TOrgersen Hårstad, Fredrik
1744-(...)

Bonde og eier av Hårstad fra 1781-1790.
Født 1744 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Døpt 1744-04-12. [2]
Død 47 år gml i 1790, 47 år gml. [2]
Fredrik Torgersen døde i 1790 og i 1793 blev Hårstad av samtlige barns formynder solgt til stefaren Løden Olsen Bjerkaker på visse vilkår for 399 Rdr.

Fredrik TOrgersen Hårstad. Født 1744 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] Død 47 år gml i 1790, 47 år gml. [2] Bonde og eier av Hårstad fra 1781-1790.
f Torger FRedriksen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1702 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2] Død 84 år gml i 1786, 84 år gml. [2] Bonde på Hårstad 1741-1781.
ff Fredrik TOrgersen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1665 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [3] Død 1755, 86 år gml i Rennebu. [3] Bruker Nørigard Hårstad 1709-1741.
fff Torger ARntsen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1625 Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2] Død 1709, 93 år gml i Rennebu. [2] Bruker Nørgard Hårstad 1663-1709.
ffm Marit Sivertsdatter. Familieoversikt Født kr 1630, i 1706 76 år gml. [2] Død 1706.
fm Gjertrud XHÅrstad muligens Eriksdatter Gorset. Familieoversikt Født 1678 i Rennebu. Død 17.. i Rennebu.  
 
m Marit SVendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1707 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [1] Død 72 år gml i 1778 i Rennebu. [2] mf Sivert (Svend) SIvertsen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1669-01-04 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død 1722 i Rennebu. [1] Bruker Oppstuggu Bjerkaker.
mff Sivert KNutsen Oppstuggu Bjerkaker. Familieoversikt Født 1639 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død 50 år gml 1689 i Rennebu. [1] Bruker Oppstuggu.
mfm Ingri OLsdatter ?Bjerkaker. Familieoversikt Født 1650 i Rennebu.
mm Gjertrud MIkkelsdatter (Siursd.i kb) Sundset Bjerkaker. Familieoversikt Født 1681 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1763 i Rennebu. mmf Mikkel ERiksen Sundset. Familieoversikt Født 1648 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1694 i Rennebu. [1] Bruker.
mmm Gjertrud LØdensdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1654 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu.

Gifte och barn
Marit NIlsdatter Stavne Hårstad. Familieoversikt Født 1754 på Oppenegard, Stamnan, Rennebu. [2]
Død 1824-05-24. [2]
Gift 1776-03-31 i Rennebu [1]
  Torger FRedriksen Hårstad. Familieoversikt Bonde på Hårstad og eier fra 1804 1829.
Født 1777 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Døpt 1777-09-14 i Rennebu. [2]
Død 1863.
  Riborg Fredriksdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1779 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Døpt 1779-10-24. [2]
Død 1863 i Rennebu.
  Marit Fredriksdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1783 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Døpt 1783-02-16. [2]
Død 1840.
  Anne Fredriksdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1785 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Døpt 1785-05-15. [2]
Død 1857.
  Gjertrud Fredriksdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1788 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Døpt 1788-04-06. [2]
Død 1789 i Rennebu.
  Nils Fredriksen Hårstad. Familieoversikt Husmannsfolk på Hårstadgjerdet,Underoffiser.
Født 1790 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2]
Død 1833.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08