SKjerve, Leiv
1917-2017

Sivilingeniør fra 1942.
Født 1917-10-27 i Levanger.
Døpt 1917-12-30 i Levanger kirke.
Jeg vokste opp i Levanger. Vi hadde hytte ved Tomtvatnet, ca 20 km fra byen med godt fiske med oter i vatnet.
Som speider deltok jeg bl.a. på Landsleir ved Mandal i 30 årene, og som Rover på en verdensjamboree på Ingarø utenfor Stockholm i 1935

Skolegang. Etter 3 år på middelskolen, og 1 år på Levanger Privatgymnas tok jeg artium ved Hegdehaugen gymnas i Oslo i 1937.
Eksamen fra Norges Tekniske Høyskoles Bygningsavdeling i 1942

Militær.
Som ingeniørstudent var jeg pålagt 180 dagers militærtjeneste, mot normalt 72 dager. Sommeren 1938 var jeg inne på Hvalsmoen på 72 dagers rekruttskole, etterfulgt i 1939 av 60 dagers befalskurs. 48 dagers tjeneste som korporal i 1940 og 1941 falt naturligvis bort.

Vinteren 1939-1940 deltok jeg i en frivillig gruppe med militære øvelser bl a i Bymarka
Jeg meldte meg som frivillig på Snåsa-avsnittet i aprildagene 1940 og har oppbevart en
dagbok som jeg henviser til.: "Min dagbok fra Snåsa april 1940"

Virksomhet.
Fra nyttår 1943 var jeg ansatt ved Vegvesenet i Nordland. Etter et kort opphold ved kontoret i Bodø ble jeg dirigert til Mo i Rana for derfra å organisere og lede snøbrøytningen opp Dunderlandsdalen mot Saltfjellet etter påtrykk fra tyskerne, som forlangte vegen over Saltfjellet åpnet for trafikk. Det lot seg naturligvis ikke gjøre. Tyskerne forlangte daglige rapporter og jeg har oppbevart en dagbok: "Min dagbok fra Saltfjellet vinter 1943" som jeg henviser til.

Sommeren 1943 arbeidet jeg ved avdelingskontoret på Rognan og var beskjeftiget med beregning og bygging av bruer på veganlegget Langset - Rognan. Det var tyskerne som utførte arbeidet i marka ved hjelp av serbiske og russiske fanger.
I ettertid er vegen blitt kalt "Blodvegen".

Fra en oppbevart dagbok henviser jeg til "Saltnesbrua".


Fra våren 1944 ledet jeg avdelingen for ferjedrift.
Fra høsten 1945 arbeidet jeg ved Ytre Salten avdeling inntil jeg sluttet i Vegvesenet sommeren 1946.

Det ble nå 40 års jobbing i entreprenørbedrifter fra høsten 1946 inntil jeg sommeren 1986 takket av 1 1/2 år før 70 års grensen med lønn for denne tid.

Fra mai 1948 til mai 1949. Anleggsleder Sjøfossen Kraftanlegg som hovedsakelig bestod i støping av dam, bygging av kraftstasjon og rørgatefundamenter.
Fra mai 1949 til juni 1952. Anleggsleder i Honningsvåg. Oppføring av Statens Fiskeindustrianlegg i Storbukt. For Finnmark Bunkerdepot : Kranbane og saltsilo. Diverse forretningsbygg.
Fra 1952 ledet jeg de arbeider som etterhvert kom til utførelse i Bodin Leir bestående av Befalsmesse, Artillerihall, Skolekompleks, samt diverse andre bygg.

N A D G E . Nato Air Defence Ground Environment
Fra 1956 til 1959 bodde jeg i Sørreisa og ledet arbeidene i forbindelse med en større radarstasjon bestående av 3 forlegningsbygg, et veganlegg, et fjellanlegg som blant annet omfattet en skråsjakt på 1300 m i 30 graders stigning opp til fjelltoppen, hvor det ble oppført en flerhet bygg. Arbeidet foregikk i Skøelvdalen og på Høggumpen
Høsten 1967 ledet jeg arbeidet med inngivelse av en totalentreprise vedrørende de bygningsmessige arbeider i forbindelse med NATOs varslingskjede i Norge . Byggherre var et konsortium i London. Etterfølgende kontraktforhandlinger i London førte frem ,og jeg fortsatte som prosjektleder.
De senere år var jeg stasonær i Bodø og beskjeftger med anbudsregning, kontraktforhandlinger og leder av lokale byggeprosjekter.
De siste to årene etter 1984 ble anbudsregning utført med datamaskin som jeg hadde den glede å kunne overta som avskjedsgave.

Fritidsbeskjeftigelse
Jakt med stående fuglehund.
Jeg hadde min første engelsksetter fra 1950 til 1960. Fra 1970 frem til idag fulgte 6 engelsksettere hvorav den siste nå (2008) er 13 år.
Foruten å ha jaktet fra Trøndelag i syd til Finnmark i nord, har jeg vært en ivrig deltager i "Høyfjellsprøver med fuglehund" uten å ha oppnådd de helt store resultater. Med to hunder har jeg oppnådd 1. AK og deltatt i VK, med beste resultat "2.VK Finale" på Fosenprøven.
Jeg er fremdeles aktiv i 1999 og har i år deltatt i et kurs i Gausdal ledet av Ellen Wittusen og vært på en ukes jakt i Sandviken i Sverige

Høsten 2002 deltok jeg på en jaktprøve på Saltfjellet i Virvassdalen og Gubbeltådalen hvor jeg mintes min første premiering i 1975. Det var engelsksetter Liss som fikk sin 1.UK og kvalifiserte seg til å delta i Norsk Derby på Kongsvoll året etter, Hun oppnådde senere 1.Ak,

Fiske.
Hovedsakelig sjøfiske. Ivrig seifisker i Saltstraumen fra "Skjæret" og ved "Kjelen kaffe".

Trim.
Aktiv svømmer. Aktiv i Bodømarka sommer og vinter. Ikke konkuransedeltager.

Idrettsmerke.
Avlagt prøve hvert år fra 51 år til 71 år.
Utmerkelser;
Merke i bronse, sølv og gull, Statuetten, Kruset og tilslutt Hederspris i 1988.

Kobberløpet. 40 km. turrenn i Sulitjelma.
Deltatt hvert år fra 1973 til 1987.
Kobberløpets Mons Petter statuett i 1987 for deltatt i 15 løp.

Aktiviteter 2008
Ofte tur med min Engelsksetter - tricolor - "Sterla" f 8.juli 1995.
"Aktiv hverdag for pensjonister" : Tennis 2 dager i uka.
Flittig bruker av Internett med Bredbånd fra 2002, Deltar i diskusjoner i No.fritid.slektsforsking og i Arkivforumet.

Medlem DIS Norge fra 1990, og DIS Sverige fra 1991. Forfatter av to artikler i Rennebu Historielags årsskrift 2001 og to artikler i Genealogen 1/2003.

Boforhold.
Enebolig utenfor tettbebyggelsen i Bodø med 2 mål opparbeidet hage, som krever sitt vedlikehold.
Slektseiendom med innmark og skog i Rennebu, hvor jeg tilbringer noen uker hvert år i april og august. Eiendommen er fra 1.1.96 overdratt min sønnedatter Siri Elise Enoksen med bruksrett for meg og mine to sønner. Aktiviteter 2008

Fortsatt tennis 2 dager pr uke.

Flittig bruker av Bodømarka sammen med Sterla.

Deltatt fra 2006 i BOTs turer til Skarven (500m) på Kjerringøy, Mjønes-skardet , Åselidalen, Hopsfjellet og turer i Bodømarka.

Deltatt på Rennebudagene med bod for Slektsforsking

Flittig bruker av min Fiat Punto

Aktiviteter februar 2011:

Tennisen har opphørt av mangel på trener

Fremdeles flittig bruker av Bodømarka sammen med Sterla 15 1/2 år gammel

Fiat Punto er i disse dager parkert pga mit manglende kjøresyn.

Aktiviteter høsten 2011:

Slutt med turer i Bodømarka. Handleturer til fots til City Nord og lokale turer med Sterla.

Fortsatt flittig bruker av Internett - WebDebatt og Disgen 8, slektsforsking.

Leiv SKjerve. Født 1917-10-27 i Levanger. Sivilingeniør fra 1942.
f Ole LArsen Skjerve. Familieoversikt Født 1881-10-01 på Nordbo, Oppstuggu, Skjerve, Rennebu. [1] Død 1966-04-08 i Levanger. [1] Kjøpmann i Levanger.
ff Lars FRedriksen Hårstad Skjerve. Familieoversikt Fødd 1846-12-17 på Nørigard, Hårstad, Rennebu. [1] Død 1903-04-26 i Rennebu. [1] Bruker Nordbo Oppstuggu Skjerve.
fff Fredrik TOrgersen Hårstad. Familieoversikt Født 1809 Nørigard, Hårstad, Rennebu. [2] Død 1889-09-07 i Rennebu. [2]
ffm Guru LArsdatter Uv. Familieoversikt Født 1813 på Løkkja, Uv, Rennebu. [2] Død 1876-03-22 i Rennebu. [2]
fm Anne ANdersdatter Herrem Krovoll. Familieoversikt Født 1853-01-26 på Krovoll, Herrem, Rennebu. [1] Død 1941-03-06 i Rennebu. [1] fmf Anders OLsen Krovoll. Familieoversikt Født 1825-02-08 på Krovoll, Herrem, Rennebu. [1] Død 1920-02-13 i Rennebu. [1] Bruker Krovold Herrem.
fmm Gjertrud ARntsdatter Meslo. Familieoversikt Født 1829-03-01 på Nordstuggu, Meslo, Rennebu. Død 1906.
m Gunda Alison LArsen (Skjerve). Familieoversikt Født 1891-12-28 i Trondhjem. Død 1982-09-09 i Levanger. Bestyrer Levanger Husmorvikarskole.
mf Lars LArsson Holsen Larsen. Familieoversikt Født 1864-03-12 på Metunet, Holsen, Holsen. [1] Død 1917-06-04 i Levanger. [1] Fabrikant.
mff Lars JOhannesson Holsen. Familieoversikt Født 1822-12-30 på Metunet, Holsen, Holsen. Død 1881 på Holsen. Bonde på Metunet Holsen.
mfm Gjertrud (Gjertine) GUndersdotter Nydal. Familieoversikt Født 1822 på Henågarden, Nydalen, Holsen. Død 1903 i Holsen.
mm Oline Christine OLsdotter Meek. Familieoversikt Født 1872-01-18 på Mek Litle, Eliasgarden, Volda. Død 1956-09-29 i Levanger. Fabrikant.
mmf Ole Johannes TOrbjørnsson Meek. Familieoversikt Født 1842-01-19 på Eliasgarden, Mek Litle, Volda. [1] Død 1896-08-24 i Steinkjer. Bruker Meek Litle. Lærer .
mmm Oline Bergitte OLsdotter Åland. Familieoversikt Født 1833-01-19 i på Ivarbruket, Brynestad, Olden . [1] Død 1919-04-13.

Gifte och barn
Karin Jensen Nordang. Familieoversikt Født 1928-06-16 i Honningsvåg.
Gift 1952-03-01 i Levanger
  Bjørn Ola Skjerve. Familieoversikt Postfunksjonær.
Født 1952-12-01 i Bodø.
  Kjell Skjerve. Familieoversikt Ingeniør.
Født 1957-05-07 i Tromsø.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08