Sulebakk, Liv Karin
1946-

sygehj‘lper.
Född 1946-08-15 i Hareid 201,Hareid.
Döpt 1946-11-03 i Hareid Kirke,Hareid.
!Liv uddannet sygehj‘lper Langv†g Sygehus, Norge, og siden uddannet p† R›nne Centralsygehus, Bornholm. Faddere: Astri og Jon Skoravik, ¸lesund. Liv blev uddannet p† Langev†g Sygehus pr. ¸lesund, men da hun i 1967 flyttede til Bornholm og fik ans‘ttelse p† R›nne Sygehus, m†tte hun tage hele uddannelsen p† l †r om, da Danmark ikke ville godkende den norske. Arbejde p† en sengeafdeling p† R›nne Sygehus. Flyttede til K›benhavn og fik ans‘ttelse p† Gentofte Sygehus, skadestuen, derfra til Sundby Hospital, skadestue. Siden 1973 p† Nyborg Sygehus, skadestue - og operationsafdeling. Om Sulebakken-g†rd. Sulebakken er anf›rt som g†rd nr. 81 under Hareid Sogn, men h›rer nu til Sula Kommune. G†rden kaldes ›verste og nederste Sulebakken. Om g†rden siges, at den ligger i bakkehelningen ovenfor Sulebust og har navnet efter dette. G†rden er n‘vnt Backenn i 1603, Sullebache i 1666. I dagligtale siges Sulabakkjennj, med dativformen Sulabakkja. Adgang fra s›en er meget brat, men omr†det der g†rden ligger er noget j‘vnere. P† den anden side er det lettere adgang til fjeldgr‘sning ovenfor set i forhold til de andre g†rde ned ved strandlinien. Tidlig p† l600-tallet var der 2 brug og disse var Giskegods. I 1642 er det oplyst, at et sneras er g†et over g†rden "den er av sneskred uttagen". Efter den tid er der en tidsperiode bare en bruger. P† slutningen af 1600-tallet kommer der igen 2 brugere. I 1781 gik der atter sneras over Sulebakken. Det skete p†skedags aften. Alle huse p† det ene brug blev kastet p† havet med alt indhold, b†de mennesker og dyr. Kun et f†r fandtes tilbage. Det andre brug gik fri. Skylden, som havde v‘ret p† 1 v†g 1 pd. 12 mrk., var i 1714 reduceret med 1 pd. 3 mrk. p† grund af sne- og fjeldskred. G†rden var vanskelig at drive og fuld af sten, jorden er skral og fugtig og egner sig ikke til korndyrkning, hedder det i 1723-matriklen. G†rden havde 2 kv‘rne og s›hus ved s›kanten. Omkring 1853 var der ildebrand p† Sulabakken. Andreas Volsdal, senere bosat p† H†bakk bnr. 3, Hareid, har fortalt dette til Johan Haddal i 1932. Andreas var opfostret hos Hans Hansson og hustruen Janikk p† Sulabakken. Andreas var f›dt 3/5-1846 og kom til Sulabakken da han var i det 7. †r. Andreas og tjenestepigen l†g oppe p† loftet, som det var s‘dvane denne gang og de l† n›gne, uden gang- kl‘der, i sengen. Et nat tog det ild i stuen. Andreas og tjenestepigen blev reddet ud gennem et loftsvindue. Det ikke ikke tid til at bj‘rge t›j. Andreas blev b†ret ud i kostalden og opholdt sig der til der blev skaffet ham kl‘der. Han havde ikke t›j, som var syet til ham f›r i konfirmationsalderen, fortalte han, idet han havde f†et t›j fra hid og did, som s‘dvanen var p† den tid. Lidt om g†rdsdriften: 1626: Her er 2 brugere, men det er ikke oplyst, hvor meget de s†r og h›ster. 1658: I listen over kv‘gskatten er oplyst, at de 2 brugere har 7 k›er, 6 f†r og 1 ged. 1667: No er der kun 1 bruger. P† g†rden blev der s†et 4 t korn og avlet 10 t›nder. G†rden f›der 16 dyr og 1 hest. 1714: Her er 1 mand, han s†r 3 t havre og avler 7 1/2 og har 12 dyr og 1 hest. 1723: G†rden ligger stejlt et stykke fra s›en, den er tungdrevet og der er meget sten og dertil er jorden fugtig og ikke s‘rlig egnet til kornavl. Brugeren s†r 4 1/2 t. havre og avler 14 t. Han har hest, 8 k›er, 6 ungdyr, 12 f†r og 14 geder. 1802: Lars Olson bruger 2 pd. 6 mrk. og s†r 2 1/2 t havre og avler 5 fold. Han fodrer 6 storkreaturer, 1 hest og 9 sm†dyr. Der er en h›jtliggende fjeldg†rd, som ofte er udsat for gr›nh›st, frost og sne- og stenskred. 1807: G†rden har 1 hest, 9 k›er og 20 sm†dyr. 1865: Nu er her 2 brugere i lige store brug, hvert af dem har en skyld p† 1 dlr. 2 ort 8 skl. G†rden har et samlet areal mark og dyrket eng p† 28 m†l og 137 m†l natureng. Der blev s†et 10 1/2 t havre og 7 1/2 t kartofler. P†regnet avling var 43 t havre, 37 t kartofler og 646 kubikalner h›. Fodringen var 2 heste, 8 k›er og 6 f†r. Jordbunden er mest aurjord, havnegangen er stejl, der er skog til husbrug, men let tilkomst til s›en og afs‘tningssted. Her er ogs† et vandfald, men g†rden er vanskelig at drive. Matrikelg†rden. Skylden var i 1651 4 pd. fisk, i 1667 1 1/2 v†g og i 1714 1 v. 9 mrk. Der blev dag gjort fradrag i skylden med 1 pd. 3 mkr. p† grund af fjeldskred og snefald. I 1818 er skylden 1 v. 1 pd. 18 mrk., i 1838 1 skylddaler 3 ort 8 skl. og i 1890 4,34 skyldmark. Ejere: P† 1600-tallet var g†rden Giskegods p† samme m†de, som N›ringset og Sulebust. I 1719 blev der tinglyst et sk›de fra Hans M›ller i Bj›rkav†gen p† Sula. Han var ejer af Sulebakk og solgte til sin svoger, sorenskriver Henning Tygesen Castberg "og hans hustru, min s›ster Birgitta Andersdatter M›ller, samt deres yndige b›rn og sande arvinger", 1 1/2 v†g fisk i Sulebakk, alt med bygsel, for 2O rdlr. M›ller havde k›bt af fru. Kaas. Oberst Christian v. Lohmann var gift med Henninge Karine Castberg og overtog som ejer i 1775. I 1793 solgte han Sulebakken til Abraham Holtermann i Bergen og Holtermann solgte samme †r det halve af g†rden til Elling Einarson. Det var 2 pd. 6 mrk. og k›besummen var 40 rdlr. Denne g†rdpart er i sk›de kaldt ›debrug og sikkert nok det brug, som var ›delagt i 1781. Den anden g†rdhalvpart k›bte handelsmand Wind i Brandal. Den gik ved arv over til Daaefamilien. Brugerne indl›ste brugene i 1893. Brug nr. 2: N‘vnes som bruger til 1634 en Gunnar. 1635- en Lars Gunnarson. 1659-ca. 1690 er ikke n‘vnt nogen. Ca. 1690-1696 en Ola. 1696-1707 Hans Gullikson Vasstrand, Borgund (ca. 1662-1730). 1707-1711 bruget ledigt. 1711-1713 Henrik Knutson Hol. 1713-ca. 1729 Paul Olson M†seide. 1730-1734 Ola Arneson. 1735-1746 Knut Knutson Bratthaug, Borgund (skifte 1746) og Synneve Jonsdatter. Ingen b›rn. 1747- en Jon Jensson. Jon Ellingson M†seide gift med Kristi. 1781- bruget ›de efter sneskred. 1826- Hans Hansson Grimstad, Borgund (1794-8/1-1890) gift med janika Paulsdtr. ¸rnes, Hj›rungfjord (1728-).1856-1911 Ivar Asbj›rnson Kyrkjeb› (31/3-1834-23/1-1921) gift med Andrine Rasmusdatter Hovlid (20/12-1833-6/2-1889) og Anne Sofie Olsdatter ¯rskog (-26/10-1916). 1911-1937 Andreas Gjertson Dalset for kr. 1825. 1924- det halve brug til Johan Petterson V†gnes for kr. 900. 1925-det resterende brug til V†gnes. 1937- halvparten til s›nnen Andreas V†gnes.

Liv Karin Sulebakk. Född 1946-08-15 i Hareid 201,Hareid. sygehj‘lper.

f Robert Bernhard Sulebakk. Född 1920-05-31 i Hareid 115,Hareid. skibskaptajn.

ff Ingvald Andreas Sulebak. Född 1896-08-03 i Gjerde br. l,Hareid. Död 1991-01-28 i Hareid 115,Hareid. fiskeskipper.

fff Rasmus Andreas Sulebak. Född 1867-04-28 i Sulabakk 2,Sula,Langev†g. Död 1904-10-01 i Hareid,Hareid. fisker.

ffm Berte Kanutte Kopperstad. Född 1868-09-16 i Kopperstad 3,Her›y. Död 1945-04-03 i Kopparstad,Hareid.

fm Ragna Johanne Hareide. Född 1896-07-06 i Hareid 27,Hareid.

 
 

m Aslaug Lovise Sk†rbrevik. Född 1926-06-06 i Sk†rbrevik 1,Vatne.

   
 
   
 

Gifte och barn

Gift 1972-11-25 i Ellinge Kirke,Fyns Amt

Svend Aage Pedersen.

politiassistent.
Född 1944-08-14 i Astrup,Hj›rring.
Döpt 1944-09-10 i Astrup Kirke,Hj›rring.

Thomas Sulebakk Pedersen.

studerende.
Född 1974-12-11 i Nyborg Sygehus,Nyborg.
Döpt 1975-03-09 i Nyborg Kirke,Nyborg.


Christina Sulebakk Pedersen.

studerende.
Född 1976-10-15 i Nyborg Sygehus,Nyborg.
Döpt 1976-12-26 i Nyborg Kirke,Nyborg.


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2015-02-15 med hjälp av Disgen version 8.2d.