ERiksen Herrem, Anders
1732-1808

Underoffiser, snekker, bruker Søstuggu Herrem.
Født 1732 på Herremsløkkja, Herrem, Rennebu. [1]
Død 1808 i Rennebu. [1]
1763. 5. januar. Anders Eriksen solgte odelsretten på Herrem til Ole Torgersen Skauge.
1771. 16. septeber. Anders Eriksen pantsetter Herrem til 1. prioritet til Hr Anders Bernhoft for 500 rdr.
1788.2. juni. Herrem blev den halve del med bøksel 1 øre 8 mrkl solgt av Anders Eriksen til sønnen Erik Andersen for 200 rdr.
1804. 28. februar. Herrem blev av Anders Eriksen solgt til sønnen Ole Andersen med bøksel 16 mrkl for 350 rdr
Anders skøytte 1/4 av garden til sønnen Ole Andersen i 1804 og den nye garden fikk navnet Krovold.
1804. 28. februar. Herrem blev av Anders Eriksen solgt til sønnen Erik Andersen 16 mrkl med bøksel for 350 rdr

Anders ERiksen Herrem. Født 1732 på Herremsløkkja, Herrem, Rennebu. [1] Død 1808 i Rennebu. [1] Underoffiser, snekker, bruker Søstuggu Herrem.
f Erik ERiksen Hårstad Herrem. Familieoversikt Født 1707 på Utstuggu, Hårstad, Rennebu. Død 1781. Bonde og bygselmand på Herrem,Søstuggu.
ff Erik Eriksen HÅrstad. Familieoversikt Født omkring 1670 på Utstuggu, Hårstad, Rennebu. Bruker Utstuggu Hårstad 1710-1740.
 
 
   
 
m Kirsten ANdreasdatter Hoff. Familieoversikt Født 1707 på Utstuggu, Herrem, Rennebu. Død 1788 i Rennebu. mf Andreas OLsen Hoff. Familieoversikt Født omkring 1677 på Hov, Orkdal. Død 1751 i Rennebu. [2] Løytnant, gardbruker, gnr 10 Utstuggu Herrem.
mff Ole ANdersen Hoff. Familieoversikt Født omkring 1630. Død 1682 i Orkdal. Familien bor på Hov fra 1670.
mfm Kirsten MOrtensdatter Meland. Familieoversikt Født omkring 1643 trolig på Meland, Geitastrand. Død 1690 i Orkdal.
mm Marit TOrgersdatter Skauge Herrem. Familieoversikt Født omkring 1672 på Skauan, Rennebu. Død 69 år gml 1741 i Rennebu. mmf Torger G RAsmusen Skauge. Familieoversikt Født omkring 1640 på Skauan, Rennebu. Bruker Skauan 1680-1720.
mmm Gunhild G Torgersdatter ? Hårstad. Familieoversikt Født omkring 1670.

Gifte och barn
Gjertrud REiersdatter Reberg. Familieoversikt Født 1740 på Reberg, Rennebu. [1]
Død 1804 på Reberg, Rennebu. [1]
Gift 1761-11-08 [1]
  Erik Andersen Herrem. Familieoversikt Født 1762 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.
Død 1763 i Rennebu.
  Erik Andersen Herrem. Familieoversikt Bonde på Søstuggu Herrem.
Født 1764 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.
Død 1854.
  Brønnild Andersdatter Herrem. Familieoversikt Født 1766 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.
Død 1853.
  Reier Andersen Herrem. Familieoversikt Husmand med jord på Husmannsplassen Myren9 under Søstuggu Herrem.
Født 1769 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.
Død 1849 i Rennebu.
  Even Andersen Herrem Lånkmo. Familieoversikt Husmann med jord på Moen under Lånke og eier den halve del av avlsgården.
Rødås matrnr. 530 ubeboet.
Født 1772 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.
Død 1863 i Rennebu.
  Anders Andersen Herrem. Familieoversikt Født 1772 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.
Død 1837.
Reform underoffiser,snekker.
  Ole ANdersen Herrem Krovoll. Familieoversikt Bonde og eier av Herrem, Krovold.
Født 1774 på Søstuggu, Herrem, Rennebu. [1]
Døpt 1774-08-28.
Død 1861.
  Anne Andersdatter Herrem. Familieoversikt Født 1776 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.
  Kjersti Andersdatter Herrem. Familieoversikt Født 1779 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.
  Erik Andersen Herrem. Familieoversikt Født 1781 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.
Død 1781 i Rennebu.
  Kari Andersdatter Herrem. Familieoversikt Født 1782 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.
Død 1784 i Rennebu.
  Erik Andersen Herrem. Familieoversikt Født 1785 på Søstuggu, Herrem, Rennebu.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08