Hansen, Steen
1608-1671

Sogneprest i Orkdal fra 1648. Prost i Dalerne.
Født 1608-03-20.
Død Dom. 5 post Epiphan 1671-02-05.
Steen Hansen blev gift med Dorthe Jonsdatter kring 1640
I 1648 etterfulgte han Her Jon som sogneprest i Orkdal.
Han blev student i 1628. Kapellan hos Her Anders Mogensen på Melhus i 1636. I et brev datert 20.3.1641 (NRR VIII: 33) skriver han at han har vært kapellan i Orkdal i 5 år og tildelt Skogn (Skaun) anneks. Han søker da om suksesjon efter Jon Jonsson.
Han signerer første gang som sogneprest i 1.12.1648.
Han overtat Herme etter Her Jon rundt 1659. Han selger Herme i 1667 til Jens Eriksen Kielstrup, kullfogd på Svorkmo.
Hans Lauritsen på Øye, tidligere fogd i Orkdal og i 1609 nevnt som fogd i Gauldal, hadde datteren Karen Hansdatter f 1590, som var gift 1.g. i 1609 med unge Her Christopher på Melhus, Han antaes å være Christopher Larsen Påske jun og være kapellan hos sin eldre bror Christopher Larsen Påske sen. Gift 2. g med en prest i Nordland og 3. g. med Anders Jensen Helkand, rådmann i trondhjem. Da deres datter Riborg blev døpt i 1634 var Her Steen Hansen fadder
Det nevnes at Her Steen Hansen i 1661 hadde en sak med rådmann i Trondhjem Morten Lauritsen Lerche, fordi han ikke vilde begrave en tjenestepike som rådmannen og hans hustru Maren Eilertsdatter Schøller var mistenkt for å ha ombrakt..
PHT anden rekke, 6. bind side 1: "Anders Helkands optegnelser."
En annen datter av Hans Lauritsen var Øllegaard Hansdatter d 1629 g m magister Mogens Lauritsen Blix, sogneprest til Trondhjem Domkirke.
Det er rimelig å tro ar Steen Hansen f 1608 også var sønn av Hans Lauritsen i et ekteskap nr 2. Det er de samme navnene som går igjen.

Steen Hansen. Født 1608-03-20. Død Dom. 5 post Epiphan 1671-02-05. Sogneprest i Orkdal fra 1648. Prost i Dalerne.
f Hans Lauritsen. Familieoversikt Født omkring 1550. Død omkring 1613. Fogd i Gauldal, bruker Øy 1580-1608.
   
 
   
 
     
 
   
 

Gifte och barn
Dorthe Jonsdatter. Familieoversikt Født omkring 1615 i Hospitalet ??, Trondhjem.
Gift omkring 1640
  Nils Steensen Lindved. Familieoversikt Korporal i 1711, kroholder Nerviksøra i 1688.
Født omkring 1640 i Orkdal. [1]
Død Skifte 1718.
  Kirsten Steensdatter. Familieoversikt Født omkring 1641.
Død 1722 i Orkdal.
Begravet 1722-04-23.
  Riborg Steensdatter. Familieoversikt Født omkring 1642 i Orkdal.
  Cathrine Steensdatter. Familieoversikt Født omkring 1645 i Orkdal.
Død ? Levet i 1696.
  Jon Steensen Lindved. Familieoversikt Født omkring 1646 i Orkdal.
  Øllegaard Steensdatter Lindved. Familieoversikt Født omkring 1650 i Orkdal.
Død ? Levde 1720 på Enkesædet i Nærø.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08