D A G B O K

Fra sommeren 1910

Skrevet av Gunda Alison Larsen (senere Skjerve)

Født 28.12.1891 Hun besøkte da sin fars slekt i Holsen, Førde. Hennes far hadde 10 brødre og søstre.

Onsdag den 6. juli 1910 reiste Borghild og jeg fra Levanger til Trondhjem med morgentoget kl. 8.00. Gik op i byen og hilste paa forskjellig kjendte og gik en del ærend.

Onsdag nat kl 1.00 reiste jeg fra Trondhjem med D/S Ivar Aasen ifølgemed far, Borghild, Tilly, Johansen, Nordeide og frue og to barn.

Kom til Kristiansund kl 10.00. (Torsdag). Laa til kl. 11.00. Hilste paa Gulbrandsen og Anna. Nøkne holmer og skjær med lit mose paa. Noksaa stor by. Fint veir hele tiden.

Kom til Aalesund kl 5.00 (Fredag morgen). Var oppe i byen og saa os om. Svære stenbygninger. Var i parken og saa Keiser Wilhelms statue. Nydelig kaffistove og pen kirke.

Var sjøsyk da jeg reiste fra Aalesund. For da over Statt. Om morgenenfint veir og svært varmt. Reiste ned gjennem Byfjorden. Mange holmer utei vandet og et sted laa en fæstning i fjellet og en mine i vandet.

Kom til Bergen kl 5 fredag eftermiddag. Var der til tirsdag morgen. Var om ibyen og saa bygningene. Var i Korskirken og hørte biskop Bøkmann.Var paa Utstillingen og i ????s landsby, hvor det var meget interessant aa sepaa skolen deres. De var flinke til aa tigge om penger, men baresølvpenger vilde de ha. Var ogsaa paa Fløyen hvor vi hadde enherlig utsigt over byen. Søndag rodde vi sammen med Utgaard, (g m J L OH fra Utigard Holsen) over Lungegaardsvannet til byens kirkegaard. Gikk derfratilbake til byen gjennem Nygaadsparken, nydelig park med massegræsplæner og smaa vand med en masse guldfisk og berggylte i. Iparken traf vi en fætter av pappa, nemlig Nydal (?). Hans to barn var paaSøndmøre sammen med sin mor. Var oppe og saa hans hjem. Han bor iHermann Foss gate 7. Søndag var jeg paa museet og efterpaa gikk vigjennem Ole Bull parken til byparken og hørte paa Musiken. Saa ogsaa OleBulls grav.

Tirsdag morgen reisteLaura, Borghild og jeg med D/S Kommandøren tilVadheim. Svært pent omkring. Høie fjeld og i skraaningene her ogder en liten gaard eller flere. Masse holmer og skjær i vandet og mangebugter. Hadde bare et stoppested før vi kom til Vadheim og det var Skjerjehavn.Kom til Vadheim 2 3/4. En hel del turister fulgte skibet. Vi tok skyds tilSande 1 1/2 mil. Vi reiste op gjennem en trang dal med høie fjeld paabegge sider. Bare veien og en elv (Ytredalselven) gik gjennem dalen.Længre oppe ble den videre. Ved Sande var det rigtig pent. En vei gik tilViksdalen og den til venstre til Førde. Noksaa meget bygget her. Laa ethotel like ved veien og et par handelsboder. Var inne paa postaabneriet ogsnakket med Jens Ørnehaug (?). Gik derfra til onkel Hans Lundekvam i IndreHolmedal. Kom dit kl 8 1/2, da det var svært varmt og vi tok av veienflere ganger og spiste blaabær. Fik deilige hyllekaker ogspekekjød.

Onsdag hvilte vi ut. Satt og sydde og gik ned paa jordet og snakket medonkel, tante, Andreas, Hanna og Hans.

Torsdag var vi paa Skilbreid hos min kusine Hansine, datter tilonkel Hans og som er gift med Samuel Skilbreid Hanhar været i Amerika og er en riktig kjæk kar. Han var sværtkos. De hadde en liten datter som het Anna Hennie. Vi fik deilig stor rømmebunke somvi spiste opp. Sat længe oppe og snakket med dem og Oline , søster til Samuel. Gik op paa heien ovenforgaarden og spiste en hel del krækling, blaabær og multebær.Saa ogsaa Jostedalsbræen, en skinnende hvit bræ, som strakte segrundt 3 prestegjeld. Ved Skilbreid laa et noksaa stort vand og ut av det ran enliten elv mot nord til et annet vand og saa fortsatte elven nedover til Sveenog randt sammen med den store Svea elv som gikk forbi Sande. Ved Skilbreid saavi Storhesten og Lillehesten og Skeiebroka. Fik kaffe og kaker og senererømmebunke før vi gik. Gik derfra kl 10 1/2 og vi gikkgammelveien tilbake. Først Vadheim, saa Sande, Bygstad og Langeland, alti Indre Holmedal.

Fredag var vi nede paa jordet og hjalp lidt til med høionna. Varsvært varmt hele dagen hver dag - undtagen om aftenen - da det blev littkold vind. Hadde det svært kos hele tiden.

Søndag morgen kjørte vi fra onkel Hans. Gudalen i syd-vest,mellem Søndfjord og Sogn. Forsfjorden bakom Lille og Storhesten. Alvernpaa sydsiden og Sogn paa nordsiden av Gaula. Førdefjord og Dalsfjordmellem Lillehesten og Storhesten. Skudal og Eikeland og Eikelandsfossen,Grævlebakke paa veien opover til Viksdalen. Ved Viksdalsvatnet liggeronkel Gunder Larsen Tormaset.Vandet er 2 mil langt. Holsnipen bakom Gunders gaard. Vaagen hitenfor Gundersgaard paa den andre siden. Der er Lise, datter til Gunder gift med Mads Vaagen, en riktigstorkar. Vi kjørte fra onkel Hans kl 8 1/2

Søndag den 18.ds og kom til onkel Gunder kl 12 1/2. Fætter Andreas kjørteos opover. Reiste kl 6 1/2 fra Gunder. Rodde med baat til Viken. Dalen mellemto fjelde i øst kaldes Eldalsdalen. Eldalen gaar til Mjælden 1 1/2mil lang og saa stølene gaar til Vetlefjorden i Sogn. Masse sne paa dehøie fjeld omkring Hellebufossen i Gaula som kommer fraJostedalsbræen. Ørnehaug er de gaardene ovenfor kirken. GikkVikalia opp til Gammelstølen og utover viddene forbi Myklevandet ogLillevandet til farsstøl. Den er naa Lars Viki sinstøl. Den laa oppaa haugen ved Lillevandet. I øst mellem de tofjeldskar ligger Haukedalen. Holsen mellem de to fjeldskar fra nord til syd.Drøsingen et høit fjeld like ovenfor sæteren. Laa 5sætrer i nærheten av hverandre. Min fætters i midten. Kom tilsæteren om aftenen kl 9 1/2 og fik deilig rømmekolle av Nikoline,min kusine, yngste datter til Johannes.

Paa Haukedalsfjeldene saa vi Jostedalsbræen 7 mil lang. - Saasolopgangen i 5 tiden. - Var oppe kl 4 1/2, da Laura og jeg, som laai høystaalet ikke fikk sove da det var saa koldt. Borghild laa i sengenpaa selve sætren sammen med Nikoline. Tændte i ovnen og hadde detriktig kos. Fikk ogsaa nu en deilig stor rømmekolle med poteteskake,melkekake og fladbrød til. Gikk ned fra sætren sammen med Nikka og5 andre piker kl 7 1/2 og Laura og Borghild. Brukte 1/2 time nedover. Tok innpaa farsgaarden som eies av Lars Viki og hadde det riktig godt. Tante Nille og onkel Johannes trakterteoss, og Oline og Lars med Johannes , Gustav , Mekaline  og Nille snakket med os (Bruk17 Vika). Hilste paatante Kristiane (Bruk7 Skorpene) paa veien oppover til Heggebruka og hilstederoppe paa Kristianedatter til Johannes og paa Andreas,yngste søn til Johannes. Var inde i den stuen hvor papa blevfødt. En riktig stor og høi stue med ljore i taket. Hadde masse hus og stor eiendom. Spiste til middag og sov efterpaa i 3 timer. Saa traf vi tante Synnevø (bruk11 Bakka) og var med hende op og hilste paa Nikoline og Lovise Fikk deiligkaffe og mat. Pent stort hus og ny laave. De hadde 3 bygninger til a bo i.Onkel Johannes rodde os over Holsavandet til Høiset. Rodde forbiFuruneset og Sandvikodden. Noksaa meget vind og store bølger. Johannes og Gustav , sønnenetil Lars var ogsaamed. Kom til Høiset i 8 tiden og blev mottaget av tante (Severine Oline) og onkel(Andreas ) og Lars. Anne var paastølen.

Var iro tirsdag og onsdag.

Tirsdag regnet det om eftermiddagen og det var ikke frit for regn paaonsdagen heller.

Onsdag kveld traf vi Ludvik (?). Torsdag gik vi opp til tante Kristiane paaSkorpene). Gik hjemmenfra kl 9 1/2 og gik først op paa Fleten og hilstepaa tante Gjertrud ogJohannes. I Utigaarden traf vi Holsen, søster til Lovise  og Anne og vi snakket littmed hende. Kom til tanteKristiane (paa Skorpene) til middag. Om eftermiddagen gik vi op iKraakevollen og hilste paa Oline og onkel Ole (Øvstebakken)og deres datter Oline og sønnen Lars . Snakket lenge med dem. Derfra gik vi nedover og traf onkel Ole (Bakka), fartil Nikka og Synnevø.Gik op til tante Kristiane igjen. Senere hilste jeg paa Oline og Nikka. Gikhjem 7 1/2. Brugte bare 3/4 time hjem.

Fredag var jeg hjemme paa Høiset til middag og hjalp lidt til paamarken. Kl 3 fulgte jeg Annepaa stølen (Høgsetstølen ved Viskedalselva), for hunmaatte opover for aa berge noget høy da det var begyndt at regne. Hunbrukte bare 3/4 time op. Jeg 1 time for da vi var kommen til Svarthammeren blevjeg efter i blaabærtuene og spiste lidt. Fra Svarthammeren saa visæteren. Laa 5 forskjellige støler der. Den ene tilhørte iViskedalen og de andre de fire Høisetgaardene. Onkel har sværmark til sæteren. Der var en hel del blaabær der paa tuene. Var medAnne og bar inn det tørre høyet. En stund efter kom Lars med hesten op og.Nu gik det i en fei. Han bar og Anne og jeg raket efter. Senere efter vi haddespist til non i 5 tiden, da vi fikk rømmeask og havrebrød,begyndte Lars at slaa. Anne bar i hesjene og jeg raket efter. Saa hadde Annemelk og smør i koppene og Lars og hesten drog avgaarde. Anne melketgjederne og kjørne. De har 11 gjeder og 8 melkekjør, 11 kid og 3kalver. Da Anne var færdig, kokte hun deilig grøt av kjernmelk ogvi spiste grøt og rømmeask. Kl 10 la vi os.

Jeg sov til kl 7, da klædte jeg paa meg i en fart, spiste poteteskakeog drakk gjetemelk og saa gik vi nedover kl 7 1/2. Kom ned kl 8 1/2. Var saapaa Høiset til kl 2, da vi dro opp til farsgaarden. (Vika)

Søndag var vi hos onkel Johannes (65 år) og tante Nille (60år). (Eldste sønnen Lars (40 år) hadde overtatt driften avVika i 1901, så Johannes og Nilla bodde vel i ei kårstue.). Haddedet bare godt og rigtig morsomt. Legte "rekne bonden" og pikeleisenog endel folkeviseleke. Laa i bedsta sin stue og hadde det rigtig godt.

Mandag var vi hos Lars og Oline. (Ungfolket i Vika). Jeg var med posten tilFørde og fikk hentet op tøiet vaart. Hos Steen traf jeg papa. Han var kommet søndag aften fra onkel Hans (påLundekvam). Han reiste mandag kl 2 paa hjemtur. Traf ogsaa onkel Anders Støfring.Han bad os op til sig. Pent i Førde. Kom tilbake kl 5 paa farsgaarden (Vika).Fik deilig klub og flesk og kake. Gikk derfra kl 8. Brukte 3/4 time tilHøiset. Var oppe til kl 11 og snakket sammen.

Tirsdag formiddag vasket jeg to par strømper og to uldtrøier.Kokte svedskergrøt. Fikk til middag kalvestek og svedskergrøt.Gik saa paa stølen sammen med Anne og Laura. Gik kl 3 og kom op kl 41/4. Fik deilig rømmeask og kavring. Laura og jeg gik ogplukket blaabær og derpaa kokte jeg grøt av blaabærene.Medens blaabærene kokte, var vi i elven og vasket askene. Senere kom Larsmed hesten, saadan i 6 tiden. Han tok høiet ned. Blev færdig kl 81/2. Blev saa et skrækkeligt veir. Det tordnet og lynet og regnet saaskrækkelig. Lars maatte bie litt for ikke aa bli skjortevaat. Kl 9 gikkhan nedover, da det var begyndt aa klarne. Anne gik i floren og melket, og vigik om paa de andre stølene. Naar hun var færdig, kokte hun deiliggrøt som vi spiste sammen med rømmeasken. Imens kom tostølsgjenter hit, nemlig Anne og Mathea. Vi sat og pratet en stund ogsaa la vi oss kl 10 1/2. Laura laa med Mathea.

Vaagnet kl 5 1/2 og stod da op. Fik deilig poteteskake som Anne lavet paastølen om dagen til frokost og nysilet melk. Kl 7 gik vi ned sammen medde andre stølsgjenterne. Fra sæteren saa vi Holsavandet,Aasvandet, Movandet og bygdene omkring som kaldes Viskedalen, Aasene og Lien.Brugte 1 time nedover. Byttet strømper og sko og tøi og gik tilFlæten. Fik deilig rømmegrøt til middag og spekekjødog hadde det svært gildt hele dagen. Laa godt om natten paa ny-loftetsammen med Borghild. Regnet hele eftermiddagen. Om kvelden bandt vi en krans avtyttebærlyng og røslyng.

Spiste frokost torsdag hos tante Gjertrud (Flæten)og gik saa til Synnevø (Bakka). Var der til kl 3 1/2 og hadde det baregodt. Kl 3 1/2 gik jeg paa stølen paa Norddalen sammen med Lovise (Bakka) ogLaura. Først gik vi opp Rundekvia, saa kvilte vi paa Kleiven, og saa komvi ned paa Aalberget, og sa gik vi opp Bakkarne og Skaaret og Fjellet og saatil stølen. Paa flaten nedenfor stølen, Opstraakane. FraOpstraakane saa vi Myklevandet, Gulefjeldstølen (Vikastølen) ogDrøsingen. Et skar i Drøsingen heter Trollajota. Vi saa ogsaahele Holsen og helt ned til Lien. Her ligger 7 sel paa Norddalen. Detilhører Bakka derinne, Bakka derute. Anders Skorpen (Bruk8 Skorpa), AndreasSkorpen (bruk 9 Skorpene)  stortingsmann Holsen(Gjert M H Bruk 16 Bakka), emisær Holsen (AndreasR H Bruk 14 Nigarden) og Teigen. I syd ligger Norddalsvandet og op for detligger Rimane og Øykeskaret. Der laa store bræer helt ned tilvandet. I øst ligger Tverfjellet. I nord ligger Raunova. I østligger ogsaa Holefjellet og Urbosegja. Brugte 1 1/2 time opover. Det varsvært tungt. Fik deilig rømmeask av Lovise da vi kom op. Var bortog hilste paa Oline. Før vi la oss om kvelden spiste vi ogrømmeask. Laura og jeg laa i Lovises sel. Hun laa ute hos de paa Teigen.

Om morgenen stod vi opp kl 8. Fik nysilet melk og kavring med det samme. Davi var helt paakledd, fik vi rømmeask. Spiste til middag hos Oline. Fikda rømmeask, Saa gik Laura, Lovise Skorpen og jegtil Finneskoten til Gjertrud. Hun og onkel var oppe og slo og raket.Spiste derog rømmeask.Senere var vi inne hos Lovise Skorpen og Anna og MarieHolsen, døtrene til Emisær Holsen og fikk deilig melk ogbrød. Det var fint veir hele tiden, mens vi var heroppe. Lørdagvar vi oppe kl 5 1/2, og spiste rømmeask før vi gik ned. Brugte 1time ned. Gik ned til tanteOline (paa Øvstebakken) og var hos henne den dagen. Spiste en masseribsbær og bringebær. Lars (Vika) kom op efter os med baat. Roddeos nedover og Borghild og Laura fisket. Fik 13 ørret. La os ikkefør kl 12.

Søndag var vi oppe kl 8. Rodde til kirken herfra kl 10. Ludvik (4304)og Lars (Vika) rodde os. Tante , Anne (Skorpen ?)- Lauraog Borghild og jeg var med. Deilig varmt veir og stille vand. Onkel (JohannesVika) var gaatt til kirken, for det er han som ringer i klokkerne. Saa paabedstemors grav som vi pyntet lørdag. Presten Solberg talte. Var mange ikirken og svært varmt. Efter gudstjenesten hilste vi paa slegten vaar.Rodde derfra kl 2. Spiste ørret og ribs til middag. Efterpaa legte vi ogdanset. Ludvig og Anne spilte paa accordium. I femtiden rodde vi med Ludvik tilHusetuft. Borghild rodde Husetuftbaaten og jeg og Ludvik var med. Laura roddeLars. Var oppe paa gaarden og spiste og drak. Kjekke folk. Fik og multer. Komhjem kl 11 om kvelden.

Mandag var vi hos Emisær Holsen til middag. Fik avkogt fisk,rømmegrøt og spekekjød. Fint dækket bord. Hadde detsvært kjekt. Var ute og fisket efterpaa. Fikk 6 ørreter.

Tirsdag var vi paa Høiset. Fikk stekt ørret,rømmegrøt og spekekjød. Vasket klær ogtørret.

Onsdag reiste vi fra Høiset kl 9 1/2. Hadde det bare kjækt dentid vi var der. Kom til Stenen kl 12 1/2. Fik spekekjød og rabarbrasuppetil middag. Om kvelden var Borghild, Fru Hafstad (?), Johanne og jeg ind tilFørde til bakeren.

Torsdag var fru Hafstad og jeg først paa telegrafstasjonen og saa hosmin tremenning Anna Flomog drakk sjokolade og spiste en stor talerken med dyrkede bringebær.Efterpaa kjøpte vi en del og saa skyndte vi oss hjem til middag. Fikkstek og multegrøt. Om eftermiddagen blev vi med Emma paa stølen.Fin vei hele tiden. Kom opp kl 6. Gik kl 5. Fik rømmeask og kringler.Spiste en masse blaabær. Jeg hadde lidt tannpine. Reiste frasæteren kl 10 1/2. Vi fikk kjøre naar vi kom ned paa hovedveien.Det var Margit, Oskar, Thea (?), Gudrun(?), Borghild og jeg som var ifølge. Borghild blev paa stølen medEmma. Anders (?) kjørte os hjem. Kom hjem kl 11 1/4. Sværtmørkt.

Fredag var det svært varmt. Fru Hafstad, Tanna (?) og Thea reiste tilbyen (?) med D/S Firda kl 2. Fik til middag stek, fiskeboller, kringler ogtykmelk. Om kvelden kjørte Johanne, Borghild og jeg med KristofferBruland til Førde. Han ventet en halv time paa os mens vi spiste. Haddeen rigtig morsom kjøretur. Var hos bakeren og hos Nils Flom. Gik riktigfort tilbake, fordi Anna Erdal og datter skulde komme utover. Møtte dempaa veien. Var nede i stuen til kl 11 1/2 og drak ribsvin og hadde detsvært kos. La os i 12 tiden. Svært mørkt. Emil var ute og fisket.

Lørdag var det like varmt. Var oppe litt tidligere enn ellers. Lars Høiset komned med kofferten vaar. Fikk spekekjød og multegrøt til middag.Om eftermiddagen var Borghild og jeg med Emil til Førde. Kjørtemed hesten. Var svært kjekt. Siden var vi oppe og hjalp Johanne at hesje.I ottetiden var Borghild og jeg med Andreas og Emil ut for aa take inn linen.En forferdelig stor line. Andreas rodde os. Herlig veir. Flere baater ute. Fikken eneste fisk paa første linen. Bare ugræs og sjøstjernerog manet. Hadde det svært morsomt. Emil og Andreas holdt slikt leven atvi lo hele kvelden utover. Især Gudrun. La os kl 12.

Søndag var vi oppe i 9 tiden. Emil satte ivei senofonen, og efterpaagikk vi til kirke og hørte persnalkapelan Solberg. Ikke sværtmange folk i kirken, da det var flere stevner rundtomkring. Om eftermiddagenhadde vi det svært hyggelitg. I 6tiden gik Johanne, Emil og jeg paastølen til Emma. Borghild og Gudrun var hjemme. Hadde det sværtkos deroppe. Emil spilte paa accordium og Emma, Johanne og jeg danset. Efterpaaspilte vi kort. Sprøite og femkort. Gik hjem i titiden.

Mandag hjalp jeg Emma aa pakke ribs i kurvene som skulde til England. Spistetil middag og saa var jeg med A.O. Steen og Emil tilFørde til skomageren. Om kvelden kl 10 drog Emil, Johanne, Gudrun og jegut paa sjøen for aa kaste. Gjorde to kast, et ved Klettehammeren og detandre vet Kvenberget. Fikk 3 sjøørret. Kom hjem i 12tiden.Svært moro hadde vi. Borghild laa hele dagen.

Tirsdag gik Johanne og jeg paa stølen med mat til slaattefolket. Gikkl 10 3/4 og kom op kl 12. Gik derfra kl 3 og kom ned 3 3/4. Fikrømmeask paa sæteren. Om kvelden var vi ute og fisket. Emil,Johanne, Gudrun og jeg. Hadde det svært hyggelig. Emil sværtkjæk og snild og morosam. Kom inn kl 12 1/2. Hadde 4 store ørreterog 2 flyndrer.

Onsdag hadde vi ørret og saftsuppe til middag Om kvelden var vi innei stuen nedenunder og hadde det bare kjækt, Emil, Johanne, Gudrun, Borghildog jeg. Brøt op 11 1/2. Johanne hadde spilt paa citer for os en stund.

Torsdag var jeg oppe paa bøen og hjalp Johanne at ta inntørrhøy. Før og efter plukket vi ribsbær i haven.Moreller spiste vi og, ogsaa stikkelsbær. Om aftenen var Borghild og jegute med Emil og Andreas og kastet tre kast ved Kvernberget, Braneset og Viken.Fikk 5 ørreter og 5 flyndrer. Emil vaadet denne gang. Kom hjem kl 1.Deilig og morsom tur. Var ikke saa mørkt som forrige kvelden.

Fredag reiste Gudrun med D/S Alden til Bergen. Om eftermiddagen fulgteBorghild Emma paa stølen hvor hun overnattet. I syvtiden var Johanne ogjeg efter vand, samtidig spiste vi en hel del bringebær ute paabøen. Om kvelden gik Emil ind til Førde. Han skulde igeneralforsamlingen i skytterlaget. Han kom hjem kl 10 1/2. Efterpaa moret hanseg med Johanna og meg. Spilte paa citer og snakket. Johanna og jeg la oss kl11 1/2. Vi laa sammen paa mit værelse.

Lørdag morgen laa jeg til kl 10. Var for det meste i ro og sydde heledagen til ut paa eftermiddagen. Det blev slikt skrækkelig regnveir iforbindelse med tordenveir og lynild. Blev bedre ut paa kvelden. Kl 7kjørte Emil, Borghild og jeg til Jølster. Da vi kom til Flommen,byttet vi vogn. Kjørte derfra til Mo gaard hvor Emil var inne 1/2 timeog snakket med bestyreren. Drog derfra kl 9. Kom til onkel Anders kl 10. Hansyntes vi kom noksaa sent. Hadde ventet os i 6 tiden, sa han. Fik mat, saa lavi os. Laa i bua.

Søndag kl 9 kjørte vi til Vasenden. Der sat det paa geled enhel del jølstringer som glodde. Jeg tror Emil kjendte alle. Kl 10 1/2avgik Skjold. Fuldt av mennesker ombord som skulde for det meste tilAalhuskirken. Svært fint veir. Stort vand - 2 mil langt og dertil bredt.Vannet gikk i bugtninger inn mellem de høie, vilde fjelde.Jostedalsbræen saa vi store stykker av. Her og der i fjellskraanigen laadyrkede marker med mange pene gaarder, f. eks. i Aalhus, Aadal, Dvergsdalen ogSandal. Massevis av høie fjelde, f. eks. Aarkja, som man tror vil knusehele Jølster. Kl 12 1/2 kom vi til Skei. Hadde bare et stoppestedfør og det var Aalhus. Reiste forbi Helgheimkirken. Paa veien tilhotellet møtte vi Tomine, en venninde av Emma. Hun skulde ned aa takeimot sine foreldre. Fikk først kaffe og brød i salen. En riktigpen stue med masse vevede tepper. Saa blev vi med rundt og fik se os om paahotellet, - 3 etasjer og fint innrettet. Efterpaa gik vi tur nedover veien. Hervar det noksaa flat og fin kjørevei over fjeldet til Nordfjordeid.Posten gaar denne veien og. Da vi kom tilbake, spiste vi middag i spisestuen.Samtidig spiste 2 engelske damer og. Fikk 5 retter. Først suppe, saaørret, stek og kaal, aprikkoser og gele..Betalte bare 1 krone, da Emil kjendte datteren paa hotellet. Kl 3 1/2 avgikkskibet. Kom ned til Vasenden kl 5 1/2. Her traf vi Gunnar Eikaas,ældste sønnen til Anders Søfring. Snakket med ham 1/2 timeog saa kjørte vi til onkel Anders. Sønnesønnen hansAndreas var og med. Var paa Støfring til kl 8. Kom til Stenen kl 10.Underveis møtte vi Anders paa Flæten, sønn til pappaskusine. Han fikk sitte paa hos Emil. Den eftermiddagen fulgte jeg Emma paastølen. Da vi kom til nederste kvien, ropte nogle av sæterjenteneat koen hadde kalvet og laa langt bortenfor en knaus vi saa. Jeg tok hylkje? ogposen og gik op til selet, mens Emma la avgaarde efter koen. Jeg blev med Ginaind i hennes sel og fik der rømmeask og flatbrød. Straks efterkom Emma bærende med kalven over skuldrene og med koen foran sig. Hun varsvært træt.. Efterpaa melket hun de andrekjørene og gjorde seg istand i floren. Var saa ned i elven efter vanntil koen. Imens var det slik ringing? og lusking ?utenfor. Siden Emma var kommet tilbake og vi hadde laast, hørte vi detsnakket utenfor. Jeg drakk en stor kumme med nysilt melk og saa la vi oss. Isengen laa vi lenge og snakket sammen. Men da jeg vilde sove, fik jeg sliktandpine at jeg ikke kunde faa sove. Sovnet ikke før Emma stod opp kl 41/2. Sov til kl 6 1/2. Drak da ogsaa en stor skaal med melk og saa gikk vi nedsammen med de andre stølsgjentene.

Tirsdag var Borghild, Johanna og jeg med til Førde. Emil varsvært daarlig den dagen. Laa en god del. Hadde omgangssyken. Var paaapoteket og fik tak i noe pulver.

Onsdag var jeg med Emma inn til Førde om formiddagen. Vi var en massesteder. Hos Flommen var vi oppe og drak kaffe. Var baade paa posthuset, hosAndersen, Hafstad, Kristiansen, Sivertsen og hos Anna Erdal. Kom hjem tilmiddag og fik spekekjød og stikkelsbærsuppe. Om eftermiddagenholdt vi os aldeles i ro. La os kl 10 1/2. Plaget av tannpine.

Torsdag var vi oppe kl 10. Var oppe i haven og spiste æbler, ribs ogstikkelsbær. Fik fiskeboller og spanost til middag. Om eftermiddagenfulgte jeg Emma paa stølen. Om aftenen skulde det komme opp nogen. Vikokte rømmegrøt før kjørene kom. Vi var ferdig medstrevet kl 10. Vi la os derfor i sengen og skulde vente, men ventetiden blevlang. De kom ikke før kl 11 1/2 og da hadde de ikke Borghild og Johannamed seg. De var Anna Erdal, Karli Kristiansen og Emil Schei. Vi moret osalikevel til kl 3 1/2. Laa til kl 5 1/2.

Fredag kom tante Sevrine, Ludvig, onkel Andreas, Kristian Hemmagard nedover.Fik stek og gele til middag. Baaten Firda avgik kl 2 med os og Emil. Fint veirhele tiden. Stoppestedene heter Førde, Naustdal, Aarvik, Helle, Kvamme,Vevring, Markesvik, Sivertsvik, Svanebugten, Florø. Fikk maskinskade iSvanebugt og laa der 1 time. Kom til Florø kl 9.

Tilbake til min HOVEDSIDE