MIkkelsdatter (Siursd.i kb) Sundset Bjerkaker, Gjertrud
1681-1763

Født 1681 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu.
Død 1763 i Rennebu.
Skifte 1763

Gjertrud MIkkelsdatter (Siursd.i kb) Sundset Bjerkaker. Født 1681 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1763 i Rennebu. f Mikkel ERiksen Sundset. Familieoversikt Født 1648 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1694 i Rennebu. [1] Bruker.
ff Erik MIkkelsen Oppstuggu Sundset. Familieoversikt Født 1616 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død før 1701 i Rennebu. Satt med bygsla i 1647.
 
 
fm Gjertrud XSUndset. Familieoversikt Født 1622 i Rennebu.  
 
m Gjertrud LØdensdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1654 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu. mf Løden TRondsen Utstuggu Bjerkaker. Familieoversikt Født 1617 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død kring 1680. Driver 1648-1680.
mff Trond OLsen Bjerkaker. Familieoversikt Født antatt 1590. Betaler 2 rdr i førstebygsel i 1622, driver til omlag 1640.
 
   
 

Gifte och barn
Sivert (Svend) SIvertsen Bjerkaker. Familieoversikt Bruker Oppstuggu Bjerkaker.
Født 1669-01-04 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Død 1722 i Rennebu. [1]
Begravet 1722-01-04. [1]
Gift 1705-07-27 [1]
  Gjertrud Svendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1705 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
  Marit SVendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1707 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [1]
Døpt 1707-02-13.
Død 72 år gml i 1778 i Rennebu. [2]
  Nils Svendsen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1709 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [1]
Død før skifte i 1763.
  Mikkel d.e. Svendsen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1709 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [1]
Død før skifte i 1763.
  Mikkel d.y. Svendsen Bjerkaker Stavne. Familieoversikt Bruker på Negård Stavne, skjøte på halve Stavne fra sine søsken.
Født 1713 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Døpt 1713-11-12.
Død 1760 i Rennebu.
  Randi Svendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1719 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Død 1799 i Rennebu.
Tore Olsen Skjerve Bjerkaker. Familieoversikt Født 1688 på Søgard, Skjerve, Rennebu.
Død 49 år gml 1738. [1]
Gift 1722-11-01
  Ragnhild Toresdatter Skjerve Bjerkaker. Familieoversikt Født 1724 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [1]
Død 1756 i Rennebu.
  Mali Toresdatter Bjerkaker Uv. Familieoversikt Født 1728 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Død 1784.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08