JOhannesson Holsen, Lars
1822-1881

Bonde på Metunet Holsen.
Født 1822-12-30 på Metunet, Holsen, Holsen.
Død 1881 på Holsen.

Lars JOhannesson Holsen. Født 1822-12-30 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1881 på Holsen. Bonde på Metunet Holsen.
f Johannes LArsson Holsen (Metunet). Familieoversikt Født 1794 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1841 i Holsen. Bruker Metunet Holsen.
ff Lars JOhannesson Holsen. Familieoversikt Født 1761 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1824 i Holsen. Bruker Metunet Holsen.
fff Johannes LArsson Holsen. Familieoversikt Født 1722-02-18 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1803. Bruker Metunet Holsen.
ffm Barbro GJertsdotter Hage. Familieoversikt Født omkring 1720 på Hage, Viksdalen.
fm Synnøve NIlsdotter Grøning. Familieoversikt Født 1765 på Oppitunet, Grøning, Holsen. Død 1842 i Holsen. fmf Nils TOlefsson Grønning. Familieoversikt Født 1726 på Oppitunet, Grøning, Holsen. Bruker Oppitunet Grøning.
fmm Gislaug GUndersdotter Grøning. Familieoversikt Født 1729 på Haugane, Grøning, Holsen.
m Siri OLsdotter Gjerland. Familieoversikt Født 1793. Død 1851 i Holsen. mf Ole ROgnaldsson Gjerland. Familieoversikt Født 1746 på Ytre Gjerland, Gjerland, Holsen. Død 1815. Bruker Ytre Gjerland.
mff Rognald SJurson Gjerland. Familieoversikt Født 1710 på Ytre Gjerland, Gjerland, Holsen. Død 1793. Bruker Ytre Gjerland.
mfm Siri OLsdotter. Familieoversikt Født 1710. Død 1793.
mm Anne KNutsdotter Frøysland. Familieoversikt Født 1746 på Bruk 1, Frøysland, Holsen. Død 1815 i Holsen. mmf Knut NIlsson Kjelstad Myklebust Frøysland. Familieoversikt Født 1710 på Kjelstad, Gaular. Død 1788.
mmm Sigrid NIlsdotter Hårklau. Familieoversikt Født 1711 i på Teigen, Ytre Hårklau, Hårklau, Holsen. Død 1796.

Gifte och barn
Gjertrud (Gjertine) GUndersdotter Nydal. Familieoversikt Født 1822 på Henågarden, Nydalen, Holsen.
Død 1903 i Holsen.
Gift 1844
  Johannes Søren Larsson Holsen (Metunet Vika). Familieoversikt Bruker Metunet 1877-1880 og Vika 1880-1901.
Født 1845-05-20 på Metunet, Holsen, Holsen.
  Anders Larsson Holsen Støfring. Familieoversikt Født 1847-06-28 på Metunet, Holsen, Holsen.
  Hans Larsson Holsen Høgset Lundekvam. Familieoversikt Bruker Høgsetteigen 1876-1880, Lundekvam i 1910.
Født 1849-11-28 på Metunet, Holsen, Holsen.
  Severine Oline Larsdotter Holsen. Familieoversikt Født 1851-12-21 på Metunet, Holsen, Holsen.
  Gunder Larsson Holsen Tormodset. Familieoversikt Bruker Tormodset fra 1881.
Født 1853-11-30 på Metunet, Holsen, Holsen.
  Gjertrud Nicoline Larsdotter Holsen. Familieoversikt Født 1856-01-25 på Metunet, Holsen, Holsen.
  Synnøve Anna Larsdotter Holsen. Familieoversikt Født 1858-07-16 på Metunet, Holsen, Holsen.
Død 1947.
  Oline Lovisa Larsdotter Holsen. Familieoversikt Født 1860-12-23 på Metunet, Holsen, Holsen.
  Andreas Larsson Holsen. Familieoversikt Arbeibet i Bergen.
Født 1864-03-12 på Metunet, Holsen, Holsen.
Død 1960.
  Lars LArsson Holsen Larsen. Familieoversikt Fabrikant.
Født 1864-03-12 på Metunet, Holsen, Holsen. [1]
Død 1917-06-04 i Levanger. [1]
Begravet 1917-06-09 i Levanger..
  Kristiane Martine Larsdotter Holsen. Familieoversikt Født 1867 på Metunet, Holsen, Holsen.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08