TRondsen Utstuggu Bjerkaker, Løden
1617-

Driver 1648-1680.
Født 1617 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Død kring 1680.
Løden betalte 10 rdr i førstebygsel. Han drev omlag frem til 1680. Løden tok over bygsla i 1648 etter sin mor som hadde drevet ca 8 år . I hans brukstid blev gården delt, og broren Svend overtok halve gården omlag 1660. Han bygde hus ovenfor gården til Løden og kalte gården Oppstuggu, mens Løden kalte gården sin for Utstuggu. De første årene etter delingen var begge gårder gjestgivergårder, men matrikkelen i 1723 nevner bare Utstuggu som gjestgivergård. Ole Olsen f 1651 overtok gården ikring 1680. Han blev i 1680 gift med Kari født 1656 død 1747, som antagelig var datter av Løden. Ektemake ukjent.

Løden TRondsen Utstuggu Bjerkaker. Født 1617 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død kring 1680. Driver 1648-1680.
f Trond OLsen Bjerkaker. Familieoversikt Født antatt 1590. Betaler 2 rdr i førstebygsel i 1622, driver til omlag 1640.
ff Ole SIvertsen Bjerkaker. Familieoversikt Født antatt 1555. fff Sivert OLsen Bjerkaker. Familieoversikt Født antatt 1520. Driver i 1548.
 
   
 
     
 
   
 

Gifte och barn
.
Gift
  Gjertrud LØdensdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1654 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
  Kari LØdensdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1656 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [1]
Død 94 år gml 1747. [2]
  Randi LØdensdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1658 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
  Trond Lødensen Bjerkaker. Familieoversikt Født 16.. på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
  Brønjald Lødensen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1660 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
  Marit Lødensdatter Bjerkaker. Familieoversikt Død 1696-01-12.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08