Torgersdatter Hårstad Ås, Gjertrud
1739-

Født 1739 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Døpt 1739-05-03. [2]

Gjertrud Torgersdatter Hårstad Ås. Født 1739 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] f Torger FRedriksen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1702 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2] Død 84 år gml i 1786, 84 år gml. [2] Bonde på Hårstad 1741-1781.
ff Fredrik TOrgersen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1665 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [3] Død 1755, 86 år gml i Rennebu. [3] Bruker Nørigard Hårstad 1709-1741.
fff Torger ARntsen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1625 Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2] Død 1709, 93 år gml i Rennebu. [2] Bruker Nørgard Hårstad 1663-1709.
ffm Marit Sivertsdatter. Familieoversikt Født kr 1630, i 1706 76 år gml. [2] Død 1706.
fm Gjertrud XHÅrstad muligens Eriksdatter Gorset. Familieoversikt Født 1678 i Rennebu. Død 17.. i Rennebu.  
 
m Marit SVendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1707 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [1] Død 72 år gml i 1778 i Rennebu. [2] mf Sivert (Svend) SIvertsen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1669-01-04 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død 1722 i Rennebu. [1] Bruker Oppstuggu Bjerkaker.
mff Sivert KNutsen Oppstuggu Bjerkaker. Familieoversikt Født 1639 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død 50 år gml 1689 i Rennebu. [1] Bruker Oppstuggu.
mfm Ingri OLsdatter ?Bjerkaker. Familieoversikt Født 1650 i Rennebu.
mm Gjertrud MIkkelsdatter (Siursd.i kb) Sundset Bjerkaker. Familieoversikt Født 1681 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1763 i Rennebu. mmf Mikkel ERiksen Sundset. Familieoversikt Født 1648 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1694 i Rennebu. [1] Bruker.
mmm Gjertrud LØdensdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1654 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu.

Gifte och barn
Peder Toresen Refshus Ås. Familieoversikt Bruker på Ås.
Født 1715 på Refshus, Rennebu.
Død 1780.
Gift 1762
  Gunnhild Pedersdatter Ås. Familieoversikt Født 1764.
Død 1841.
  Tore Pedersen Ås. Familieoversikt Bruker.
Født 1766 på Oppigard, Ås, Rennebu.
Død 1848.
  Marit Pedersdatter Ås. Familieoversikt Født 1769 på Oppigard, Ås, Rennebu.
Død 1861.
  Marit Pedersdatter Ås. Familieoversikt Født 1772 på Oppigard, Ås, Rennebu.
  Gjertrud Pedersdatter Ås. Familieoversikt Født 1776 på Oppigard, Ås, Rennebu.
  Guru Pedersdatter Ås. Familieoversikt Født 1780 på Oppigard, Ås, Rennebu.
Død 1845.
Anders Sivertsen Skamfer Ås. Familieoversikt Bruker Oppigard Ås.
Født 1743 på Søgard, Skamfer, Rennebu.
Død 1810.
Gift


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08