ANdersen Hoff, Ole
1630?-1682

Familien bor på Hov fra 1670.
Født omkring 1630.
Død 1682 i Orkdal.
Vi vet ikke så mye om Oluf Andersen. Han må være død før 1683, for da blir det holdt skifte etter ham. Skiftebrevet av 16.5.1683 er ikke bevart, men det er nevnt i skiftet etter kona hans , Kirsten Mortensdatter 9.2.1691.
Han blev trolig gift med Kirsten Mortensdatter kring 1664. Kirsten bodde da hjemme på Meland, og det er mulig at Oluf og Kirsten blev boende på Meland frem til 1670, men det er også mulig at de bygslet en annen gård fra 1664 til 1670.
Gården Hov i Orkdal.
I 1664 var Jørgen Brandt oppsitter ifølge fogdens manntall.
I 1665/66 salig Jørgen Brandt, rytterskatten.
Hverken for rytterskatten i 1668 eller skyssferdskatten for 1669 blir det oppgitt noen bruker på Hov.
Vi finner Oluf Hoff som skattyter i manntalllisten for "prinsessetyr" av Orkdal 1670-71.
Jørgen Nilsen Brandts eneste datter Kristine Jørgensdatter Brandt blev i 1681 gift på Hvaler med kaptein Hans Joachim Grabow f 1653. De bodde i 1701 på offisersgården Vold i Meldal.

Christine Brandt andrager 12.9.166 om å få hånd om sin arvepart, som hennes bror hadde vært formynder for ifølge Statholderskapets Extraktprotokoll 1662-1669 side 228.1132.
Gården Hov var da bygselledig og blev antagelig liggende for fefot fra Jørgen Brandts død i 1665, inntil Oluf Andersen så det mulig å overta Hov i 1670
Ved skifte etter sønnen Morten Olsen Hoff i 1693 nevnes at hans farsarv var 54 rdr 1 ort 13 skilling. Broren Anders og tre søstre tilsammen: 128 rdr 3 rt 20 skilling, Tilsammen til barna 183 rdr 1 ort 9 skilling. Enken får det samme , og boet antaes oppgjort med netto: 366 rdr 2 ort 18 skilling, hvorav gården Hov antaes taksert til 300 rdr.
Det nevnes en sølvkanne hvori Morten har oppebåret 11 rdr.
Skifte 1691, 9.februar Kirsten Mortensdatter Hoff. Her nevnes en sølvkanne på 68 lodd til en verdi av 31 rdr 16 skilling.
Til observasjon: Kvam, Strinda bruker i 1657 Ole Andersen.

Ole ANdersen Hoff. Født omkring 1630. Død 1682 i Orkdal. Familien bor på Hov fra 1670.
     
 
   
 
     
 
   
 

Gifte och barn
Kirsten MOrtensdatter Meland. Familieoversikt Født omkring 1643 trolig på Meland, Geitastrand.
Død 1690 i Orkdal.
Gift kring 1664
  Morten Olsen Hoff. Familieoversikt Født omkring 1665 trolig på Meland, Geitastrand.
Død 1693 i Irland.
  Anne Olsdatter Hoff. Familieoversikt Født omkring 1666 trolig på Meland, Geitastrand.
Begravet 1744-12-17 fra Børsa kirke.
  Maren Olsdatter Hoff. Familieoversikt Født omkring 1667 trolig på Meland, Geitastrand.
  Marit Olsdatter Hoff. Familieoversikt Født 1668 trolig på Meland, Geitastrand. [1]
Død 1735. [1]
Begravet 1735-07-10 i Orkdal.
  Andreas OLsen Hoff. Familieoversikt Løytnant, gardbruker, gnr 10 Utstuggu Herrem.
Født omkring 1677 på Hov, Orkdal.
Død 1751 i Rennebu. [2]
Begravet 1751-10-07.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08