PAulsen Nesje Grendal, Endre
1756-1817

Bruker Oppstuggu Grindal.
for 117 Rdr, 2 ort.
Født 1756 på Nesjan, Rennebu. [1]
Død 1817-06-02 i Rennebu. [1]
Han kjøpte Grindal ved skjøte av 1779.01.02 for 117 Rdr, 2 ort, den 1/2 del av gården. En tid forlikskommisær. Skifte på Grindal efter ham.. Til arv og deling 2275 Spdr.

Endre PAulsen Nesje Grendal. Født 1756 på Nesjan, Rennebu. [1] Død 1817-06-02 i Rennebu. [1] Bruker Oppstuggu Grindal.
f Paul ERiksen Nesje. Familieoversikt Født 1716 på Nesjan, Rennebu. [1] Død 1773 i Rennebu. [1] Bruker Nesjan.
ff Erik MIkkelsen Nesje. Familieoversikt Født 1666 i Rennebu. [2] Død omkring 1725. Bruker på Nesjan 1694-1725.
 
 
fm Gjertrud PEdersdatter Rokkones. Familieoversikt Født 1670 Innstuggu, Rokkones, Rennebu. [1] Død 1744 i Rennebu. fmf Peder HAlvorsen Rokkones. Familieoversikt Født 1636 på Innstuggu, Rokkones, Rennebu . Død 1686. Bruker.
fmm Marit XROkkones. Familieoversikt Født 1640.
m Gjertrud ENdresdatter Rogogjerd. Familieoversikt Født 1723 på Rogogjerd, Rennebu. [3] Død 1810 i Rennebu. [1] mf Endre ERiksen Gorset Tverdal Rogogjerd. Familieoversikt Født omkring 1695 på Oppstuggu, Gorset, Rennebu. [1] Død 75 år gml 1767. [1] Bruker Tverdal og senere Rogogjerd.
mff Erik OLsen Gorset. Familieoversikt Født 1646 Oppstuggu, Gorset, Rennebu. Bruker .
mfm Anne XGOrset. Familieoversikt Født 1650 i Rennebu.
mm Lisbet Mikkelsdatter. Familieoversikt Født 1693. Død 1765.  
 

Gifte och barn
Gjertrud ARntsdatter Ry. Familieoversikt Født 1756 på Ry, Rennebu. [1]
Død 1835 i Rennebu.
Gift 1785-10-20 [1]
  Paul Endresen Grendal. Familieoversikt Født 1785 på Oppstuggu, Grindal, Rennebu. [1]
Død 1866 i Rennebu.
Bonde på Grindal.
  Anne ENdresdatter Grendal. Familieoversikt Født 1787 på Oppstuggu, Grindal, Rennebu. [1]
Død 1865. [2]
  Gjertrud Endresdatter Grendal. Familieoversikt Født 1789 på Oppstuggu, Grindal, Rennebu.
Død 1790.
  Arnt Endresen Grendal Berg Vitsø. Familieoversikt Født 1791 på Oppstuggu, Grindal, Rennebu.
  Gjertrud Endresdatter Grendal Holden. Familieoversikt Født 1793 på Oppstuggu, Grindal, Rennebu. [1]
  Arnt Endresen Grendal Løkkemyr. Familieoversikt Født 1795 på Oppstuggu, Grindal, Rennebu. [1]
Død 18.. i Kristiansund.
  Erik Endresen Grendal Vittsø. Familieoversikt Født 1797 på Oppstuggu, Grindal, Rennebu. [1]
Død 18.. i Hemne.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08