JEnsen Grøtte Voll, Arnt
1762-1849

Bonde på Voll Sersjant.
Født 1762 på Oppstuggu, Voll, Rennebu. [1]
Død 1849.
Han kjøpte gården Voll i Rennebu 18/2 1791 av Einer Jørgensen Voll for 230 rdr.-----hj38

Arnt JEnsen Grøtte Voll. Født 1762 på Oppstuggu, Voll, Rennebu. [1] Død 1849. Bonde på Voll Sersjant.
f Jens PEdersen Grøtte Gøtstrømmen. Familieoversikt Født 1729 på Grøtstraumen, Grøtan, Rennebu. [1] Død 1805, 72 år gml. [1] Husmann m jord på Strømmen under Grøtte.
ff Peder PEdersen Uv Grøtte. Familieoversikt Født 1689 på Oppstuggu, Uv, Rennebu. [1] Død 1775. Bonde på Grøtte, senere husmann i Grøtstraumen.
fff Peder ANdersen Uv. Familieoversikt Født 1645 på Oppstuggu, Uv, Rennebu. Død 1716. bruker Oppstuggu Uv 1686-1716.
ffm Marit XUV. Familieoversikt Født 1657. Død 70 år gml 1727. [2]
fm Marit FRedriksdatter Grøtte. Familieoversikt Født 1691 på Grøtan, Rennebu. [3] Død 1731. fmf Fredrik EVensen Gunnes Grøtte. Familieoversikt Født 1652 på Oppstuggu, Gunnes, Rennebu.
fmm Mali XGRøtte. Familieoversikt Født 1662 i Rennebu.
m Gjertrud ARntsdatter Voll. Familieoversikt Født 1723 på Oppstuggu, Voll, Rennebu. [2] mf Arnt TRondsen Voll. Familieoversikt Født 1682 på Oppstuggu, Voll, Rennebu. [2] Død 1742. [2] mff Trond ARntsen Voll. Familieoversikt Født 1643 på Oppstuggu, Voll, Rennebu.
mfm Marit XVOll. Familieoversikt Født 1656 i Rennebu. Død 93 år gml 1749. [2]
mm Anne EVensdatter Ner Hol. Familieoversikt Født 1688 på Søgard, Hol, Rennebu. [2] Død 1732. mmf Even ERiksen Sundset Ner Hol. Familieoversikt Født 1653 på Oppstuggu, Sundset, Rennebu.
mmm Randi LØdensdatter Bjerkaker. Familieoversikt Født 1658 på Utstuggu, Bjerkaker, Rennebu.

Gifte och barn
Marit PAulsdatter Nesje. Familieoversikt Født 1761 på Nesjan, Rennebu. [1]
Død 1848.
Gift 1789 [1]
  Anne ARntsdatter Voll. Familieoversikt Født 1789 på Vollen, Voll, Rennebu. [1]
  Gjertrud Arntsdatter Voll. Familieoversikt Født 1795 Vollen, Voll, Rennebu. [1]
  Kari Arntsdatter Voll. Familieoversikt Født 1798 Vollen, Voll, Rennebu. [1]
  Anne Arntsdatter Voll. Familieoversikt Født 1802 Vollen, Voll, Rennebu. [1]
Død før Død før 1815. [1]
  Paul Arntsen Voll. Familieoversikt bruker Vollen Voll.
Født 1803 Vollen, Voll, Rennebu. [1]
Død 1885.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08