ASlakson Åse, Abraham
1759-1843

Født 1759 på Ytre Åsane, Vereide, Gloppen.
Død 1843.
Bosatt Hopland-Åland,bygslet plassen Ørane "med Randanausta".

Abraham ASlakson Åse. Født 1759 på Ytre Åsane, Vereide, Gloppen. Død 1843. f Aslak OLson Åse. Familieoversikt Født 1717 på Ytre Åsane, Vereide, Gloppen. Død 1802. Bruker i 1735.
ff Ole ANdersson Åse. Familieoversikt Født 1681 på Ytre Åsane, Vereide, Gloppen. Død 39 år gml 1720. Bruker i 1711.
fff Anders SAkariasson Åse. Familieoversikt Født 1651 i Gloppen. Død 78 år gml 1729 i Gloppen. Bruker i 1680 av Ytre Åsane.
ffm Brite ARnesdotter. Familieoversikt Født 1655 i Gloppen. Død 78 år gml 1733 i Gloppen.
fm Marte SVendsdotter Indre Lotsberg. Familieoversikt Født 1681 på Kristenbruket, Indre Lotsberg, Vereide. Død 74 år gml 1755 i Gloppen. fmf Svein OLson Indre Lotsberg. Familieoversikt Født 1645 på Kristenbruket, Indre Lotsberg, Vereide. [1] Død 64 år gml 1709. Bruker.
fmm Marte MArtinsdotter. Familieoversikt Født 1639. Død 66 år gml 1705.
m Marthe OLsdotter Indre Lotsberg. Familieoversikt Født 1716 på Larsbruket, Indre Lotsberg, Vereide. Død 1787 i Gloppen. mf Ole SAmsonson Skora Lotsbergskora Indre Lotsberg. Familieoversikt Født 1672 på Lotsbergskora, Vereide. [2] Død 86 år gml 1752. Bruker Larsbruket Indre Lotsberg.
mff Samson OLson Lotsbergskora. Familieoversikt Født 1637 på Lotsbergskora, Vereide. Død 55 år gml 1692. Bruker Lotsbergskora.
mfm Kristi JEremiasdotter Indre Lotsberg. Familieoversikt Født 1642 på Larsbruket, Indre Lotsberg, Vereide. Død 68 år gml 1710.
mm Ingeborg JOnsdotter Ladehaug. Familieoversikt Født 1680 på Knutebruket, Ladehaug, Vereide. Død 84 år gml 1764. mmf Jon ABrahamson Hopland Ladehaug. Familieoversikt Født 1653. Død 36 år gml 1689. Bruker.
mmm Kari SVendsdotter Ladehaug. Familieoversikt Født 1657 på Knutebruket, Ladehaug, Vereide. Død 84 år gml 1741.

Gifte och barn
Brita OLsdotter Hopland. Familieoversikt Født 1764-12-13 på Knutebruket, Innitunsbruka, Hopland, Innvik.
Gift
  Ole ABrahamsson Åland. Familieoversikt Bruker av gården Brynestad i Olden som han fikk skjøte på i 1841.
Født 1796 på Lutseiga, Åland, Utvik.
Død 1854, 58 år gml i Innvik.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08