Larsson Holsen (Metunet Vika), Johannes Søren
1845-

Bruker Metunet 1877-1880 og Vika 1880-1901.
Født 1845-05-20 på Metunet, Holsen, Holsen.
Dei fekk 12 barn - den største barneflokken som var registrert i Holsen.
Johannes Søren var landhandler i 1875.
Fra gammelt av var det 4 tun i Holsen. Utigarden, Nigarden, Oppigarden og Øvstebakken.
Garden til Johannes Søren lå i Nigardstunet, der kirka og skolen lå..
Det var utskifting i Holsen i 1880.
"Johannes Larsson bliver å utflytte til sin hovedteig i Vikene."
Det var Johannes Larsson (bruk 17) som måtte flytte mest, ialt 13 hus til ein samla flyttekostnad på 744 kr. Nystova var 11,7 x 5,25 m med torvtak. De andre husa som skulde flyttas var stovebygning, eldhus med tilbygga eldstove der det var tørkeinnretning, røykomn og kjellar, fjøs, smaleflor "med privet" (vetlehus), løe, stall, stabbur, smie. naust, ei løe på stranda, ei løe på øvste Heggebrukteig og ei løe "med undermurt kjælder".

Johannes Søren Larsson Holsen (Metunet Vika). Født 1845-05-20 på Metunet, Holsen, Holsen. Bruker Metunet 1877-1880 og Vika 1880-1901.
f Lars JOhannesson Holsen. Familieoversikt Født 1822-12-30 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1881 på Holsen. Bonde på Metunet Holsen.
ff Johannes LArsson Holsen (Metunet). Familieoversikt Født 1794 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1841 i Holsen. Bruker Metunet Holsen.
fff Lars JOhannesson Holsen. Familieoversikt Født 1761 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1824 i Holsen. Bruker Metunet Holsen.
ffm Synnøve NIlsdotter Grøning. Familieoversikt Født 1765 på Oppitunet, Grøning, Holsen. Død 1842 i Holsen.
fm Siri OLsdotter Gjerland. Familieoversikt Født 1793. Død 1851 i Holsen. fmf Ole ROgnaldsson Gjerland. Familieoversikt Født 1746 på Ytre Gjerland, Gjerland, Holsen. Død 1815. Bruker Ytre Gjerland.
fmm Anne KNutsdotter Frøysland. Familieoversikt Født 1746 på Bruk 1, Frøysland, Holsen. Død 1815 i Holsen.
m Gjertrud (Gjertine) GUndersdotter Nydal. Familieoversikt Født 1822 på Henågarden, Nydalen, Holsen. Død 1903 i Holsen. mf Gunder ANdersson Nydal. Familieoversikt Født 1777 på Henågarden, Nydalen, Holsen. Død 1855 Holsen. Bruker Henågarden Nydalen.
mff Anders RAsmusson Nydal Henågarden. Familieoversikt Født 1735 på Henågarden, Nydalen, Holsen. Død 1826 Holsen. Bruker Henågarden Nydalen.
mfm Synneve RAsmusdotter Høgset Holsen. Familieoversikt Født 1735 på Ytrehaugen, Høgset, Holsen. Død 1828 Nydalen, Holsen.
mm Helga HAnsdotter Fleten. Familieoversikt Født 1782 på Ytre Fletene, Fletene, Holsen. Død 1863 i Holsen. mmf Hans NIlsson Fleten. Familieoversikt Født 1747 på Ytre Fletene, Fletene, Holsen. Død 1834 i Holsen. Bruker Ytre Fletene.
mmm Kari IVersdotter Fleten (Indre). Familieoversikt Født omkring 1745 på Bruk 2, Fletene, Holsen .

Gifte och barn
Nille Olsdotter Gjerland. Familieoversikt Født 1850 på Ytre Gjerland, Gjerland, Holsen.
Død 1926.
Gift 1869-07-06
  Lars Johannesson Holsen. Familieoversikt Født 1870 på Metunet, Holsen, Holsen.
Død 1871.
  Lars Olai Johannesson Holsen (Vika). Familieoversikt Bruker Vika Holsen 1901-1935.
Født 1871-03-10 på Metunet, Holsen, Holsen.
Død 1921.
  Synnøve Johannesdotter Holsen. Familieoversikt Født 1873-12-25 på Metunet, Holsen, Holsen.
Død 1965-06-05.
  Oline Johannesdotter Holsen. Familieoversikt Født 1874-12-10 på Metunet, Holsen, Holsen.
Død 1958.
  Mikaline Severine Johannesdotter Holsen. Familieoversikt Født 1878-03-19 på Metunet, Holsen, Holsen.
  Gjertrud Johannesdotter Holsen. Familieoversikt Født 1878 på Metunet, Holsen, Holsen.
  Severine Johannesdotter Holsen. Familieoversikt Født 1879-03-28 på Vika, Holsen, Holsen.
  Ludvig Johannes (Louis) Johannesson Holsen (Johnson). Familieoversikt Snekker (Carpenter).
Født 1882-03-30 på Vika, Holsen, Holsen.
Død 1959-12-15 Jamestown, N.D, Amerika.
  Johannes Nikalai (John) Johannesson Holsen (Johnson). Familieoversikt Snekker,Carpenter, Fargo,N.D., Amerika.
Født 1886-06-11 på Vika, Holsen, Holsen.
Død 1958 Fargo, Amerika.
  Kristiane Johannesdotter Holsen. Familieoversikt Født 1889-03-18 i på Vika, Holsen, Holsen.
Død 1953.
  Andreas Johannesson Holsen. Familieoversikt Til Bergen.
Født 1891-09-19 på Vika, Holsen, Holsen.
Død 1986-01-15.
  Nikoline Johannesdotter Holsen. Familieoversikt Født 1893-12-05 i på Vika, Holsen, Holsen.
Død 1980-04-22.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08