TOrgersen Hårstad, Fredrik
1665?-(...)

Bruker Nørigard Hårstad 1709-1741.
Født omkring 1665 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Død 1755, 86 år gml i Rennebu. [1]
Fredrik utgav 20.september 1729 en panteobligasjon til hr.Hans Hamond på 100 Rdr mot pant i gården Hårstad, skyldende med bøksel 4-øre.
Denne blev innført og betalt den 12.oktober 1737.
Fredrik solgte Hårstad, som skylder med bøksel 1 spand 1 øre til sønnen Torger Fredriksen for 100 Rdr 10. juli 1741.
1701 40 år

1706 42 år

Fredrik TOrgersen Hårstad. Født omkring 1665 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] Død 1755, 86 år gml i Rennebu. [1] Bruker Nørigard Hårstad 1709-1741.
f Torger ARntsen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1625 Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2] Død 1709, 93 år gml i Rennebu. [2] Bruker Nørgard Hårstad 1663-1709.
ff Arn ERiksen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1590 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2] Død omkring 1650 i Rennebu. [2] Bruker.
fff Erik HÅrstad. Familieoversikt Født beregnet 1560 i Rennebu. [3] Død beregnet 1635 i Rennebu. [3] Bruker Nørgard Hårstad 1610-1635.
 
   
 
m Marit Sivertsdatter. Familieoversikt Født kr 1630, i 1706 76 år gml. [2] Død 1706.    
 
   
 

Gifte och barn
Gjertrud XHÅrstad muligens Eriksdatter Gorset. Familieoversikt Født 1678 i Rennebu.
Død 17.. i Rennebu.
Gift
  Erik Fredriksen Hårstad. Familieoversikt Bruker på Innstuggu Sørflå.
Født 1698 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Død 1768. [2]
  Torger FRedriksen Hårstad. Familieoversikt Bonde på Hårstad 1741-1781.
Født omkring 1702 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Død 84 år gml i 1786, 84 år gml. [2]
  Arnt D Fredriksen Hårstad. Familieoversikt Født 1706 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [4]
Døpt 1706-12-26. [2]
  Udøpt barn Hårstad. Familieoversikt Født 1707 på Nørigard, Hårstad, Rennebu.
Død Kvalt i sengen 1707.
  Marit D Fredriksdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1708 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Død 1791.
  Ole D Fredriksen Hårstad. Familieoversikt Født 1711 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Død 1711.
  Ann D Fredriksdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1712 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
  Ole D Fredriksen Hårstad Flå Søgard Voll. Familieoversikt bruker Innstuggu Sørflå fra 1745, Søgard Voll fra 1758.
Født 1714 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Død 1761.
  Marit D Fredriksdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1715 på Nørigard, Hårstad, Rennebu.
  Gunnhild D Fredriksdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1717 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
  Gunhild D Fredriksdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1721 på Nørigard, Hårstad, Rennebu.
Død 1794.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08