SIvertsen Bjerkaker, Sivert (Svend)
1669-1722

Bruker Oppstuggu Bjerkaker.
Født 1669-01-04 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Død 1722 i Rennebu. [1]
Begravet 1722-01-04. [1]
Svend Sjursen eide ved sin død i 1722 halvparten av Norigard Stavne og hele Gravaksel. To navneformer nyttet i skiftebrev av 1689.

Sivert (Svend) SIvertsen Bjerkaker. Født 1669-01-04 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død 1722 i Rennebu. [1] Bruker Oppstuggu Bjerkaker.
f Sivert KNutsen Oppstuggu Bjerkaker. Familieoversikt Født 1639 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død 50 år gml 1689 i Rennebu. [1] Bruker Oppstuggu.
ff Knut Bjerkaker. Familieoversikt Bruker.
 
 
fm Ukjent TRondsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1620. fmf Trond OLsen Bjerkaker. Familieoversikt Født antatt 1590. Betaler 2 rdr i førstebygsel i 1622, driver til omlag 1640.
 
m Ingri OLsdatter ?Bjerkaker. Familieoversikt Født 1650 i Rennebu.    
 
   
 

Gifte och barn
Marit Trondsdatter Kosberg. Familieoversikt Født omkring 1675 på Litj-Kosberg, Kosberg, Rennebu.
Død 1705.
Gift 1694 [1]
  Marit Svendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1694 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Død 1772 Garsvoll, Rennebu.
  Ingrid Svendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1694 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Død 1776.
  Sivert Svendsen Bjerkaker Såggåstad. Familieoversikt Født 1695 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Død 1778.
  Ukjent Svendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1698. [1]
  Trond Svendsen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1700 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
  Guri Svendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født omkring 1705 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Gjertrud MIkkelsdatter (Siursd.i kb) Sundset Bjerkaker. Familieoversikt Født 1681 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu.
Død 1763 i Rennebu.
Gift 1705-07-27 [1]
  Gjertrud Svendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1705 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
  Marit SVendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1707 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [1]
Døpt 1707-02-13.
Død 72 år gml i 1778 i Rennebu. [2]
  Nils Svendsen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1709 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [1]
Død før skifte i 1763.
  Mikkel d.e. Svendsen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1709 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [1]
Død før skifte i 1763.
  Mikkel d.y. Svendsen Bjerkaker Stavne. Familieoversikt Bruker på Negård Stavne, skjøte på halve Stavne fra sine søsken.
Født 1713 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Døpt 1713-11-12.
Død 1760 i Rennebu.
  Randi Svendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1719 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu.
Død 1799 i Rennebu.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08