M E S L O - S L E K T A

Sjur er også opphav til Hugenottavstamninga til Mesloslekta pågrund av navnet Engel. I "Sagn og fortellinger fra Rennebu" heter det om slekten Meslo:

 "Sjur hadde intet oppskrevet om Meslos, men tør nokk være på- litelig, skjønt han således hadde bare hukommelsen å stole på: 1. Engel het den hugenott som først kom hitopp av ætten. De tidligste hugenotter bosatte seg egentlig på nordre Rennebuskogen
og var fattige arbeidere. Bygdefolket holdt dem for å være tyskere. Engel fikk bygsel på Meslo. Muligens var det så at han giftet seg med ei jordtaus og fikk bygsel på hennes rett."

Sjur husket nokk feil når det gjaldt de 5 eldste ledd og kommer f›rst riktig ut på de 3 yngste ledd. I 1548 er nevnt Enngle på Kønna i Lensregnskapene. Han er antagelig født kring 1500, noen år senere enn Martin Luther som er født i 1483. (Blodbryllupet i Paris i 1572)

Tilbake til min HOVEDSIDE