Torgersen Hårstad, Svend
1750-

Født 1750 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Han fikk sin broderlodd med bøksel til odel 1769 for 200 Rdr betaling.

Svend Torgersen Hårstad. Født 1750 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] f Torger FRedriksen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1702 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] Død 84 år gml i 1786, 84 år gml. [1] Bonde på Hårstad 1741-1781.
ff Fredrik TOrgersen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1665 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2] Død 1755, 86 år gml i Rennebu. [2] Bruker Nørigard Hårstad 1709-1741.
fff Torger ARntsen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1625 Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] Død 1709, 93 år gml i Rennebu. [1] Bruker Nørgard Hårstad 1663-1709.
ffm Marit Sivertsdatter. Familieoversikt Født kr 1630, i 1706 76 år gml. [1] Død 1706.
fm Gjertrud XHÅrstad muligens Eriksdatter Gorset. Familieoversikt Født 1678 i Rennebu. Død 17.. i Rennebu.  
 
m Marit SVendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1707 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [3] Død 72 år gml i 1778 i Rennebu. [1] mf Sivert (Svend) SIvertsen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1669-01-04 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død 1722 i Rennebu. [3] Bruker Oppstuggu Bjerkaker.
mff Sivert KNutsen Oppstuggu Bjerkaker. Familieoversikt Født 1639 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død 50 år gml 1689 i Rennebu. [3] Bruker Oppstuggu.
mfm Ingri OLsdatter ?Bjerkaker. Familieoversikt Født 1650 i Rennebu.
mm Gjertrud MIkkelsdatter (Siursd.i kb) Sundset Bjerkaker. Familieoversikt Født 1681 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1763 i Rennebu. mmf Mikkel ERiksen Sundset. Familieoversikt Født 1648 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1694 i Rennebu. [3] Bruker.
mmm Gjertrud LØdensdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1654 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08