodde på nabogården og
som hadde god greie på Faleide i gammel tid.
Jeg avtalte å stoppe på Faleide på retur fra Hopland, Aaland.
Drog så ut til Aaland hvor jeg hilste på folk med kjennskap til
tidligere tider.
Anders Hammer, 6796 Hopland, blev med i bilen og viste meg det
sted hvor tipp-2-oldefar Abraham Aslaksen Aasens hus hadde stått.
Hilste også på Olaug Aaland Hellevang, 6796 Hopland, og var inne
hos henne og fikk se hennes slektstavle, som også hadde noen av
mine aner.
Hun anbefalte meg å ta kontakt med Magne B. Skrede som bodde på
Abrahambruket, Utitun, Hopland 6796, tlf 73724. Han hadde god
greie på gamle slekter.
Tilbake på Faleide besøkte jeg Edvard Faleide Langeland som bodde
i en meget gammel gård. Han hadde gamle fotos av det huset som
oldemor Oline Bergitte bodde i.
Han nevnte at en lensmanns-slekt hadde eid denne gården, og at
det gamle lensmannsarkivet blev oppevart der. Han kunde fortelle
at han hadde støtt på et brev hvori Oline Bergitte blev pålagt å
rive huset og fraflytte stedet, muligens pga ulovlig
brennevinssalg i konkuranse med stedets handelsmannen som hadde
enerett til utskjenking.
Drog så til Bjørkedalen, hvor jeg hadde korte samtaler med
driverne både på Nøre og Søre Bjørkedal.
Drog så videre til Folkestad og så med ferje over til Volda hvor
den eneste campingplassen var under enhvær kritikk, så jeg dro
videre til Ørsta, hvor jeg lå over.

Mandag 5.august.
Var innom biblioteket i Volda og noterte meg diverse bøker jeg
akter å låne til høsten.
Var også innom en bokhandel og kj›pte 3 slektsbøker.
Drog så over til Folkestad og videre til LIlle-Meek, hvor den
slekten som oldefar solgte gården til, fremdeles var brukere.
Jeg hilste på Elias Pettersen Meek f 1903 og hans kone Gunvor
Sivertsdatter fra Søvik.
Far til Elias var Petter Eliasson Mek f 1876 d 1906.
Farfar til Elias, Elias Madsson Hjorthaugreite (Aurstad) som var
f 1859 og d 1966, kjøpte i 1875 gården av min oldefar 0la
Johannes Torbjørnsen Meek f 1842.
Da Ola solgte i 1875 og flyttet til Trondhjem, blev hans far
Torbj›rn Olson Meek f 1809 igjen og hadde vistnok kår på gården
til han døde i 1890.
If›lge Elias var han benyttet som "barnepike" for Elias sin far
som var født i 1876.
Elias kunde fortelle at den store furua som stod ved enden av
stuelåna var plantet av min tippoldefar.
Vi var også nede ved sjøen og så på det våningshuset som min
oldefar bygget i 1866, og som stod så å si uendret, antagelig
også med bakerovnen i kjelleren.
Nede ved sjøen var ei vik kalt "Skutevikja". Her er ei lita hamn
som ga livd for båter i sørlig vind og som nok gav grunnlaget for
at oldefar kunde drive det stort med handel og bakeri.
Elias fortalte at oldefars søster Johanna Hansine Petrine f 1844
som i 1871 blev gift med Halvor Rasmussen Straume, bruker av
Bjørnenakken, blev 2.g.g.m: Anders ? ? . De hadde sønnen Hans
Andersen, som igjen hadde sønnen Alfred Hansen f 1903 og gift med
Elise Nilsen Festvåg. Jeg har derfor 3 firmenninger i Festvåg
nemlig Herman, Marte og Raymond Bjørnenakken.
Fortsatte til Nordfjordeid og tok inn på Harpefoss.

Tirsdag 6.august.
Drog idag til Lothe og videre så langt veien gikk dvs opp til
Lahaugen.
Hilste på Jofrid Jonsdatter Ladehaug, som var datter av Jon
Knudsen Ladehaug. Jofrid var gift Skålbunes.
Hun ringte til Ingrid Aslaksdatter Lodsberg, som var født Aase.
Hun bodde på Lodsbergskåra og jeg drog dit. Ingrid fortalte at
broren Ola Aslaksen nå var på ferie på Ytre Aasane. Hun hadde
dertil en bror i Bodø som var flyver. Han hette Svein Aase.
Jeg drog så til Ytre Aasane og parkerte nede ved veien og hadde
20 minutter gange på en dårlig sti opp til gården. Her traff jeg
Ola som var her på ferie, da gården nå var fraflyttet, og blev
brukt som feriested.
Ola viste meg et maleri av gamlegården som var bygd av Olas
tipp-2-oldefar 1 1825/1827. Han hette Aslak Olsen og var født i
1780. På en av stabbursstolpene hogg han inn årstallet 1819.
Denne steinen var det tatt vare på.
Olas tipp-4-oldefar Aslak Olsen f 1717 var kalt Aasekongen. Han
var den første som kostet glass i stova og stabbur.I stabburet
stod til for kort tid siden samma glasset med denne påskrift:
"Welagte Dannemand Aslach Ols›n Aase 1753" på den ene ruten. Ola
viste meg vinduet med den sirlige påskriften på den ene ruten.
Aslach Olsen f 1717 var far til min tipp-2-oldefar Abraham
Aslachsen som blev gift til Aaland.
Hans sønn Ole Abrahamsen bykslet Brynnestad hvor min oldemor Oline
Bergitte Olsdatter Brynestad var født.
Reisen gikk så videre med ferge fra Lothe til Anda og videre til
Florø på besøk hos min firmenning Agnes Vederhus og hennes mann
Sigurd.

Onsdag 7.august
Sigurd kjørte meg en tur rundt i Florø og utpå ettermiddagen
kjørte vi inn til huset deres i Holsen

 
Torsdag 8.august
Tur til Haukedalen, Nikken var med. Besøkte Alfred Gjerland som
hadde mye slektsstoff.
Jeg besøkte ham også om kvelden, og vi utvekslet slektsstoff.

 
Fredag 9.august
Drog rundt Holsavatnet forbi Høgset til Nydalen hvorfra oldemor
Gjertine Gundersdatter Nydal var kommet.
Jeg skiltes så med Agnes og Sigurd og fortsatte hjem til Solhaug.

Tilbake til min HOVEDSIDE