LArsson Holsen Larsen, Lars
1864-1917

Fabrikant.
Født 1864-03-12 på Metunet, Holsen, Holsen. [1]
Død 1917-06-04 i Levanger. [1]
Begravet 1917-06-09 i Levanger..
Lars blev konfirmert i Holsen sogn 31.8.1879. Det heter seg at han de følgende år kjøpte opp kveg som han førte til Bergen og solgte.
Vi finner ham 10 år senere i 1889 i Trondhjem, hvor han bor i Lillepladsveien 6 hos sin senere svigerforeldre.
Forlagsbokhandler i 1891 da han giftet seg.
I 1892 bor Lars og Oline i Søndre gt 22 B.
I 1894 /95 i Taraldsgårdsveiten 6 som forlagsbokhandler og frukthandler.
I 1895-99 bor de i Wessels gt 9 og erverv møbelhandler til møbelfabrikant.
I 1899 til 1905 finner vi dem i Strandveien 23-25. og i 1905-06 i Strandveien 25 A som fabrikkeier.
De bor en periode i Gregus gt 12 og fra 1906 er familjen flyttet til Levanger.
Aktiviteter i Trondheim:
Av Handelsregistret i Trondhjem fremgår at:
Lars Larsen den 6.4.1891 anmelder at han akter å drive forlagsvirksomhet her i byen under firma:
Lars Larsen bopel Gjedveiten nr 2.
Lars tok borgerskap som glassmester og forgyller 9.6.1894. Det er også notert at han var listefabrikant.
I 1896 er han oppført med møbelforetning i Dronningens gt 24, og i 1897 i Strandgaten 35 (senere endret til Olav Tryggvasons gt 35).
Handelsborgerskap i Trondhjem tok han 13.10.1898.
Ifølge Trondhjems handelsregister registrerer han 19.10.1898:
Trondhjems Speil-og Møbelfabrikk.
Skifteretten godkjente i 1901 (19.10 ?) en akkord på 50 % og opphør blev meldt 15.10.1902.
Han har Speil-og Møbelforretning i Dronningens gt 26 fra 1899-1906, avbrutt av en periode i Olav Tryggvasons gt 40 1904-1905.. Diverse registreringer i Strandveien 23 1904-1908 for møbelfabrikk, møbelforretning, møbelverksted,
Trondhjemske Samlinger 1979 (Ida Bulls Hovedoppgave) nevner L. Larsens snekkerfabrikk med 40 ansatte i 1900. Som kilde er brukt Amtmandens 5 års beretning, som for Trondhjem by blev utarbeidet av magistraten , og som befinner seg i kommunearkivet i Trondheim.
"Adressebog for Trondhjem" : Annonse 1904-1905 på permens forside:
"Trondhjems Speil og møbelfabrik (L. Larsen), Olav Tryggvasons gt 40.
Største lager, konkurerende priser"
Samme annonse 1905-06, men nu er adressen Dronningens gt 26.
Levanger Speil & Guldlistefabrik startet 6.10.1906.
Nordre Trondhjems Amtstidende har 12.9.1916 en rosende omtale av bedriften.
Fabrikkens første lokaler var i bakgården hos byggmester Jonsen Årvik. Senere blev Jernbanegaten nr 19-21 innkjøpt og bedriften flyttet dit. I 1914 blev Føllinggården innkjøpt, som var byens største gård.(Jernbanegaten 11.
Jernbanegaten 13 blev kjøpt fra Hansine Alstad i 1918. Hansine Alstad hadde kjøpt gården av sadelmaker Jon Vold i 1898.
Døde i 1917 av blodstyrtning.

Lars LArsson Holsen Larsen. Født 1864-03-12 på Metunet, Holsen, Holsen. [1] Død 1917-06-04 i Levanger. [1] Fabrikant.
f Lars JOhannesson Holsen. Familieoversikt Født 1822-12-30 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1881 på Holsen. Bonde på Metunet Holsen.
ff Johannes LArsson Holsen (Metunet). Familieoversikt Født 1794 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1841 i Holsen. Bruker Metunet Holsen.
fff Lars JOhannesson Holsen. Familieoversikt Født 1761 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1824 i Holsen. Bruker Metunet Holsen.
ffm Synnøve NIlsdotter Grøning. Familieoversikt Født 1765 på Oppitunet, Grøning, Holsen. Død 1842 i Holsen.
fm Siri OLsdotter Gjerland. Familieoversikt Født 1793. Død 1851 i Holsen. fmf Ole ROgnaldsson Gjerland. Familieoversikt Født 1746 på Ytre Gjerland, Gjerland, Holsen. Død 1815. Bruker Ytre Gjerland.
fmm Anne KNutsdotter Frøysland. Familieoversikt Født 1746 på Bruk 1, Frøysland, Holsen. Død 1815 i Holsen.
m Gjertrud (Gjertine) GUndersdotter Nydal. Familieoversikt Født 1822 på Henågarden, Nydalen, Holsen. Død 1903 i Holsen. mf Gunder ANdersson Nydal. Familieoversikt Født 1777 på Henågarden, Nydalen, Holsen. Død 1855 Holsen. Bruker Henågarden Nydalen.
mff Anders RAsmusson Nydal Henågarden. Familieoversikt Født 1735 på Henågarden, Nydalen, Holsen. Død 1826 Holsen. Bruker Henågarden Nydalen.
mfm Synneve RAsmusdotter Høgset Holsen. Familieoversikt Født 1735 på Ytrehaugen, Høgset, Holsen. Død 1828 Nydalen, Holsen.
mm Helga HAnsdotter Fleten. Familieoversikt Født 1782 på Ytre Fletene, Fletene, Holsen. Død 1863 i Holsen. mmf Hans NIlsson Fleten. Familieoversikt Født 1747 på Ytre Fletene, Fletene, Holsen. Død 1834 i Holsen. Bruker Ytre Fletene.
mmm Kari IVersdotter Fleten (Indre). Familieoversikt Født omkring 1745 på Bruk 2, Fletene, Holsen .

Gifte och barn
Oline Christine OLsdotter Meek. Familieoversikt Fabrikant.
Født 1872-01-18 på Mek Litle, Eliasgarden, Volda.
Døpt 1872-03-28 i Volda.
Død 1956-09-29 i Levanger.
Gift 1891-09-13 i Vår Frue Kirke Trondhjem
  Gunda Alison LArsen (Skjerve). Familieoversikt Bestyrer Levanger Husmorvikarskole.
Født 1891-12-28 i Trondhjem.
Døpt 1892-02-28 i Vår Frue Kirke Trondhjem.
Død 1982-09-09 i Levanger.
  Borghild Larsen. Familieoversikt Født 1894-05-13 i Trondhjem.
Døpt 1894-07-08 i Trondhjem Domkirke.
  Lars Odin Larsen. Familieoversikt Næringsdrivende i Oslo.
Født 1895-10-14 i Trondhjem.
Døpt 1896-02-16 Bakklandet kirke, Trondhjem.
  Odd Kristian Larsen. Familieoversikt Kjøpmann i Oslo.
Født 1897-05-09 i Trondhjem.
Døpt 1897-08-08 Bakklandet kirke, Trondhjem.
  Gunnar Johannes Larsen. Familieoversikt Kjøpmann i Trondheim.
Født 1899-02-06 i Trondhjem.
Døpt 1899-05-28 i Bakklandet kirke, Trondhjem.
  Andreas Kornelius Larsen Holsen. Familieoversikt Disponent Levanger Speil- og Guldlistefabtik.
Født 1901-02-13 i Trondhjem.
Døpt 1901-03-31 i Bakklandet kirke, Trondhjem.
  Kåre Antonius Larsen. Familieoversikt Kjøpmann i Stockholm.
Født 1903-05-23 i Trondhjem.
Døpt 1903-07-07.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08