Olsen Hoff, Morten
1665?-1693

Født omkring 1665 trolig på Meland, Geitastrand.
Død 1693 i Irland.
Det er å anta at Morten blev født på gården Meland i Geitastranda kring 1665 og vokste opp på gården Hov i Orkdal fra 1670. nobogård til Gjølme.
Frederich Munchegaard på Gjølme i Orkdal vart i 1690 oberst og sjef for prins Fredriks regiment i Danmark.
Danskekongen Christian V leide ut dette regimentet i 1689 til den nyvalgte konge i England , Wilhelm III av Oranien, som skulde bruke dem i Irland for å bekjempe det opprør, som den avsatte engelske konge Jacob II hadde reist der. Sjefen for troppene oberst Kalneins fall ved Limmerick den 27. august 1690 og oberst Munchegaard overtok, med den følge at han fall i slaget ved Agrim den 12. juli 1691.

Kilde:"Om Nordmænds deltagelse i det danske hjelpekorps i Irland og Flandern 1689-1697" av H.J.Barstad


Det er mulig at Morten fall i det samme slaget som tjenestegjørende under Munchegaard.
Skifte etter Morten:
"Anno 1693 den 13. november efter Morten Olsen Hoff som bevisses I Irland ved døden å være afgaaen, blev holden eet lougligt arfueskifte på Hof i Ørchedalen."
Det er Mortens søsken som er arvinger etter ham.

Morten Olsen Hoff. Født omkring 1665 trolig på Meland, Geitastrand. Død 1693 i Irland. f Ole ANdersen Hoff. Familieoversikt Født omkring 1630. Død 1682 i Orkdal. Familien bor på Hov fra 1670.
   
 
   
 
m Kirsten MOrtensdatter Meland. Familieoversikt Født omkring 1643 trolig på Meland, Geitastrand. Død 1690 i Orkdal. mf Morten KNutsen. Familieoversikt Født omkring 1604. Død omkring 1693 i Orkdal. Sorenskriver i Orkdal 19.11.1633 til 4.1.1642. Bruker Meland 1640-1667.
 
 
mm Idde JOnsdatter. Familieoversikt Født omkring 1617 på Grøtte prestegård, Orkdal. Død kring omkring 1703. [1] mmf Jon JOnsson. Familieoversikt Født omkring 1580. Død omkring 1658 i Orkdal. sogneprest i Orkdal.
mmm Kirsten OLsdatter. Familieoversikt Født omkring 1583. Død omkring 1618 i Orkdal.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08