"S a l t n e s b r u a"Intern mail 4.des. 2008 ved Vegvesenets Brukontor i Oslo til Olav Grindland om Saltnesbrua vedlagt min mail til Brukontoret av samme dato.
Han sender etterfølgende mail 9.des.1908 til Liv Marit Rui (Rådgiving kulturminner) og Geir Paulsrud (Direktør Norsk Vegmuseum)

"God dagen. Her er en interessant link for bru interesserte.
All ære til Leiv Skjerve for arbeidet med å dokumentere vår bruhistorie.
Her er kanskje stoff som kan fylle huller på Vegmuseet?

Antagelig den første limtrebjelkebrua i riksvegnettet, eller har noen av dere kjennskap til tidligere prosjekt?

Hører gjerne fra dere.

Hilsen Olav Grindland
Bruseksjonen i Vegdirektoratet
9576 0279

PS: Kjenner limtrebjelkebrua og avløseren (på 60-tallet?) til den, en stålbjelkebru med betongdekke! Prosjekterte en påhengt gangbane på den på 80-tallet tror jeg. De var den tiden man tegnet og beregnet.

I dag er livet A4 og epost. "

Jeg var fra januar 1943 ansatt ved Nordland Vegkontor i Bodø og ledet fra 1.juni arbeidet med Saltnesbrua.
Dette var den første kjørebrua (på E6) fra Rognan over Saltdalselva til Saltnes. Ferdigstilt i 1943.
Den avløste en gammel hengebu
Utførende entreprenør var Org. Todt med Jugoslaviske krigsfanger
Det ble nyttet limte tredragere, som ble losset på Finneid og fløtt inn til brustedet
Veien fra Rognan til Langset på E6 ble kalt "Blodveien".
Tyskerne krevde daglig rapportering vedr framdriften, så jeg førte Dagbok og tok en rekke fotos som jeg har lagt ut på min Hjemmeside
"Saltnesbrua" finnes på mine notater fra 1/6 til 8/7 1943

Klikk her til tilhørende Fotos

Fredag 21 mai
Var i formiddag nede på Storjord (Fra Brakke 1, Sørelva) og tok en del mål av hengebrua her.

Kabelstøttene var 9 m høye.
Jeg måtte til topps for å tegne detaljer av kabel-sadlene.
Var i ettermiddag beskjeftiget med opptegning av detaljer

Lørdag 22.mai
Driver å tegne opp brua. Var i ettermiddag nede og tok noen etterglemte mål.

Søndag 23.mai
Gjorde i dag ferdig de forlangte tegninger av Storjord-brua. Tracet og sendte dem inn til Bodø for lyskopiering.

Mandag 24.mai
Tok i dag for meg Kjeggå bru - betongplate- og gjorde ferdig forslaget.

Tirsdag 25.mai
Avd.ing. Prante ankom i ettermiddag. (Til Sørelva). Han leste en stubb for oss i kveld.

Onsdag 26.mai
Avd.ing. Prante, vegoppsynsmann Nilsen og jeg var på veg-befaring i dag og så på de bruene som skulde forsterkes og de utbedringer som skulde foretaes med vegen. Snudde på Rognan.

Torsdag 27.mai
Prante drog til Bodø i morges (Fra Sørelva). Like etter ankom Baurat dr Renner med stab og inspiserte.

Lørdag 29.mai
Oppringning fra overingeniør Melbye. Jeg skulde forflytte meg ned til anlegget Rognan-Langset tirsdag morgen.

Mandag 31.mai
Oppringning fra Bjørnslie. Jeg skal foreløpig være på Rognan og konstruere en bro over Saltdalselva.

Tirsdag 1.juni
Jeg har pakket og er klar til start.
Garasjemesteren (Org; Todt.) fra Brakke 8 var her på formiddagen. Han ville låne bil til Mo, hvilket jeg nektet. - Sverre Støre skulde til Mo og hente bensin, og jeg mente han kunde være med ham.
Han ble rasende og lovet å motarbeide oss.
Jeg kjørte ned (fra Brakke 1) etter middag. Punkterte ved Vennsmoen men kom omsider ned til Rognan.
Bjørnslie hadde ikke greid å skaffe losji. Selv bodde han på Langset i oppsynsmannbrakka sammen med oppsynsmennene Halvorsen og Stormo m/kone.
Jeg fikk losji i Saksenvik (Vegvesenbrakka). Motorbåtforbinnelse med Rognan.
Halvorsen holdt på med stikking av brostedet.

Onsdag 2.juni
Motorbåten fra Langset kom innom og hentet meg i morges. Jeg ble med Halvorsen og hjalp til med å stikke ferdig brulinjen. Resten av dagen gikk med til å ommøblere kontoret. (Birger Evenesdals møbelforetning).
Kikket litt i de av Bjørnslie på N T H refererte forelesninger om tre-bruer..
Ringte Prante og bad ham sende innover "den provisoriske Pothusbro".

Torsdag 3.juni
Rodde over til Rognan i morges. Arbeidet litt på kontoret med brua.
Rodde tilbake ved 19-tiden. (Til Saksenvik).

Fredag 4.juni
"Pothus bro" ankommet. Systemet brukbart. Drevet med litt overslagberegning.

Mandag 7.juni
Fortsetter med brua. Fikk losji hos Oldereid i dag.

Tirsdag 8.juni
Ble ferdig med bruberegningene i dag.

Onsdag 9.juni
Ingeniør Birkeland fra Vegvesenets brukontor var innom som snarest i dag.
Satte opp materialfortegnelse for brua.

Torsdag 10.juni.
Driver og detaljerer brua over Saldalselva.
Leverte inn materialliste til Todt i dag.

Fredag 11.juni.
Driver og detaljerer brua.

Søndag 13.juni
Pinsetur til Kjemåvatn for å fiske på isen sammen med sjåførene Erling Støre og Sigurd Nilsen samt to leger fra Vennsmoen, Bærø og Magnus.

Tirsdag 15.juni
Det ser ut til at det blir en del komplikasjoner med brua. Den skal være av tre, men det blir vist vanskelig å skaffe de nødvendige dimensjoner.

Onsdag 16.juni
Ble tilkaldt av Baurat Miller i dag angående Saltelv bru. Han mente den var for sterk.
Jeg mente at jeg ikke kunde gå høyere med spenningene.
Gjorde ferdig en ny materialliste og anga i hvilken rekkefølge materialene måtte skaffes.

Torsdag 17.juni
Var med Bjørnslie ut på anlegget og hjalp til med å sette ut noen akkorder.

Fredag 18.juni
Vegdirektøren skulde komme i dag og jeg ble kalt opp til Baurat Renner kl 10.00 i dag.
Hit ankom Vegdirektøren og overingeniør Paus. Overingeniør Nordang og Prante var også med.
Etterpå beså vi anlegget. Bjørnslie ble med de høye herrer til Bodø.

Fredag 25.juni
Bjørnslie reiste til Bodø i dag.
Tekniker Talsnes fyller 26 år i dag.

Lørdag 26.juni
Melbye, Nordang og Prante var innom kontoret noen minutter på gjennomreise til Bodø.
Melbye ba meg dra opp til Viskis og tegne en skisse av brua der.

Mandag 28.juni
Bjørnslie kom tilbake i dag. Vi blev enige om å se tiden an angående min tur til Viskis.
Bjørnslie ringte Melbye.
Prante ringte meg.
Jeg beklaget at jeg ikke kunde hjelpe ham foreløpig.

Mandag 5.juli
Imorges kom en ung dame innom kontoret og presenterte seg som frk. Mo, sekretær hos Vegdirektøren, om vi kunde skaffe henne skyss til Bodø.
Jeg ringte Nordang og hørte etter bil.
Det ble ordnet og jeg ble med til Bodø.
Det viste seg at hun var russ Fagerborg, Oslo samtidig som jeg var russ Hegdehaugen, Oslo.
(Ifølge "Studentene fra 1937"var hennes navn Anna-Sofie Moe, ansatt hos Vegdirektøren 1939-1945.

Tirsdag 6.juli
Beskjed om at jeg skulde reise til Mo fk fredag og avløse Hånes.

Torsdag 8.juli
Cehak kom innom kontoret i dag. Bjørnslie provoserte protest fra O.T. angående min overflytting til Mo.
Det resulterte i oppringning fra overingeniøren med beskjed om at jeg kunde bli på Rognan inntil videre.