LArsen (Skjerve), Gunda Alison
1891-1982

Bestyrer Levanger Husmorvikarskole.
Född 1891-12-28 i Trondhjem.
Döpt 1892-02-28 i Vår Frue Kirke Trondhjem.
Död 1982-09-09 i Levanger.
Da Gunda Larsen blev født bodde familien i Søndre gt 22 B, Trondheim.
Ved dåpen i Vår Frue Kirke var hennes faddere:
Handelsmand Roland, Steinkjer, Fru Roland, Jomfru Inga Strøm, Jomfru Gjertine Meek, snekker Olaus Hansen, kontorist Myhre.
Faren er angitt å være forlagsbokhandler.
I årene frem til 1906 bodde de i henholdsvis Taraldsgårdveiten 6, Wessels gt 9, Strandveien 23 og 25, samt Gregus gt 9
Hun gikk på Trondhjems realskole 1904-1906.
Familjen flyttet til Levanger i 1906 og bosatte seg i Jernbanegt 15 b/ Sverres gt 15 b.
Middelskoleeksamen fra Levanger kommunale høiere almenskole 1908
Avlagt lærerprøve ved Levanger lærerskole 1912.
Vikar ved Steinkjer folkeskole 6 uker fra skoleårets begynnelse i 1912. Vikar ved Lyngstad skole på Inderøya høsten 1912 til jul 1912. Vikar Steinkjer folkeskole fra nyttår 1913 til april 1913.
Fast ansatt som lærerinne ved Steinkjer folkeskole fra 21.8.1913 til sommerferien 1917, da hun sa opp p g a flytting til Levanger.

Det etterfølgende er hentet fra et hefte ved redaktør Arnulf Juul-Wedde:
"Husmorvikarskolen i Levanger 1947-1972, 25 år",
fra følgende overskrifter:

"Men Levanger var foran"
"Etter Norges Husmorsforbunds landsmøte i Trondheim i 1946, lovte kretslederen i Nord-Trøndelag krets, fru Gunda Skjerve, å forsøke å få istand et husmorvikarkurs i Levanger. Yrkesopplæringsrådet stilte seg positiv til saken og anbefalte at fru Skjerve foretok en studietur til Sverige. Fru Skjerve besøkte bl.a. Stockholm, Gøteborg, Uppsala og Østersund, og på grunnlag av de erfaringer hun høstet i vårt naboland blev planen til det første husmorvikarkurs, som var på 3 måneder, lagt opp.
Det var 15.januar 1947 at det første kurs blev satt igang. Styrer av kurset var Gunda Skjerve, som desuten hadde timer i forskjellige fag. Kurset blev avsluttet 15. april 1947 og de første 9 husmorvikarer var et faktum,"

"Ildsjelen Gunda Skjerve"
"Da Nord- og Sør-Trøndelag krets av Norges Husmorforbund blev delt i 1933, blev Gunda Skjerve den første kretsleder i Nord-Trøndelag, og hadde dette verv til 1949. Samtidig var hun gruppeleder i Levangergruppen 1931-1936 og leder for Levanger Husmorlag 1927-1949 og fra 1952-1955, bortsett fra krigsårene.
I Levanger hadde hun arbeidsstuer for barn allerede i 1930 og hun ledet kontrollstasjon for spebarn og svangre, samt barnehage,
I 1945 blev hun innvalgt i Levanger bystyre og var medlem av kommunestyret uavbrudt til 1961, og var i 4 perioder varaordfører. Hun fungerte også som ordfører, og var som sådan Norges første kvinnelige byordfører.
Hun reiste selv omkring og stiftet nye husmorlag og har bl.a. stiftet 40 av de 55 lag i Nord-Trøndelag krets.
I 1947 reiste hun på anmodning av Husmorforbundet ut på en månedlang tur i det krigsherjede Finnmark for å få arbeidet igang igjen i husmorlagene.
Hun var medlem av Norges Husmorforbunds landsstyre fra 1931 til 1949, og var medlem av styret for den nordiske samarbeidsorganisasjon Nordens Husmorlag fra 1947 til 1951. Hun deltok også i mange store kongresser omkring i Europa, bl.a. A.C.W.O.
Gunda Skjerve har fått velfortjent takk og heder for sit virke. Da hun i 1962 sluttet som styrer for Husmorvikarskolen etter nådd aldersgrense, og etter å ha ledet skolen i 15 år, blev hun hedret med:
H.M. Kongens fortjenestmedalje i gull,
overrakt henne ved fylkesmann Gustav Sjåstad.
I 1948 blev hun tildelt Norgers husmorforbunds hederstegn i gull. I 1951 blev hun utnevnt til æresmedlem av Nord-Trøndelag krets av N. H. , og blev tildelt kretsens hederstegn i sølv, og i 1953 blev hun utnevnt til æresmedlem av Levanger Husmorlag.
Ved avslutningsfesten for husmorvikarkurset i desember 1964, takket fru Gudny Sjåstad, Gunda Skjerve for hennes arbeid for husmorvikarskolen, og overrakte skolen et stort maleri av fru Skjerve, malt av Mikael Hol, Oppdal."

"Planer om kvinnelig yrkesskole i Levanger"
"Fylkesutvalget i Nord-Trøndelag oppnevnte 14.1.1947 et arbeidsutvalg for en kvinnelig yrkesskole i Levanger, med Gunda Skjerve som formann."

"Husmorvikarkursene går sin gang"
"Sommeren 1947 hadde Gunda Skjerve fått frigjort en bygård Jernbanegaten 13, som hun eide. Denne gården blev tatt i bruk som midlertidig skolelokale."

"Bygging av husmorvikarskole tas opp."
"Driften av Husmorvikarskolen i Levanger ble fra 1950 overtatt av Levanger og omegn husmorlag. På årsmøtet i 1950 ble det enstemmig vedtatt å gå inn for å bygge."

"Kommunen vedtar å bygge skolen"
"I 1954 blev det valgt en interkommunal arbeidsnemnd for skolen, som også fra 1954 fungerte som skolens styre med Gunda Skjerve som formann."

(Byggesaken blev nå sendt ut på en lang ørkenvandring.)

"Speil og guldlistefabrikk blir husmorvikarskole."
"Fra nyttår 1957 kom Husmorvikarskolen opp i en kritisk situasjon ved at skolen blev oppsagt fra lokalene i Jernbanegaten 13 i Levanger. De skulde brukes til leilighet.
(Sønnen Lars hadde overtatt sin fars forretning i Håkon den godes gate 13, og også foreldrenes leilighet i samme gård. Det blev derfor behov for pensjonistbolig i Jernbanegaten 13.)
Levanger Guldlistefabrikk, som eides av Oline Larsen, Gunda Skjerves mor, hadde nettop tatt i bruk nye lokaler, og styret fikk leie de gamle lokalene, som blev ominnredet. Eierne, Speil- og guldlistefabrikken, kostet istand 1. etasje til internat. Forøvrig bidro Oline Larsen med kr. 20.000,- til ominnredningen."

"Husmorvikarskolen endelig under eget tak"
"Den 12.8.1968 kunde Husmorvikarskolen begynne undervisningen i nye egne lokaler."

Så langt "Husmorvikarskolen i Levanger 25 år 1947-1972 av Juul- Wedde, Arnulf.

Det kan tilføyes at hun i 16 år var medlem av bygningsrådet, formann i skolestyret i 2 år, samt formann i Levanger kinostyre i mange år.
Hun var også i en rekke år formann i styret for familjebedriften:
"Levanger- Speil og Guldlistefabrik."

I boken "Norske kvinners nasjonalråd 1904-1954" har Gunda Skjerve en artikkel om
"Husmorvikarsaka".
Birger Haugdals hovedoppgave i etnologi avlagt ved Universitetet i Bergen 1998:
"I mor sit sted : husmorvikaryrket - idealer og praksis"
Birger Haugdals artikkel i Levanger Historielags Årbok 1998 basert på hans hovedoppgave:
"Gunda Skjerve - Levanger Husmorvikarskoles grunnlegger og første rektor".

Gunda Alison LArsen (Skjerve). Född 1891-12-28 i Trondhjem. Död 1982-09-09 i Levanger. Bestyrer Levanger Husmorvikarskole.

f Lars LArsson Holsen Larsen. Född 1864-03-12 på Metunet, Holsen, Holsen. [1] Död 1917-06-04 i Levanger. [1] Fabrikant.

ff Lars JOhannesson Holsen. Född 1822-12-30 på Metunet, Holsen, Holsen. Död 1881 på Holsen. Bonde på Metunet Holsen.

fff Johannes LArsson Holsen (Metunet). Född 1794 på Metunet, Holsen, Holsen. Död 1841 i Holsen. Bruker Metunet Holsen.

ffm Siri OLsdotter Gjerland. Född 1793. Död 1851 i Holsen.

fm Gjertrud (Gjertine) GUndersdotter Nydal. Född 1822 på Henågarden, Nydalen, Holsen. Död 1903 i Holsen.

fmf Gunder ANdersson Nydal. Född 1777 på Henågarden, Nydalen, Holsen. Död 1855 Holsen. Bruker Henågarden Nydalen.

fmm Helga HAnsdotter Fleten. Född 1782 på Ytre Fletene, Fletene, Holsen. Död 1863 i Holsen.

m Oline Christine OLsdotter Meek. Född 1872-01-18 på Mek Litle, Eliasgarden, Volda. Död 1956-09-29 i Levanger. Fabrikant.

mf Ole Johannes TOrbjørnsson Meek. Född 1842-01-19 på Eliasgarden, Mek Litle, Volda. [1] Död 1896-08-24 i Steinkjer. Bruker Meek Litle. Lærer .

mff Torbjørn OLsson Meek. Född 1809 på Eliasgarden, Mek Litle, Volda. Död 1890 i Volda. Bruker.

mfm Gjertrud OLsdotter Reite. Född 1813 på Reite, Folkestadreitane, Volda. Död 1878 i Volda.

mm Oline Bergitte OLsdotter Åland. Född 1833-01-19 i på Ivarbruket, Brynestad, Olden . [1] Död 1919-04-13.

mmf Ole ABrahamsson Åland. Född 1796 på Lutseiga, Åland, Utvik. Död 1854, 58 år gml i Innvik. Bruker av gården Brynestad i Olden som han fikk skjøte på i 1841.

mmm Anne Cathrine ANdersdotter Visnes. Född 1804-09-03 Visnes, bruk nr 2, Nedstryn. Död 1851 i Innvik.

Gifte och barn

Gift 1914-09-26

Ole LArsen Skjerve.

Kjøpmann i Levanger.
Född 1881-10-01 på Nordbo, Oppstuggu, Skjerve, Rennebu. [1]
Död 1966-04-08 i Levanger. [1]

Lars Skjerve.

Född 1916-02-08 i Steinkjer.
Död 1975-08-30 på Bjørkåsen, Rennebu.


Leiv SKjerve.

Sivilngeniør fra 1942.
Född 1917-10-27 i Levanger.
Döpt 1917-12-30 i Levanger kirke.
Død 2017-01-28 i Bodø.
Källor

  1. kb

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2015-02-15 med hjälp av Disgen version 8.2d.