MOrtensdatter Meland, Kirsten
1643?-1690

Født omkring 1643 trolig på Meland, Geitastrand.
Død 1690 i Orkdal.
Kirstens far Morten Knudsen bygslet Meland på Geitastranda fra 1640 til 1667 og her blev Kirsten født kring 1643. Kring 1664 blev Kirsten gift med Oluf Andersen. Hvor Oluf kom fra og hvor de bodde mellem 1664 og 1670 er ikke kjent, men de bodde muligens på Meland hos Kirstens foreldre. Eldste sønn fikk navnet Morten efter morfar.
Kirsten og Oluf flyttet i 1670 til gården Hov i Orkdal hvor de blev boende.
Kirsten og Oluf hadde 5 barn som vi kjenner til.
To skiftebrev gir oss anledning til å forsøke å aldersbestemme døtrene.
Fra 1619 var myndighetsalderen hevet fra fra 20 til 25 år. Gruppen umyndige under 25 år blev delt i to grupper, hvorav gruppen mellem 18 0g 25 år blev kalt for mindreårige og de blev regnet for personlig myndige. En kurator skulde føre tilsyn med den mindreåriges formuesforvaltning.
Ved skiftet 9.2..1691 møtte alle døtrene med verge og måtte da være under 25 år, altså født etter 1666.
Ved skiftet 13.11.93 møtte alle tre uten verge og måtte da være over 25 år, altså født før 1668.
Det gir følgende antagelse vedrørende døtrenes fødselsår:
Anne Olsdatter født kring 1666.
Maren Olsdatter født kring 1667.
Marit Olsdatter født kring 1668.
Oluf Andersen må være død før 1683, for da blev det holdt skifte etter ham. Skiftebrevet av 16.5.1683 er ikke bevart, men det er nevnt i skiftet etter Kirsten.
Kirsten giftet seg 2. gang kring 1683 med korporal Torger Pedersen.
Kirsten må være død i 1690. Ifølge Orkdal kirkeregnskap 1691 :"sal. Kirsten Hoff for hennes gravsted i kirken".
Den 9.februar 1691 bleb det holdt skifte på Hov etter Kirsten.
Boet var på 333 rdr, hvorav enkemanden fikk det halve, hver av de 3 sønner 2/9 del og hver av de 3 døtre 1/9 av den resterende halvpart.
Orkdølafylket nr 1 1926: Mord på Bogevoll 1683.
Anno 1683 den 15.mars afhøldtes efter Generalmajor Wibes order en krigsrett på gården Hof i Orkedalen over forøveren av et mord, som var begået på gården Bogevoll i Meldalen,
Assesores:
Kapt Jacob Fredriksen Tostrup
Kapt.lieut. Caspar Røyer
Lirutnt: Jacob Christensen (Mulig far til Christen Jacobsen f ca 1655)

Kirsten MOrtensdatter Meland. Født omkring 1643 trolig på Meland, Geitastrand. Død 1690 i Orkdal. f Morten KNutsen. Familieoversikt Født omkring 1604. Død omkring 1693 i Orkdal. Sorenskriver i Orkdal 19.11.1633 til 4.1.1642. Bruker Meland 1640-1667.
   
 
   
 
m Idde JOnsdatter. Familieoversikt Født omkring 1617 på Grøtte prestegård, Orkdal. Død kring omkring 1703. [1] mf Jon JOnsson. Familieoversikt Født omkring 1580. Død omkring 1658 i Orkdal. sogneprest i Orkdal.
mff Jon HÅgenson. Familieoversikt Født kring 1550.
mfm Dorthe MUligens. Familieoversikt Født muligens 1560.
mm Kirsten OLsdatter. Familieoversikt Født omkring 1583. Død omkring 1618 i Orkdal. mmf Oluf JOnsson. Familieoversikt Født kring 1550.
mmm Idde MUligens. Familieoversikt Født muligens 1560.

Gifte och barn
Ole ANdersen Hoff. Familieoversikt Familien bor på Hov fra 1670.
Født omkring 1630.
Død 1682 i Orkdal.
Gift kring 1664
  Morten Olsen Hoff. Familieoversikt Født omkring 1665 trolig på Meland, Geitastrand.
Død 1693 i Irland.
  Anne Olsdatter Hoff. Familieoversikt Født omkring 1666 trolig på Meland, Geitastrand.
Begravet 1744-12-17 fra Børsa kirke.
  Maren Olsdatter Hoff. Familieoversikt Født omkring 1667 trolig på Meland, Geitastrand.
  Marit Olsdatter Hoff. Familieoversikt Født 1668 trolig på Meland, Geitastrand. [2]
Død 1735. [2]
Begravet 1735-07-10 i Orkdal.
  Andreas OLsen Hoff. Familieoversikt Løytnant, gardbruker, gnr 10 Utstuggu Herrem.
Født omkring 1677 på Hov, Orkdal.
Død 1751 i Rennebu. [3]
Begravet 1751-10-07.
Torger Pedersen. Familieoversikt Sersjant.
Født omkring 1630 i Orkdal.
Død 1699.
Gift trolig 1683
  Peder Torgersen. Familieoversikt Født 1684 på Hov, Orkdal.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08