ANdersen Herrem Krovoll, Ole
1774-1861

Bonde og eier av Herrem, Krovold.
Født 1774 på Søstuggu, Herrem, Rennebu. [1]
Døpt 1774-08-28.
Død 1861.
1846. 10. november. Skjøte på Herrem fra Ole Andersen til sønnen Anders Olsen på 16 mrkl. av Herrem matrnr 464

Ole ANdersen Herrem Krovoll. Født 1774 på Søstuggu, Herrem, Rennebu. [1] Død 1861. Bonde og eier av Herrem, Krovold.
f Anders ERiksen Herrem. Familieoversikt Født 1732 på Herremsløkkja, Herrem, Rennebu. [1] Død 1808 i Rennebu. [1] Underoffiser, snekker, bruker Søstuggu Herrem.
ff Erik ERiksen Hårstad Herrem. Familieoversikt Født 1707 på Utstuggu, Hårstad, Rennebu. Død 1781. Bonde og bygselmand på Herrem,Søstuggu.
fff Erik Eriksen HÅrstad. Familieoversikt Født omkring 1670 på Utstuggu, Hårstad, Rennebu. Bruker Utstuggu Hårstad 1710-1740.
 
fm Kirsten ANdreasdatter Hoff. Familieoversikt Født 1707 på Utstuggu, Herrem, Rennebu. Død 1788 i Rennebu. fmf Andreas OLsen Hoff. Familieoversikt Født omkring 1677 på Hov, Orkdal. Død 1751 i Rennebu. [2] Løytnant, gardbruker, gnr 10 Utstuggu Herrem.
fmm Marit TOrgersdatter Skauge Herrem. Familieoversikt Født omkring 1672 på Skauan, Rennebu. Død 69 år gml 1741 i Rennebu.
m Gjertrud REiersdatter Reberg. Familieoversikt Født 1740 på Reberg, Rennebu. [1] Død 1804 på Reberg, Rennebu. [1] mf Reier Olsen Reberg. Familieoversikt Født 1695 på Reberg, Rennebu. [1] Død 1761 i Rennebu. [1] Bonde pg bygselmann på Reberg.
mff Ole HAldosen Reberg. Familieoversikt Født 1646 på Reberg, Rennebu. [1] Død 1739. Bonde og bygselmann på Reberg som bestod av to gårder matrnr. 460-61.
mfm Guri XREberg. Familieoversikt Født 1656 i Rennebu. [1] Død 1746.
mm Brønnild XREberg. Familieoversikt Født 1699 i Rennebu. [1] Død 1761. [1]  
 

Gifte och barn
Anne ARntsdatter Voll. Familieoversikt Født 1789 på Vollen, Voll, Rennebu. [1]
Gift 1811-04-15 [1]
  Gjertrud Olsdatter Krovoll Herrem. Familieoversikt Født 1812 på Krovoll, Herrem, Rennebu. [1]
  Marit Olsdatter Krovoll. Familieoversikt Født 1819 på Krovoll, Herrem, Rennebu. [1]
  Anders OLsen Krovoll. Familieoversikt Bruker Krovold Herrem.
Født 1825-02-08 på Krovoll, Herrem, Rennebu. [2]
Døpt 1825-03-06.
Død 1920-02-13 i Rennebu. [2]


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08