F R A N S V I S     I     N O R S K     N A V N E S K I K K.

 

I. FRANSVIS fra ILBRU i RENNEBU.

På en av Buomgårdene levde på siste halvdel av 1600 tallet Henrik Jørgensen og hans kone Malene Frantsdatter Jagow. Buom var fra gammelt av herberge for reisende med retten til å fiske i Buvatnet og allerede nevnt i Aslak Bolts Jordebok. Ilbru var underbruk til Buom og nevnt som et sentrum for distriktet. Her møttes de to veier fra hovedstaden, - Dovreveien over Berkåk og Holtveien over Kvikne. Det har blitt sagt at her ved Ilbru blev det holdt martna hvert år i samband med Sankt- Hans-martnan i Trondheim.

Undal gruber, som kom i drift fra 1659, hadde sin smeltehytte ved Ilbru.Smeltehytta blev nedlagt i 1671 og kom ikke mere i drift.

Henrik Jørgensen hadde vært kvartermester i rytteriet og er i 1680 nevnt som tilhørende rittmester Koppelows regiment. Rittmester Cort Christopher Koppelow født ca 1625, var fra 1670-åra stasjonert i Rennebu.Henrik Jørgensen har fra 1681 tillatelse til å selge øl ved Ilbru d.v.s. rett til å drive herberge.

Malene Frantsdatter er anført som bruker av Buom nr. 69 i 1696, så Henrik må være død tidligere - antagelig i 1685, da ifølge kirkeboken en Henrik Ilbroen er begravet. Vi vet ikke hvor mange barn Henrik og Malena satte til verden, men ved et skifte på Lerånd i Buvika i 1727 får vi vite navnene på 6 døtre. Den eldste var da 64 år.

1.a. Fransvis Henriksdatter 1663-1741.
Hun blev gift i 1696 med Arnt Angrimsen, som var bruker av Buom nr 69 i 1701. Han er i 1722 anført som bruker av underbruket Ilbru, mens Fransvis er anført som bruker i 1724. Fransvis og Arnt hadde 6 barn: Malene, Angrim, Henrik, Ingeborg, Anne og Marit.

2.a. Malene Arntsdatter 1699-1742
Gift i 1725 med Ole Jonsen Brattset d.e. 1691-1767. De hadde 7 barn: Fransvis, Marit, Ingeborg, Kari, Erik, og Randi.

3.a. Fransvis Olsdatter Brattset 1725-1791. Gift i 1747 med Sivert Einersen Tverdal Brattset Strøm.
De hadde 4 barn før de flyttet til Bjørnør Malene, Lisbet, Jon d e, Jon d y.: og 3 Barn født i Bjørnør:
Hans, Marit og Gjertrud.

4.a. Malene Sivertsdatter Strøm 1748-1815 Gift 1768 med Anders Knutsen Einarsdal 1743-1820

De  hadde 8 barn:

Ane Cathrina, Johanna, Malena, Knut, Sivert, Nils, Fransvis og Olava.

5.g. Fransvis Andersdatter Olvik 1788-1871 Gift 1814 med Jakob Andreasen Grindmo  Einarsdal  1794-1874

4.c. Jon d.e. Sivertsen Strøm 1753-1804. Gift 1788 med Gisken Johansdatter Hopstad 1758-1821
Barn: Jonetta, Malena, Johan og Fransvis

5.d. Fransvis Jonsdatter Strøm 1799-1801

3.f. Erik Olsen Brattset 1737-1802 g.m: Ragnhild Pedersdatter Toset 1735-1797

De hadde 6 barn:
Malene, Ole, Peder, Arnt, Knut, Jon

4.b. Ole Eriksen Brattset 1765-1832 g. 1793 m: Ingeborg AngrimsdatterYtterhus  1765-1827
De hadde 6 barn:

Ragnhild, Erik, Arnt, Arnt, Angrim, Sivert

5.f. Sivert ( Sjur)  Olsen Brattset 1807-1899

Denne Sjur er opphav til sagnet om innvandrede Hugenotter på Nordskogen:
Han skal ha fortalt (og det har blitt nedtegnet) :

"Hans (Ole Jonsen f 1691) kone hed Malene. Hennes forældre var "Hans (dvs Ole  d. e.  Jonsen Brattset  f 1693) kone het Malene (f. 1699) kommet fra Frankrike. Det sagdes at de måtte fly derfra fordi de ikke vilde bekjenne seg til den Catolske kirke. Hendes moder var en prests datter. Denne Malene kunde lese i bok og var kommen fraIlbroen"

Sjur kjente ikke navnet på oldemor Malenas mor. Og ved overlevering hadde nokk navnet Fransvis, som var navnet til oldemor Malenas mor, blitt til Frankrike. Malenas mor var altså Fransvis Henriksdatter g.m: Arnt Angrimsson Ilbru. De var ikke kommet fra Frankrike. Fransvis var ikke en prests datter.

Oldemor Malena kunde lese i bok:

Hun hadde vokst opp i et kultursentrum på Buan. Henes morfar var kvartermester og ansvarlig for regimentets regnskap og forsyninger.
Hennes søskenbarn Henrik Jonsen Buan 1731-1760 efterlot seg en boksamling på 26 bind. Henriks søskenbarn var også Jon Gundersen Buan 1732-17. Best
kjent som Jon Skolemester. En av bygdas første skolemestre. Fransvis var datter av kvartermester Henrik Jørgensen på Buan og Malene Frantsdatter.

Ved en rettssak på Tynnset 17.januar 1640 var Frantzisse (Frandsis) Klestsdatter blitt beskyldt for å være heks men frikjent. Andre som er nevnt under rettssaken:

Frannds Jensen kullbrenner. (Jagow)
Olle Kullbrender
Ollufs Q Giselle
Hendrich Mortensen kullbrenner
Olluf Joennsen
Raffael Smelters moder Gjertrud Halduorsdatter
Jacob Tille
Halfuor smelter hans kone Ragnild Halfuersdatter
Reer Halfuorssen
Anders kullbrenner

2.b. Angrim Arntsen Ilbru  1701-1767 Gift i 1740 med Gunhild Knutsdatter Aune 1706-1790
De hadde 3 barn: Arnt, Fransvis og Knut.

3.a. Arnt Angrimsson Ilbru Gylland 1737-1809. Gift i 1769 med Gjertrud Mikkelsd Stavne 1748-1790.


Noe etter 1780 flyttet Arn med familjen til Horg, hvor han kjøpte gården Gylland. Han beholdt Ilbru som avlsgård. Arn blev lensmann i Horg.

De hadde 5 barn:

Fransvis, Mikkel, Angrim, Arnt, Gjertrud

4.b. Mikkel Arntsen Gylland 1774-1830 Bonde og lensmann i Horg . Gift med Anne Pedersdatter Voll 1781-1862

De hadde 8 barn

4.a Fransvis Arntsdatter Gylland 1772-1845 Gift i 1796 med Peder Ingebrigtsen Hage 1771- 1844
Barn: Ingebrigt, Gjertrud, Angrim, Arnt  og Marit

5.b. Gjertrud Pedersdatter Hage 1800-1870 G 1830 .m: Nils Olsen Bones 1803-1845
Barn: Fransvis

6.a. Fransvis Nilsd Bones Sørstua 1832-1883 g. 1861 m: Jens Halvorsen Aune Nordstua 1829-1900
Barn: Halvor, Ingeborg og Gjertrud. Kjersti, Halvor

7.a. Ingeborg Jensd Aune 1863-1949 g.m: Svend Jørgensen Brennbakk 1863-1934
Barn: Fransvis, Fransvis og Jens

8.b. Fransvis Svennsd  Røsbjørgen 1891-1977
g  1917 .m: Bernt Pedersen Røsbjørgen

8.c. Jens Svendsen Aune 1893-1962 g.m: Pauline Johansdatter Bakken 1901-1979
Barn: Inger Elida

9.a Inger Elida Jensdatter Aune 1928- g m Ivar P. Helstad  1927-

Barn: Jonas, Fransvis Emilie

10b  Fransvis Emilie Ivarsdatter Helstad  1964 g m Audun Rosenvinge

Barn: Anne Fransvis 1987

Fransvis Emilie Helstad er bosat i Terråk. Hun er oppkalt etter sin morfars søster Fransvis Svendsdatter Røsbjørgen.  f 1891 i Horg. De har i sitt eie en kiste med dette navn. Navnet Fransvis var nå blitt så uvanlig at navnetradisjonen måtte forelegges departementet før det kunde godkjennes brukt og da under forutsetning at det blev nyttet et døpenavn i tillegg  - derfor dobbeltnavnet Fransvis Emilie. Fransvis Emile og Anne Fransvis er, så vidt vites, de eneste idag som har navnet Fransvis

7.b. Gjertrud Jensd Aune 1866-1952 g m  Ole Eliassen Moen 1859

Barn: Fransvis

8a. Fransvis Olsdatter Aune 1886-1956 g.m: Peder Olsen Hugdal 1875-1953 Skjærliløkka.

5.c. Angrim Pedersen Hage 1803-1852 g.m: Kari Andersd Røttum 1820-1897
Barn: Peder d.e., Peder d.y., Anders og Fransvis

6a. Peder d. e. Angrimsen Hage 1844-1932 g.m: Berit Olsd Sørtømme 1838-1897
Barn: Kari, Ingeborg, Fransvis

7.b. Ingeborg Pedersd Hage 1872- g.m: Ole Iversen Krogstad 1869-

7.c. Fransvis Pedersd Hage 1874-1852 g.m: Jon Eliassen Midttømme 1873-1952
Barn: Jenny Fransisca

8.a. Jenny Fransisca Jonsdatter  Midttømme 1911- bor på Tverlandet ved Bodø i 1998 g.m: Martin Straumen fra Kvæfjord,

6.b. Peder d.y. Angrimsen Hage Vollan 1845-1913 g.2.g.m: Berit Jonsdatter Frøseth 1845-1901

7.f. Fransvis Pedersdatter Vollan 1881-163 g.m: John Hovin Finseth

6d. Fransvis Angrimsdatter Hage 1849- 1900 g.m: Ole Rolfsen Hugdal 1845-1904
Barn: 10 barn , c. Esten

7.c. Esten Olsen Hugdal 1876-1930 g.m: Marie Iversdatter Hugdal 1893-
Barn: Fransvis

8.a. Fransvis Estensdatter Hugdal 1913-1997 g.m: Jon Berg fra Soknedal, skoleinspektør

5.d. Marit Pedersd Hage 1817-1888 g.m: Ole Olsen Grytdal 1817-1904
Barn: Fransvis

6.a. Fransvis Olsd Grytdal 1843-1941 g.m: Ole Andersen Rogstadgjerdet

2c. Henrik Arntsen Ilbru 1706-1742. Bonde på Brattset. Ugift. Skifte 10.4.1742

2.d. Ingeborg Arntsdatter Ilbru 1707-1795 g.m: Halvor Halvorsen Gravaksel 1682-1763
Barn: Arnt, Marit, Fransvis, Gurru, Gurru og Henrik

3.c. Fransvis Halvorsdatter Gravaksel 1743-1826 g.m: Ole Mikkelsen Ramsem Gunnes 1736-1800
Barn: Ingeborg, Ingeborg, Mikkel, Halvor og Arnt

4.b.Ingeborg Olsdatter Gunnes 1774-1864 g.m: Torger Fredriksen Hårstad 1777-1863
Barn: Marit, Fransvis, Fredrik, Gjertrud, Ole. Arnt, Løden og Løden.

5.b. Fransvis Torgersdatter Hårstad 1807-1892 g.m: Jon Andersen Risan 1800-1847
De flyttet til Verdal, kjøpte gården Hofstad. Senga til denne Fransvis er å finde på Nerskogen  på hytta til Grete Paulsdatter Ravlo f kr 1920 g m Lorentz Kvaal, Steinkjer.

Datter Mari Kvaal

5.c. Fredrik Torgersen Hårstad 1809-1889 g.m: Guru Larsdatter Uv (mine oldeforeldre)

2.e. Anne Arntsdatter Ilbru 1712- g.m: Siur Olsen Øver Hol 1700-1762

2.f. Marit Arntsdatter Ilbru 1717-1765 g.m: Ole d.y. Jonsen Brattset Lia 1704-1778
Barn:11 stk, herav 2 Fransvis

3.b. Fransvis d.e. Olsdatter Lien 1741-

3.e. Fransvis d.y. Olsdatter Lien 1744-1832

 

 

1) Gunhild Knutsdatter Aune f 1706 g 1740 m

  2.b Angrim  Arntsen Ilbru 1701 . 1767

 De hadde 3 barn: Arnt, Fransvis og Knut

 3.b Fransvis Angrimsdatter Ilbru f  1743, døde 6 1/2 år gml i  1750

 

 

 

F R A N S V I S      F R A     S L E K T E N    A U N E    p å     N O R D S K O G E  N

 

2) Marit  Knutsdatter Aune  f  1720 g m  Jørgen Svendsen Myren f 1703

De fikk en datter i 1756  som (antagelig) ble oppkalt etter sit søskenbarn Fransvis son døde i 1750, 6 1/ år gml

Fransvis Jørgensdatter Myren  f 1756  g m  Knut Olsen Mærkesbrekk f 1753

De hadde sønnen Ole Knutsen Mærkesbrekk f 1780 som ble g m Ingeborg Pedersdatter Litjmoen f  f 1771

De fikk datteren Fransvis Olsdatter Litjmoen  f 1835 g m Anders Eriksen Grut f 1807

 

II. FRANTSVIS (mrd T) fra TALLERÅS i MELDALEN

Basert på bygdebok og FT 1801.

Peter Franzen Franck var postbonde og garmaker ved Grutseterhytte.
Født i 1631 og gift med Benedichte Frantsdatter Jagow. Han var sønn av den fra Thyringen innvandrede Frantz Francke. Benedichte oppkalles i slekten  med navnet Bente

1.a. Frantsvis Petersdatter Francke Tallerås 1680-1742 Gift i 1701 med Ingebrigt Eriksen 1663-1739.
De bodde på Skjøtskiftemoen og hadde 5 barn:
Erik, Peter, Fredrik, Kari, Bente og Frantsvis

2.a. Erik Ingebrigtsen Skjøtskiftemoen 1707- Gift med Olaug Eriksdatter Rye 1716-

3.c. Frantsvis Eriksdatter 1748-  

2.c. Bente Ingebrigtsdatter 1713- Gift 1742 med Jon Sivertsen Laushus 1708-
Kjøpte i 1760 Snuruåsen.
Barn: Sivert, Frantsvis, Frantsvis og Bente.

  3.c Frantsvis Jonsdatter  1750 Gift 1775 med Anders Knutsen Snuruås, 1749- Bonde, grubearbeider.
Barnløs.
Anders gift 2.g.m: Rebekka Johansdatter 1760-
De hadde datteren Frantsvis

4.a. Frantsvis Andersdatter Snuruås 1789- Gift 1813 med Sivert Johansen Steigavold.
Barnløs.

3.d. Bente Jonsdatter 1757 Gift med Halvar Rasmussen Jordhusbakk 1750- Husmann med jord, grubearbeider.

4 barn: Bente, Guru, Marit og Frantsvis

4.d. Frantsvis Halvorsdatter 1796-

2,f. Frantsvis Ingebrigtsdatter Skjøtskiftemoen 1718-  Gift 1743 med Iver Torgersen Bergangjerdet 1723-
De hadde 8 barn: Frantsvis, Sara, Torger, Frantsvis, Sjur, Torger, Sara og Bente

3.b. Sara Iversdatter Bergangjerdet 1745- Gift med Ole Olsen Langeng.

4.a. Ole Olsen Langeng 1777- Gift med Gunhild Jonsdatter Bustad 1878-
De hadde 6 barn:
Erik, Peter, Fredrik, Kari, Bente og Frantsvis 

5.f. Frantsvis Olsdatter Grindvoll 1812-   Gift 1845 med Ole A. Høydal

3.d. Frantsvis Iversdatter Bergangjerdet 1748-  Gift med Sjur Engelsen Grindvoll 1744- Husmann med jord, Tømmermann ved gruva
Barnløs.

1.b. Johanne Petersdatter Francke Tallerås fkr 1680 Gift 1698 med Erik Jonsen Engen fkr 1670

Frantsvis og Johanne Petersdatter Francke på Tallerås levde samtidig med Fransvis og Johanne Henriksdatter på Ilbru,- og det må antaes at det her er en slektskapsforbindelse.

 

III. FRAN (T) SVIS fra SLEKTEN KJELSTRUP på LØKKEN

 

Jens Eriksen Kjelstrup var kullfogd ved Løkken Kobberverk i 1672 og hadde overtatt gården Herme i 1667. Han døde i 1692 og var da
gjestgiver og handelsmann på Svorkmo. Han var gift med Ane Cathrine Frantsdatter Jagow som døde i 1695. De hadde 5 barn: Frants, Frantsvis, Jens, Maren og Cathrine.

Fransvis, Maren og Cathrine har navnesøstre på samme tid på Ilbru

1.a. Frants Jensen
Kirurg og badskjær i Drammen
Gift med Ane Kjerstine Pedersdatter Brandt

1.b. Fransvis Jensdatter
Gift med fogd Hans Simensen Koch
Hytteskriver ved Innset

1.c. Jens Jensen 1670-1736
Hytteskriver Svorkmo. Hyttemester Røros 1702-1708.
Barn: Christian, Jens, Frantz, Cathrine, Sophie, Jeremias
og Elisabet.

1.d. Maren Jensdatter
Gift med Povel Olufsen - 1728
Direktør Løkken Verk
Barn: Johan, Oluf, Jens, Cathrine, Fransiska og Malena.

1.e. Catharina Jensdatter fkr 1675
Gift 2..g. med Lars Olsen Hindberg.
Proviantforvalter ved Verket

Barn: Anders, Maren, Peder

Som kilder er benyttet bygdebøker samt materiell samlet av Yngvar Kjelstrup, Oslo.

Tilbake til min HOVEDSIDE