OLsdotter Åland, Oline Bergitte
1833-1919

Født 1833-01-19 i på Ivarbruket, Brynestad, Olden . [1]
Død 1919-04-13.
Begravet 1919-04-29.
Bergittes foreldre: Sergeant Ole Abrahamsson Aaland 1796-1854 og Anne Catharina Andersdotter Wisnes 1805-1851.
Faddere: Anthon Christiansson Tvinderem, Jens Pedersson Aaland, Anne Olsdotter Aaland, Eli Hansdotter Hopland, Kari Danielsdotter Hopland,
Oline Bergitte blev den 23. juni 1855 gift med Johannes Rasmusson Muri f 28.9.1822 i Indvigen.
Johannes var sersjant og enkemand, Hans første kone var Agnethe Iversdotter Seime, datter av John Iversson Seime, Breim. De blev viet 20. januar 1850. Agnethe var da 30 år. Hun døde 3. april samme år.
Oline Bergitte og Johanes hadde følgende barn:
Ole Andreas Johannesson Muri f 1.11.1855 i Indvigen. Døpt 18.11.1855. Faren sersjant.
Faddere: Jacob C. Bruland, Arne O. Tonning, Abraham O. Brynestad, Margrethe J. Tonning, Oline R.Muri.
Ole blev konfirmert i Volda i 1870. Da Moren og stefaren flyttet til Strinda i 1875 var Ole ikke med. Han kan heller ikke finnes død i Volda 1870-1875, heller ikke i vigsellistene samme sted 1870-1890 eller i utflytningslistene samme sted..
Han finnes ikke i folketellinga for Volda 1875 og 1900,
Johanne Johannesdotter Muri f 1.8.1859 i Indvigen, døpt 21.8.1859, faren sersjant.
Faddere : Samuel R. Faleide, Ole S. Øvreberge, Ane O. Faleide, Anne R. Muri, Eli P. Faleide.
Johanne må være død mellem 30.11.1860 (farens død) og 7.4 1863 (skifte etter faren).
Hun kan ikke finnes begravet i Indvik-Stryn. Heller ikke i Volda, Gloppen, Breim, Eid. Hornindal. Det er også undersøkt i dødsjournalen for samme sogn for om mulig dødsfallet skulde være glemt innført i kirkeboken, men forgjeves. Ørsta kirkebok er også undersøkt.
Oline Bergitte og Johannes bosatte seg på Faleide, hvor Johannes var strandsidder. Der er også nevnt at han var postekspeditør.
Johannes døde 30.11.1860, 38 år gammel. To ovennevnte barn anført.
Oline Bergitte fortsatte å bo på Faleide og ernærte seg som handlerske. Min mor ( Gunda f 1891) kunde fortelle at hennes mormor hadde vært handlerske på Faleide.
Ifølge panteregistret for Innvik-Stryn har hun oppført hus på Faleide i 1861.
Hun satt i uskiftet bo inntil hun 32. mars 1863 fremsatte krav om skifte da hun aktet å inngå i nytt ekteskap.
Skifte blev holdt 7.april 1863. Et barn anført, nemlig Ole Andreas.
Fra skifteregistreringen kan nevnes:
Det huset hun satte opp i 1861 blev vurdert til 60 daler. Det var en røgstue med kammer, samt ovenpå dette et lilte loft med dører og vinduer. (Foto av huset er anskaffet). Det var 3 sengesteder og godt om sengetøi. Hun hadde to føringsbåter, slagur, jernlampe. vevstol m. m. og en ko.
Alt taksert til 96 daler. Gjelden var på 22 daler.
Faleide var på denne tiden et trafikk-knutepunkt og Oline Bergitte har vel både fraktet og underholdt ferdafolk.
Hun inngikk i nytt ekteskap med Ole Johannes Torbjørnsson Meek i Indvik den 13. april 1863 og fortsatte å bo på Faleide
Hun kom i konflikt med stedets handesmand (Faleide), antagelig på grund av ikke godkjendt handelsvirksomhet og blev av stedets lensmand beordret til å fraflytte stedet i 1865. (Ifølge E, F, Langeland som nå bor i den gamle lensmannsgården på Faleide, hvor det gamle lensmannsarkivet fremdeles befinner seg).
Det er vel Oline Bergittes hus som står tomt i 1865. Det ubebodde huset var l. nr. 286 b
I 1865 (folketelling pr 5.1.1866) bodde Oline og Ole med familie på bruket til Ingebrigt Jacobsson Fossheim, g.nr. 1, Innigard, l.nr. 285. Rasmus Olsson var driver fra 1949.
Ole var oppført som skolelærer uten jord. Skolelærer i Volda.
Først 17.7. 1866 melder Oline Bergitte utflytting fra Faleide: Oline Osdotter Faleide 33 1/2 år, med barna:
Ole Andreas Johannesson 10 3/4 år
Johanne Olsdotter 3 1/2 år
Johannes Teodor Olsson 1 år
og innflytting til Volda iflg Volda kirkebok:
Oline Bergitte Olsdotter 34 år, med barna
Ole Andreas Johannesson 11 år
Johanne Antonette Olsdotter 3 1/2 år
Johannes Teodor Olsson 1 år
Innflyttet i 1866 fra Brynestad i Indvigen. Opholder seg på Lille Meek. Er hengiftet til Lille Meek.
Se biografi: Ole Torbjørnsen Meek.
Ole døde i 1896 og Oline fortsatte å bo i Taraldgårdsveiten nr 2 frem til 1898. Senere finner vi henne i 1899 i Weidemannsvei 8 som enke .
Gjertine overtok Selbu Sanatorium ved skjøte av 18.3.1899 og ved innkalling til meglingsmøte i forbinnelse med skiftet etter Gjertine har Oline 26. mars 1900 adresse Selbu.
Ved folketellingen i 1900 bor hun hos sin datter i Strandveien 25 og flytter med til Gregus gt 12 fra 1907 til 1908.
Lars Larsen med familjje flyttet til Levanger i 1906 og Oline Bergitte flytter med. Jeg har en svak erinidring om at jeg har truffet henne i min spedeste barndom i Kirkegt nr ?, rett ovenfor kirken hvor min mormor med familie bodde da Oline Bergitte døde påskeaften 1919, d v s 18.4.1919. Jeg var da 1 1/2 år.,
En bratt kjøkkentrapp opp fra gården. Inngang til kjøkkenet til høire og til Oline Bergittes rom til venstre. Hun lå nokk til sengs de siste årene.
Oldemor Oline Bergitte er fotografert sammen med sin datter Oline Kristine og datterdatter Gunda (min mor) hos fotograf Bjerkan, Levanger i august 1912..
Oldemor blev gravlagt på Tilfredshet kirkegård i Trondhjem 29.4.1919 på sitt familiegravsted, hvor datteren Gjertine var gravlagt 5.3.1900.
Oldefar Ole Johannes blev begravet på Domkirkegården. Det blev i 1893 lov-bestemt at kirkegården ved Domkirken, Vår Frue Kirke og Bakklandet skulde nedlegges og Tilfredshet kirkegård opprettes.
Gravstedet var festet 5. mai 1900 for 20 år og videre på 20 år frem til 1940, uten fornyet festing.
Gravstedet blev bortbygslet på nytt i 1949 og derved var siste spor etter oldemor Oline Bergitte borte,

Oline Bergitte OLsdotter Åland. Født 1833-01-19 i på Ivarbruket, Brynestad, Olden . [1] Død 1919-04-13. f Ole ABrahamsson Åland. Familieoversikt Født 1796 på Lutseiga, Åland, Utvik. Død 1854, 58 år gml i Innvik. Bruker av gården Brynestad i Olden som han fikk skjøte på i 1841.
ff Abraham ASlakson Åse. Familieoversikt Født 1759 på Ytre Åsane, Vereide, Gloppen. Død 1843. fff Aslak OLson Åse. Familieoversikt Født 1717 på Ytre Åsane, Vereide, Gloppen. Død 1802. Bruker i 1735.
ffm Marthe OLsdotter Indre Lotsberg. Familieoversikt Født 1716 på Larsbruket, Indre Lotsberg, Vereide. Død 1787 i Gloppen.
fm Brita OLsdotter Hopland. Familieoversikt Født 1764-12-13 på Knutebruket, Innitunsbruka, Hopland, Innvik. fmf Ole ANdersson Hopland. Familieoversikt Født 1737 på Knutebruket, Innitunsbruka, Hopland, Innvik. Død 42 år gml 1779. Bruker.
fmm Kristi GUnnarsdotter Ladehaug. Familieoversikt Født 1733 på Knutebruket, Ladehaug, Vereide. Død 89 år gml 1822.
m Anne Cathrine ANdersdotter Visnes. Familieoversikt Født 1804-09-03 Visnes, bruk nr 2, Nedstryn. Død 1851 i Innvik. mf Anders HAnsson Visnes. Familieoversikt Født i Visnes, bruk nr 2, Nedstryn. Død 1841. Bruker.
mff Hans ANdersson Visnes. Familieoversikt Født omkring 1730. Død 1790. Bruker Visnes i 1771.
mfm Anna ABsalonsdotter Visnes. Familieoversikt Født 1730, død 75 år gml 1815, rettes til 85 år gml. Død 1815.
mm Barbrå Johanne SØlfestdotter Bruvold. Familieoversikt Født 1764-08-07. mmf Sølfest LArsson Bruvold. Familieoversikt Født omkring 1730.
mmm Cathrine SVendsdotter Olderøen. Familieoversikt Født omkring 1740.

Gifte och barn
Johannes Rasmusson Muri. Familieoversikt sersjant.
Født 1822-09-28.
Død 1860-11-30.
Gift 1855-06-23
  Ole Andreas Johannesson Muri. Familieoversikt Født 1855-11-01 Faleide, Innvigen.
Døpt 1855-11-18.
  Johanne Johannesdotter Muri. Familieoversikt Født 1859-08-01 i Innvik.
Døpt 1859-08-21 i Innvik.
Død kring 1862 Faleide, Innvigen.
Ole Johannes TOrbjørnsson Meek. Familieoversikt Bruker Meek Litle. Lærer .
Født 1842-01-19 på Eliasgarden, Mek Litle, Volda. [1]
Døpt 1842-01-23 i Volda.
Død 1896-08-24 i Steinkjer.
Begravet 1896-08-29 i Domkirkens ligkapell, Trondhjem.
Gift 1863-04-13 i Innvig
  Johanne Antonette Olsdotter Meek. Familieoversikt Født 1863-05-16 i Innvik.
Døpt 1863-05-16 i Innvik.
Død 1874 på Mek Litle, Volda.
Begravet 1874-01-23 i Volda.
  Johannes Theodor Olsson Meek. Familieoversikt Født 1865-10-08 i Faleid, Innvik.
Døpt 1865-10-22 i Innvik.
  Jertrue Jakoba (Gjertine Jakobine) Olsdotter Meek. Familieoversikt Sanatorieeier.
Født 1867-09-29 på Mek Litle, Eliasgarden, Volda. [1]
Døpt 1867-11-03 i Volda.
Død 1900-02-24 i Selbu.
Begravet 1900-03-05 i Kapellet Tilfredshet kirkegård, Trondhjem.
  Andreas Cornelius Olsson Meek. Familieoversikt Født 1869-12-09 på Mek Litle, Eliasgarden, Volda.
Døpt 1869-12-09 i Volda.
Død mellom 1888 og 1893.
  Oline Christine OLsdotter Meek. Familieoversikt Fabrikant.
Født 1872-01-18 på Mek Litle, Eliasgarden, Volda.
Døpt 1872-03-28 i Volda.
Død 1956-09-29 i Levanger.
  Anna Katrine Olsdotter Meek. Familieoversikt Født 1873-10-09 Mek, Litle, Volda. [1]
Døpt 1873-11-23 i Volda.
Død 1937-01-14 i 5 Kensington Road, Blackpool, the County oof Lancaster Spinster.
  Odin Johannes Olsson Meek. Familieoversikt sjømann.
Født 1875-09-11 på Reitgjerdet, Strinda.
Døpt 1875-11-07 i Lade kirke, Trondhjem.
  Ragna Olsdotter Meek. Familieoversikt Født 1877-12-01 Reitgjerdet, Strinda.
Døpt 1878-05-19 i Lade kirke, Trondhjem.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08