Lauritsen, Hans
1550?-1613?

Fogd i Gauldal, bruker Øy 1580-1608.
Født omkring 1550.
Død omkring 1613.
Tavle Vitentskapsmuseet i Trondheim med to kvinder og 8 barn. Eide gården Øy på Øysanden fra 1580 til 1608 Se Steen Hansens biografi. Krister Kalin opplyser 21.9.97 at H L var fogd i Hærjedalen 1585-1613.

Hans Lauritsen. Født omkring 1550. Død omkring 1613. Fogd i Gauldal, bruker Øy 1580-1608.
     
 
   
 
     
 
   
 

Gifte och barn
Anne Ludvigsdatter. Familieoversikt Født omkring 1560.
Død 1601.
Gift 1580 [1]
  (Laurits) Hansen. Familieoversikt Født omkring 1582. [1]
  (Ludvig) Hansen. Familieoversikt Født omkring 1585. [1]
  Gutt Hansen. Familieoversikt Født omkring 1587.
  Karen Hansdatter Øye. Familieoversikt Født 1590-09-14 i på Øye, Melhus. [2]
Død 1679.
  Pike Hansdatter. Familieoversikt Født omkring 1592.
  Øllegaard Hansdatter. Familieoversikt Født omkring 1595.
Død 1637 i Trondhjem. [3]
  Pike Hansdatter. Familieoversikt Født omkring 1598.
.
Gift omkring 1607
  Steen Hansen. Familieoversikt Sogneprest i Orkdal fra 1648. Prost i Dalerne.
Født 1608-03-20.
Død Dom. 5 post Epiphan 1671-02-05.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08