HÅgenson, Jon
1550-

Født kring 1550.
Værnes kirke 900 år side 138:
Henrik Anderson Alstadhaug dryga ikkje med å gå til aksjon i 1609. Han kalte sammen menigheita og fekk dei til å sette opp et skriv.
Gjennem underskriftene på kallsbrevet og på skrivet som vart sett opp til stønad for Hr Henrik, får vi namna til mange bønder på den tida. Somme av dei er ikkje nemnd i slektshistoria.
Bl. a. Jon Trøyte, Oluf Re, Oluf Vik, Jon Haldorsen Forbord,, Jon Hågensen Forbord, Jon Hollan, Jon Hammer.
Jon Hågensen Forbord kan være født kring 1550 og være far til Hr Jon født kring 1580.
Oluf Re eller Oluf Vik kan være sønn av Jon og være far til Kirsten Olufsdatter f kring 1580
Stjørdalsboka , Skatval IV, side 204 Forbord.
Håkon i 1696, Jon i 1520, Ola i 1557, Jon Håkonson i 1608.

Jon HÅgenson. Født kring 1550. f Hågen OLufson. Familieoversikt Født kring 1520. ff Oluf HÅgenson. Familieoversikt Født omkring 1490. fff Hågen UKjent. Familieoversikt Født omkring 1460.
 
   
 
     
 
   
 

Gifte och barn
Dorthe MUligens. Familieoversikt Født muligens 1560.
Gift
  Jon JOnsson. Familieoversikt sogneprest i Orkdal.
Født omkring 1580.
Død omkring 1658 i Orkdal.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08