Steensdatter Lindved, Øllegaard
1650?-(...)

Født omkring 1650 i Orkdal.
Død ? Levde 1720 på Enkesædet i Nærø.
Øllegaard Steensdatter.
S.H. Finne-Grønn: Legatslekten Broch (Oslo 1927), side 2.
E. B. Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chris. 1885) side 246.
N S T XXXIII, side 168. "Rese-slektene i Norge". Her nevnes at C. P. Resen var gift med Øllegaard Steensdatter Lindved og at to av barna hadde fått navnene Dorthe og Steen
Steen Hansen f 1608 antaes å være av en slekt Lindved med hittil to ukjente sønner: Nils f kr 1650 og Jon f kr 1650 med datter Anne Jonsdatter f kr 1680.
Fra Orkdal kirkebok: Anno1706. Gift. Sk. Oluf Arnsøn & Anne Jonsdatter Lindved.
Folketelling 1701: Orkdal. Nils Steensen Lintedt
Skoskatten 1711, Orkdal: Nils Steensen Korporal
Skifte 1718 Orkdal: Nils Steensen Lintedt (Lindved), kroholder på Nervika, Orkdal, gammel Ost-India-farer.
Skifte 1691 etter Kirsten Mortensdatter Hoff, hvis morsøster Dorthe Jonsdatter var gift med Steen Hansen. Her møtte Nils Steensen som formynder for Kirstens datter Maren Olsdatter. Nils Steensen formodes å være søskenbarn av avdøde Kirsten Mortensdatter.
Kring 1752 finnes i Sparbu klokker Steen Nilsen Lindved.
Christen Lauritsen Lindved fra Jylland var prest i Vik i Sogn fra 1595 til 1606 og kan være bror av fogden Hans Lauritsen.
I Familjeskatten for 1675 oppføres i Orkdal:
"Hr. Claus Jensen (Parelius) med sin hustru og boende hos seg Øllegaard Steensdatter"
Denne Øllegaard oppholder seg følgelig hos sin søster og svoger. Er antatt født kring 1650 og følgelig ca 25 år i 1675. Noen av hennes eventuelle barn vilde sansynligvis fått navnene Dorthe og Steen etter besteforeldrene.
I Familjeskatten for 16 76 oppføres i Orkdal Hr Claus Jensen uten Øllegaard.
I Familjeskatten for 1675 oppføres i Nærøy C. P. Resen uten hustru .
I Familjeskatten for 1676 oppføres i Nærøy C.P. Resen med hustru
C. P. Resen med hustru Øllegaard Steensdatter Lindved gav to av barna navnene Dorthe og Steen.
Det kan tilføyes at Øllegaard Steensdatter i Nærøy hadde datteren Dorthe Christoffersdatter f kr 1678 gift med Ole Pedersen Broch f 1669 i Trondhjem.
Kirsten Steensdatter i Orkdal hadde sønnen Anders Clausen Parelius f 1677 gift 1705 med Ingeborg Pedersdatter Broch. f 1676..

Øllegaard Steensdatter Lindved. Født omkring 1650 i Orkdal. Død ? Levde 1720 på Enkesædet i Nærø. f Steen Hansen. Familieoversikt Født 1608-03-20. Død Dom. 5 post Epiphan 1671-02-05. Sogneprest i Orkdal fra 1648. Prost i Dalerne.
ff Hans Lauritsen. Familieoversikt Født omkring 1550. Død omkring 1613. Fogd i Gauldal, bruker Øy 1580-1608.
 
 
   
 
m Dorthe Jonsdatter. Familieoversikt Født omkring 1615 i Hospitalet ??, Trondhjem. mf Jon JOnsson. Familieoversikt Født omkring 1580. Død omkring 1658 i Orkdal. sogneprest i Orkdal.
mff Jon HÅgenson. Familieoversikt Født kring 1550.
mfm Dorthe MUligens. Familieoversikt Født muligens 1560.
mm Kirsten OLsdatter. Familieoversikt Født omkring 1583. Død omkring 1618 i Orkdal. mmf Oluf JOnsson. Familieoversikt Født kring 1550.
mmm Idde MUligens. Familieoversikt Født muligens 1560.

Gifte och barn
Christopher Poulsen Resen. Familieoversikt Sogneprest til Nærø 1676-1703.
Født kring 1648. 53 år i 1701.
Død 1703-02-...
Gift kring 1676
  Povel Christophersen Resen. Familieoversikt Res kap Nærøy i Namdalen.
Født omkring 1677.
Død 1708 i Trondhjem.
  Dorothea Christophersdatter Resen. Familieoversikt Født omkring 1678.
Død 1760.
  Steen Christophersen Resen. Familieoversikt Løytnant.
Født omkring 1680.
  Hans Christophersen Resen. Familieoversikt Sersjant.
Født omkring 1680.
Død 1702.
  Anna Maria Christophersdatter Resen. Familieoversikt Født omkring 1682.
Død 1759 på Støre, Skogn.
  Margretha Christophersdatter Resen. Familieoversikt Født omkring 1683.
  Maren Helena Christophersdatter Resen. Familieoversikt Født omkring 1689.
Død 1719.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08