Fredriksdatter Hårstad, Riborg
1779-1863

Født 1779 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Døpt 1779-10-24. [1]
Død 1863 i Rennebu.
Ugift,svakhelset.

Riborg Fredriksdatter Hårstad. Født 1779 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] Død 1863 i Rennebu. f Fredrik TOrgersen Hårstad. Familieoversikt Født 1744 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2] Død 47 år gml i 1790, 47 år gml. [1] Bonde og eier av Hårstad fra 1781-1790.
ff Torger FRedriksen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1702 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] Død 84 år gml i 1786, 84 år gml. [1] Bonde på Hårstad 1741-1781.
fff Fredrik TOrgersen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1665 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [3] Død 1755, 86 år gml i Rennebu. [3] Bruker Nørigard Hårstad 1709-1741.
ffm Gjertrud XHÅrstad muligens Eriksdatter Gorset. Familieoversikt Født 1678 i Rennebu. Død 17.. i Rennebu.
fm Marit SVendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1707 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [2] Død 72 år gml i 1778 i Rennebu. [1] fmf Sivert (Svend) SIvertsen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1669-01-04 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død 1722 i Rennebu. [2] Bruker Oppstuggu Bjerkaker.
fmm Gjertrud MIkkelsdatter (Siursd.i kb) Sundset Bjerkaker. Familieoversikt Født 1681 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1763 i Rennebu.
m Marit NIlsdatter Stavne Hårstad. Familieoversikt Født 1754 på Oppenegard, Stamnan, Rennebu. [1] Død 1824-05-24. [1] mf Nils KNutsen Stavne. Familieoversikt Født 1711 på Oppenegard, Stamnan, Rennebu. Død 1755 i Rennebu. Bruker av Oppengård Stamnan.
mff Knut SIvertsen Ner Hol Stavne. Familieoversikt Født 1682 på Nørgard, Hol, Rennebu . Død 1742 i Rennebu. Bonde på Oppenegard Stamnan.
mfm Anne MIkkelsdatter Sundset. Familieoversikt Født 1685 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1755.
mm Riborg INgebrigtsdatter Skamfer Stavne. Familieoversikt Født 1726 på Nørgard, Skamfer, Rennebu. Død 1814 i Rennebu. mmf Ingebrigt PEdersen Skamfer. Familieoversikt Født 1677 i Rennebu. Død efter 1733 i Rennebu. Bruker på Nørgård Skamfer.
mmm Marit JOnsdatter Skamfer. Familieoversikt Født 1681 på Nørgard, Skamfer, Rennebu. Død 1733 i Rennebu.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08