MIkkelsen Ramsem Gunnes, Ole d.y.
1736-1800

Bruker på Nordstuggu Gunnes.
Født 1736 på Ramsan, Rennebu.
Død 1800 i Rennebu.
Gunnes var kirkegods og Ole bygslet 1/2 gården av prosten Tode i 1789 og det blev fra da av 2 Nordstuggugarder. På Oles del fantes ikke hus. Ole kjøpte en halvpart av garden Gravaksel i 1770 av Nils Mikkelsen Grendal for 200 Rd. Gravaksel var ubebodd i 1801 og bruktes som avlsgård av Ole Gunnes og Jens Grøtte. Ola var soldat ved obltn Bulls kompani. Skifte 1800.

Ole d.y. MIkkelsen Ramsem Gunnes. Født 1736 på Ramsan, Rennebu. Død 1800 i Rennebu. Bruker på Nordstuggu Gunnes.
f Mikkel OLsen Ramsem. Familieoversikt Født 1696 på Ramsan, Rennebu. Død 1773 i Rennebu. ff Ole OLsen Ramsem. Familieoversikt Født 1647 i Rennebu. Bruker på Lånke ? ? Bruker på Ramsem ? ?.
fff Ole RAmsem ?. Familieoversikt
 
fm Gjertrud XRAmsem. Familieoversikt Født 1655.  
 
m Ingeborg IVersdatter Skjerve. Familieoversikt Født 1704 på Oppstuggu, Skjerve, Rennebu. Død 1767 i Rennebu. mf Iver ANdersen Skjerve. Familieoversikt Født 1648 på Oppstuggu, Skjerve, Rennebu. Bruker Skjerve Oppstuggu.
mff Anders SKjerve. Familieoversikt Født 1620 på Oppstuggu, Skjerve, Rennebu. Død 1650. Bruker 1640-1650.
 
mm Anne XSKjerve. Familieoversikt Født 1672 i Rennebu.  
 

Gifte och barn
Fransvis HAlvorsdatter Gravaksel Gunnes. Familieoversikt Født 1743 på Gravakslan, Rennebu. [1]
Død som kårenke på Gunnes 1826-11-03 i Rennebu.
Gift 1771
  Ingeborg Olsdatter Gunnes. Familieoversikt Født 1771 på Norstuggu, Gunnes, Rennebu.
Død 1771 i Rennebu.
  Ingeborg OLsdatter Gunnes. Familieoversikt Født 1774 på Norstuggu, Gunnes, Rennebu. [2]
Død 1864.
  Mikkel Olsen Gunnes. Familieoversikt Landsoldat og bonde på Nordstuggu Gunnes.
Født 1777 på Norstuggu, Gunnes, Rennebu.
Død 1841.
  Halvor Olsen Gunnes. Familieoversikt Født 1781 på Norstuggu, Gunnes, Rennebu.
  Arnt Olsen Gunnes. Familieoversikt Født 1786 på Norstuggu, Gunnes, Rennebu.
Død 1788 Rennebu.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08