FRedriksen Hårstad, Torger
1777-1863

Bonde på Hårstad og eier fra 1804 1829.
Født 1777 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Døpt 1777-09-14 i Rennebu. [1]
Død 1863.
Hårstad med bøksel 1 spand 1 øre er gått over fra nu avdøde Løden Olsen Bjerkaker til stedsønnen Torger Fredriksen 7. juli 1804 for 400 Rdr. Løden døde i 1804.
Samtidig har ovenmeldte Torger Fredriksen ved kontrakt forplikter seg til å ha beholdt den halve gårg Hårstad 2 øre, imot halvdelen av alle årlige utgifters årlige svarelse, så lenge han finder det for godt
Hårstad 1 spand 1 øre av eieren Torger Fredriksen ved kontrakt forplikter seg til at hans svage søster Riborg Fredriksdatter for livstid skal nyde et vist bestemt opphold og fri underholdning på visse vilkår. 21 august 1812
23. februar 1829. Skjøte fra Torger Fredriksen til sønnen Fredrik Torgersen på 1 sp 21 markl i gården Hårstad for 500 spdr

Torger FRedriksen Hårstad. Født 1777 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] Død 1863. Bonde på Hårstad og eier fra 1804 1829.
f Fredrik TOrgersen Hårstad. Familieoversikt Født 1744 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2] Død 47 år gml i 1790, 47 år gml. [1] Bonde og eier av Hårstad fra 1781-1790.
ff Torger FRedriksen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1702 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] Død 84 år gml i 1786, 84 år gml. [1] Bonde på Hårstad 1741-1781.
fff Fredrik TOrgersen Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1665 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [3] Død 1755, 86 år gml i Rennebu. [3] Bruker Nørigard Hårstad 1709-1741.
ffm Gjertrud XHÅrstad muligens Eriksdatter Gorset. Familieoversikt Født 1678 i Rennebu. Død 17.. i Rennebu.
fm Marit SVendsdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1707 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. [2] Død 72 år gml i 1778 i Rennebu. [1] fmf Sivert (Svend) SIvertsen Bjerkaker. Familieoversikt Født 1669-01-04 på Oppstuggu, Bjerkaker, Rennebu. Død 1722 i Rennebu. [2] Bruker Oppstuggu Bjerkaker.
fmm Gjertrud MIkkelsdatter (Siursd.i kb) Sundset Bjerkaker. Familieoversikt Født 1681 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1763 i Rennebu.
m Marit NIlsdatter Stavne Hårstad. Familieoversikt Født 1754 på Oppenegard, Stamnan, Rennebu. [1] Død 1824-05-24. [1] mf Nils KNutsen Stavne. Familieoversikt Født 1711 på Oppenegard, Stamnan, Rennebu. Død 1755 i Rennebu. Bruker av Oppengård Stamnan.
mff Knut SIvertsen Ner Hol Stavne. Familieoversikt Født 1682 på Nørgard, Hol, Rennebu . Død 1742 i Rennebu. Bonde på Oppenegard Stamnan.
mfm Anne MIkkelsdatter Sundset. Familieoversikt Født 1685 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu. Død 1755.
mm Riborg INgebrigtsdatter Skamfer Stavne. Familieoversikt Født 1726 på Nørgard, Skamfer, Rennebu. Død 1814 i Rennebu. mmf Ingebrigt PEdersen Skamfer. Familieoversikt Født 1677 i Rennebu. Død efter 1733 i Rennebu. Bruker på Nørgård Skamfer.
mmm Marit JOnsdatter Skamfer. Familieoversikt Født 1681 på Nørgard, Skamfer, Rennebu. Død 1733 i Rennebu.

Gifte och barn
Ingeborg OLsdatter Gunnes. Familieoversikt Født 1774 på Norstuggu, Gunnes, Rennebu. [1]
Død 1864.
Gift 1804-05-27 [1]
  Marit Torgersdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1805 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Døpt 1805-03-24. [1]
Død 1874.
  Fransvis Torgersdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1807 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Døpt 1807-07-09. [1]
Død 1892 i Verdal.
  Fredrik TOrgersen Hårstad. Familieoversikt Født 1809 Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Døpt 1809-02-19. [1]
Død 1889-09-07 i Rennebu. [1]
  Gjertrud Torgersdatter Hårstad. Familieoversikt Født 1810 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Døpt 1810-09-23. [1]
  Ole Torgersen Hårstad. Familieoversikt Dei flytta i 1845 til Orkdal og kjøpte Spranget,senere Tronvoll.
Født 1813 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Døpt 1813-02-07. [1]
Død i Orkdal.
  Arnt Torgersen Hårstad. Familieoversikt Kjøpte halve Solem .
Født 1815 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Døpt 1815-06-18. [1]
Død i Amerika.
  Løden Torgersen Hårstad. Familieoversikt Født 1817 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Død 1817-08-04 i Rennebu. [1]
  Løden Torgersen Hårstad Moan Voll. Familieoversikt Bruker Moen Voll , fra 1864 Oppstuggu Voll.
Født 1820-10-21 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1]
Død 1908 i Rennebu. [4]


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08