Jensen Parelius, Claus
1620-1684

Sogneprest Orkdal 1671-1684.
Født 1620-04-08 i Stjørdal.
Død 1684-09-20 i Orkdal.
Student i 26.4.1651. Kappelan i Orkdal fra 1655 og sogneprest i Orkdal fra 2.6.1669.
Han bodde på Kvammen alt i 1664 og flyttet i 1671 til prestegården.
Første gang vi finner C J P nevnt i lensregnskapene er for 1657/58 da han bygslet Evjen gård, 2 spand, som Randi Evjen påbodde og fadøde. Hun var enke etter Jens Jensen Bull, som bodde på Evjen fra kring 1616 og nevnes gift med enken etter en sogneprest Jens Paasche i Orkdal. Hr Claus bor på Evjen også i 1658/59, men nevnes i 1660/61 på Kvam som var kapellangård. Flyttet i 1671 til prestegården.
Stor etterslekt. NST XIV side 289 (298). I tillegg til de her nevnte barn finnes det i lensregnskapene flere ganger nevnt døtrene Gjertrud og Daarette samt i 1689 også Kirsten.

Claus Jensen Parelius. Født 1620-04-08 i Stjørdal. Død 1684-09-20 i Orkdal. Sogneprest Orkdal 1671-1684.
f Jens Clausen Parelius. Familieoversikt Født 1585-03-12 på Borgund Prestegård. [1] Død 1667 i Stjørdal. Sogneprest Stjørdal fra 1618- 1664.
ff Claus Corneliusen. Familieoversikt Død 1625. Sogneprest i Borgund.
fff Cornelius Clausen. Familieoversikt Født omkring 1500. Død omkring 1566. Kannik i Trondhjem i 1539, sogneprest i STjørdal.
 
fm Maren Eriksdatter Gaas. Familieoversikt fmf Erik Knudsen Gaas. Familieoversikt Sogneprest i Herøy.
 
m Gjertrud Svendsdatter. Familieoversikt Født omkring 1600. Død 1635. mf Svend Andersen. Familieoversikt Født 1563-04-12 i Trolig i Norge. Død 1627 i Trondheim. Rådmann i Trondheim 1597-1599. Borgermester i Trondhjem fra 1625.
 
 
mm Maren Hansdatter. Familieoversikt Født omkring 1571. Død 1651. mmf Hans Kaspersen. Familieoversikt Født 1551. Død 1620. Borgermester i Trondheim.
mmm Inger Lauritsdatter. Familieoversikt Født omkring 1550. Død 1608.

Gifte och barn
Kirsten Steensdatter. Familieoversikt Født omkring 1641.
Død 1722 i Orkdal.
Begravet 1722-04-23.
Gift
  Jens Clausen Parelius. Familieoversikt Residerende kapellan i Overhalla 1698.
Født omkring 1659 i Orkdal.
Død 1716.
  Steen Clausen Parelius. Familieoversikt Kapellan i Sorø.
Født omkring 1670.
Død kring 1710 i Danmark. Fra ham stammer den danske gren av slekten Parelius.
  Hans Clausen Parelius. Familieoversikt Kommandant på Munkholmen.
Født 1670-10-05 i Orkdal prestegård, Orkdal. [2]
Død 1751-01-06 på Munkholmen, Trondheim.
  Cornelius Clausen Parelius. Familieoversikt Født omkring 1675.
Død kring 1713.
  Maren Clausdatter Parelius. Familieoversikt Født kring 1676 i Orkdal.
Død kring 1753 Trondhjem.
  Anders Clausen Parelius. Familieoversikt Løytnant.
Født kring 1677 i Orkdal.
  Kirsten Clausdatter Parelius. Familieoversikt Født omkring 1680 i Orkdal.
  Dorette Clausdatter Parelius. Familieoversikt Født .... i Orkdal.
  Gjertrud Clausdatter Parelius. Familieoversikt Født .... i Orkdal.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08