M A L E R I    AV     G ÅR D E N     Y T R E    Å S A N E

øst for Nordfjordeid i Gloppen

De eldste kjente brukere var:
Anders Sakariasson Åse               1651 - 1729
Ole Andesson Åse                        1681 - 1720                                  
Aslak Olssson Åse                        1717 - 1807
Ole Aslakson Åse                          1747 - 1823        Abraham Aslakson Åse 1759 - 1843
Aslak Olson Åse                            1788 - 1850                      min tipp2oldefar
      "Gamle-Aslak" bygde stove i 1825 og matstove i 1827
Ole Aslakson Åse                           1811-1890
      Bygde nystova

Et maleri malt av:    Oline Lotsberg     befinner seg på gården.Maleriet viser det gamle tunet på Ytre Åsane sett mot øst.
Fra venstre. nystova, stova, masstova, lada og skytja.
Bak stova og nystova er stabburet, som vart bygd av Aslak i 1819
og som står fremdeles. Dei andre husa på tunet vart rivne tidlig
på 1950-tallet.
Bruket har ogs kvernhus, som står enda og ligg til venstre for
tunet. Lenger bak til høire låg smia som no er nedriven.

Det er den samme slekta fremdeles på garden. Jeg er da 6menning
til far av nuværende driver.

Tilbake til min HOVEDSIDE