F A M I L J E N      L E M F O R T .

Kilder:
PHT 5.rekke, 5.bind s. 108. Lemfortske Familiegaader. Eiler
Nystrøm.
PHT 7.rekke, 5.bind s. 222. Lemfortske Familiegaader II ved
E.A.Thomle.
Rennebuboka I, side 304.
Løkken verk 300 år.
HT 1.rekke, 3.bind side 97. Skånlunds Autobiografi.

Etatsråd Zakarias von Lemfort f 1625/30   d 1689.

NN Zakariasdatter v Lemfort

Johann Fridrich v Winter

Johann Winters sønn Zakarias Johansen Winter blir da
Cathrina Sibyllas stedsønn.

Cathrina Sybilla von Sehligh

Catrinas datter Johanna Maria Johansdatter Winter og Cathrinas
stedsønn Zakarias Johansen Winter blir da
Johan von Lemforts stedbarn.

Johanna Marie Johannsdatter (v Winter) v Lemfort

Zakarias Johansen (v Winter) v Lemfort

Johann v Winters sønn og datter vokste opp hos Lemfort og tok
hans familienavn.

Zakarias Lemfort (Zakarias Johansen v Winter) fikk tillatelse den
19.mars 1725 på grund av vedvarende svaghed at afgive sin Charge
som Premierløytnant ved Muhlenpforths Regiment i Trondhjem til en
Fændrik, der står på vartpenge, dvs det 3.Trondhjemske nasjonale
infanteriregiment, B›rsenske kompani.
Zakarias var blitt premierløytnant i 1718 og Sekondløytnant i
1711 ved Buddes Regiment i Trondhjem.
Han overtar gården Nergård Krangsås i 1720 og sitter med den til
1723. I 1728 kjøpte han gården Vollan på krongodsauksjonen.
Zakarias døde 14.juli 1731.
Enka Kirsten solgte gården Vollan i 1731.

Hun døde i Trondhjem 22.12.1735 og blev begravd på Domkirkegården
den 29.12

Zakarias Johansen v Lemfort f 13.juni 1692 blev i 1709 utnevnt
til Sekondløytnant ved Faderens regiment i Trondhjem. Han synes å
have blitt forfremmet til Premierløytnant i 1710 men døde kort
efter.

Johan v Lemfort treffes første gang i 1675 som Fændrik i kaptein
Griebels Kompani af Akershus Nationale Infanteriregiment. Få år
efter i 1679 finner vi ham i Nimwegen.
Skånlund nevner i sin Autobiografi en skandale som Johan var
innblandet i på dette tidspunkt, som hans far måtte rydde opp i.
I sin utlendighet ektet han i Køln i 1684 Cathrine Sybilla von
Sehligh, som hadde vært gift med Oberstvagtmester Johann Fridrich
von Winter i 1679. Han døde i 1684.
Johan Lemfort blev i 1687 utnevnt til major ved Palle Krags
regiment. I 1693 blir han ansatt som Oberstløytnant ved
Trondhjemske regiment. I 1709 blir han utnevnt til oberst og Chef
for Trondhjemske regiment. Han døde i 1710.
Han lot oppsette en Olafstøtte på Stiklestad.
Han arvet fra faren i 1689 gården Smestad, som var betraktet som
Akers beste gård.
I 1695 ervervede han en ottendedel i Løkkens Kobberverk.
I slutten av 1600 talet eide oberst von Lemfort gården Voll,
Staure i Rennebu. Han hadde trolig gjeld til Stangvik kirke, for
først på 1700 talet vart garden lagt under Stangvik kirke.

 Tilbake til min HOVEDSIDE