KNutsen, Morten
1604?-1693?

Født omkring 1604.
Sorenskriver i Orkdal 19.11.1633 til 4.1.1642. Bruker Meland 1640-1667.
Død omkring 1693 i Orkdal.
"Geitastrandboka"
Side 45: M K bruker Meland 1640-1667. Var sorenskriver i Orkdalen og Gauldalen i tida 1633-1641. Senere flyttet han til Fannrem
Side 134: Otto Lorch og Morten Knudsen drev i 1640 åra Fjellkjøsa bekkesag.
Ø.O.H,1979. Sorenskrivere i Orkdal av Knut Løvås: Morten Knudsen nevnes 19.11.1636, bodde på Meland (Børsa).
Ø.O.H. 1973/74/75, ved Y. Kjelstrup
Nevnes som gjestgiver i 1682.
Bodde på Fandrem fra 1670 til sin død i 1693.
Diverse kilder
Auksjon 1739 etter Anders Jonsson, oppropt et beger signert Morten Dått 1651.
Bygslet Meland i Geitastrand fra 1640 til 1667. I 1647 bruker Morten Knudsen 2 sp. i gården Meland i Geitastrand og familjen bodde fremdeles der ifølge prestenes manntall for dette året. I 1670 oppføres han på Fandrem i Orkdal. Fandrem hadde da i lang tid vært gjestgiveri, skyssstasjon og tingsted.
Det blev holdt skifte etter Morten 3.nov. 1693. Det blev ikke utlagt noe jordegods på skiftet, for Morten var leiglending på gården som etter affellingen i 1688 hadde en skyld på 2 spann 1 øre.

Morten KNutsen. Født omkring 1604. Død omkring 1693 i Orkdal. Sorenskriver i Orkdal 19.11.1633 til 4.1.1642. Bruker Meland 1640-1667.
     
 
   
 
     
 
   
 

Gifte och barn
Idde JOnsdatter. Familieoversikt Født omkring 1617 på Grøtte prestegård, Orkdal.
Død kring omkring 1703. [1]
Gift
  Kirsten MOrtensdatter Meland. Familieoversikt Født omkring 1643 trolig på Meland, Geitastrand.
Død 1690 i Orkdal.
  Knut Mortensen Meland. Familieoversikt Født kring omkring 1648 på Meland, Geitastrand.
Død 1676 på Meland, Geitastrand.
  Dorte Mortensdatter Meland Kleven. Familieoversikt Født omkring 1650 på Meland, Geitastrand.
Død omkring 1697.
  Jon Mortensen Meland Fandrem Moe. Familieoversikt Lensmann i Orkdal 1693-1726.
Født 1657 på Meland, Geitastrand.
Død 1726 i Orkdal.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08