L E I V  S K J E R V E

Jeg var fra januar 1943 ansatt ved Nordland vegkontor i Bodø

og ble 2.mars 1943 overført til Mo i Rana for å lede arbeidet med

snøbrøytingen i Dunderlandsdalen. Tyskerne forlangte daglig rapportering

og det er bakgrunnen  for føring av en dagbok, som nå i snart 60 år har ligget

som blyantkladder i en skuff og nå har blitt renskrevet.

Følg denne koblingen til siden med bilder fra Saltfjellet vinteren 1943. Klikk her !

 

 

D A G B O K

S A L T F J E L L E T   1 9 4 3

 

Tirsdag 2. mars

Innkalt til overingeniør Melbye og anmodet om å dra til Mo i Rana

og derifra ha overoppsynet med snøbrøytingen i Dunderlandsdalen.

Rapporter skulde sendes avd.ing. Prante og til O. T., som jeg

skulde ha forbindelse til.

Færge skulde avgå til Hemnes samme dag, så det blev å pakke i hui

og hast. Prante antydet et 14 dagers opphold på Mo.

Færga avgikk kl 13.00 og vi hadde strålende vær. Ferga holdt det

gående til kl 22.00, da vi la til kai i Selsøyvik for natten.

 

Onsdag 3. mars

Snøtykke imorges, men det klarnet opp så vi kom oss avgårde kl

8.30. Vi var fremme i Hemnes kl 16.00. Ferga skulde hente en

snøfreser her, men måtte vente på flo sjø. Jeg stakk over i

lokalbåten som just kom innom og kom til Mo kl 22.00. Tok inn på

Meyergården, værelse Bergen. (med 6 sengeplasser).

 

Torsdag 4. mars

Var ute og snakket med sjåfør Thoresen idag. Det skulde gå en

brøytebil oppover dalen idag og den blev jeg med.

Vegoppsynsmann Selfors var også med.

Meget høye brøytekanter. Plogen for liten. Den formådde ikke å

kaste snøen opp. Presset den bare sammen.

Det var 340 mann innkommandert fra Mo, 40 fra jernbanen og 125 av

vegvesenets arbeidere som var satt inn oppover mot Krokstrand.

Idag nådde plogen opp til ca 1 km fra Storforshei.

Møtte lensmannen i Mo oppe på vegen. Han var ute og inspiserte.

Han skulde skaffe yderligere 100 mann til imorgen.

Lensmannen med kontorist hadde rutebil og jeg slo følge nedover

for å høre hvilke tiltak lensmannen hadde gjort.

Tenker å bli med brøytebilen imorgen tidlig og fortsette på ski

til jeg når Krokstrand for å se på forholdene

Jeg hadde ikke før kommet meg iseng før lensmannen innfant seg.

Han ba meg bli på Mo imorgen og konferere med tyskerne om mere

materiell.

 

Fredag 5. mars

Opp kl 8. Telefon fra vegoppsynsmann Selfors. Prante hadde ringt

og fortalt at det var innløpet melding fra O.T., om at det ved

befaring hadde vist seg at et arbeidslag befandt seg i ro i en

brakke både når de bilte oppover og nedover.

Jeg ringte Prante og fortalte hvilke tiltak som var satt igang.

Ringte avd.ing. Pettersen i Mosjøen og ba ham sende oppover to

snøploger "Øverås II".

Konfererte med Thoresen om disponibelt materiell.

Oppsøkte dipl.ing. Bretzina O.T., som også representerte

Reichkommisär, og fremsatte krav om 3 brøytebiler, og vi

diskuterte hvordan arbeidet skulde legges an.

Informerte Thoresen og også lensmannen.

Lensmannen hadde nå rekvirert 440 mann og hadde stadig oppringing

fra folk som vilde slippe fri, men det gaves ingen pardong.

Oppsøkte også Selfors angående arbeidsordningen.

 

Ringte Prante. Han lovet å sende en sideplog nedover. Den

snøsleuderen som stod her måtte ikke taes i bruk, da den fordret

en spesialbygget bil.

Innom Thoresen og Bretzina. Det var meningen å sende en del av

arbeiderne oppover med tog imorgen

 

Lørdag 6. mars

Opp kl 6 idag. Brøytebilen startet kl 7. Vegen er no skoflet opp

helt til Ildhull-lia.

Snakket med vegvokteren og tok så skiene fatt for å undersøke

forholdene oppover mot Storforshei.

Fra Storforshei var vegen ganske bred nedover med ca 20 cm snø.

Lengre nede opp til 40 cm.

Fra Nevermoen og nedover var vegen måket opp av et lag som var i

arbeid her. Så kom ca 3 km med delvis meget smal veg og mye snø i

bunnen helt til Lapplia, hvor den åpne strekningen begynte.

Bretzina kom oppover og kunde fortelle at monteringen av

snøsleuderen var begynt og at vi muligens kunde få den i drift i

morgen.

Dertil kom en ny bil. Plogen skulde være ferdigmontert til i

morgen.

Vi bilte nedover til verkstedet.

Bretzina fremsatte krav om 10 timers arbeidsdag.

 

Søndag 7. mars

Opp 6.30. Var med bussen opp på vegen. Fikk idag åpnet vegen frem

til Storlia d v s ca 3 km. Hadde endel bryderi med en bekk som

oversvømmet vegen.

Lensmannsbetjenten var oppe og delte ut noe svartebørstobakk. Ei

lita klype på hver.

Snøsleuderen så jeg ikke noe til. Vi avsluttet 15.30 og bilte

nedover.

Ringte Thoresen som kunde fortelle at sleuderen skulde oppover kl

18.30. Regn siste natt. Idag oppholdsvær .

 

Mandag 8. mars.

Opp 7.30. Ruslet ut til Thoresen. Snøsleuderen var ennu ikke tatt

i bruk. En del var gått istykker og var nede til reparasjon.

"Federalen" gikk istykker igår.  - Så nå har vi kun en snøplog i

drift:"M. A. N."

En Østlandsplog ankommet fra Mosjøen, - ubrukbar.

Ruslet ut til Bretzina. Vi bilte oppover for å se på sleuderen.

Den syntes å virke bra. Det har regnet i hele dag. Ringte Prante

som er i Saltdalen.

 

Tirsdag 9. mars.

Bussen gikk oppover 7.30. Det snør og blåser.

Stoppet ved Kvittenget og arbeidet nedover mot Nevermo for å gjøre vegen bredere,

så plogen får plass til å komme frem.

Sleuderen stod ved Kvittenget. Den har vært opp til Storforshei

og snudd der. Stått ved Kvittenget i natt.

Idag gikk den opp til Storforshei hvor den blev stående  p g a

utladete batterier. Iorden igjen i kveld.

M.A.N. nådde idag opp mot Storforshei.

En tysk brøytebil gikk fra Mo ca kl 13.00 og opp til Kvittingen.

Ferja med ssnøfreseren ligger værfast i Bodø. Freseren ved Br. 8

står nedsnødd ca 3 km fra brakka. I Saltdalen er vegen åpen til

et sted mellem Storjord og Sørelv

Ringte Selfors angående de sporplattene tyskerne skulde ha i

vårløsinga.

Oppsøkte Bretzina. Han kunde fortelle at det var to snøfresere

på veg fra Midt-Norge. En skulde til Majavatnet og en til

Dunderlandsdalen. Dertil to beltefresere fra Tyskland. To

brøytebiler var advisert men ennu ikke kommet.

Ringte Prante og gav rapport. Klarvær ikveld.

 

Onsdag 10. mars

Oppe 6.30. Busset oppover til Ildhull-lia, hvor vi begynte

arbeidet med å utvide vegen. - Blev med plogen opp til

Storforshei, hvor vi snudde.

Det har snødd hele det siste døgnet.

Brøytebilen fra Wehrmacht kaputt. Bakakselen brukket. "Tatra"en

ved Storforshei slepes ned til Mo.

Freseren har pasert Eiterå ca kl 14.00.

Vår plog kom ikke lengre enn til Storforshei idag, da sleuderen

har satt igjen nokså mye snø i vegplanet.

Vegen mellem Storforshei og Nevernes har vært temmelig sterkt

trafikkert med traktor, så snøen i vegplanet er hardt

sammentrykt.

Vi arbeidet idag med å gjøre vegen bredere i Ildhull-lia og

Storlia, så plogen lettere kan komme frem.

Det var idag 455 arbeidere på vegen mellem Mo og Krokstrand,

herav 315 mellem Mo og Storforshei. Dertil kommer ca 60 tyskere,

Ferja med snøfreseren hadde forsøkt seg fra Bodø idag, men måtte

snu.

Angående sporplatter

for vegen i vårløysinga var ferdig totalt

432 stk. 160 ovenfor Storforshei, 272 nedenfor.

De fleste ligger på Rosvold hos Ingemann Larsen. Blir utkjørt ved

leilighet.

Thoresen ringte og fortalte at det var kommet en oppsynsmann

Knutsen fra Gildeskål

 

Torsdag 11. mars

Blev purret kl 8 idag. Ringte Selfors. Den bilen vi var lovet fra

Wehrmacht kommer ikke. Oppsynsmann Knutsen blir plassaert på

Dunderland.

Thoresen hadde enda ikke fått plogplatene fra Mosjøen.

Ringte Mo kommune og bad om å få gatene i byen gjort farbare.

Oppsøkte Bretzina som kunde fortelle at følgende materiell var

avsendt:

Fra Oslo 3.mars         400 snøskuffer

                                  Morris Kommercial

                                  Daimler Bentz

                                  1 Skoda

                                  1 Pedershaabschleuder

Fra Kr.sand                1 snøfreser

Fra Tyskland              2 beltefresere

Fra Steinkjer              3 L. K. W.

 

Kl 14 bilte jeg sammen med Bretzina opp til Nevernes. Sleuderen

stod nu her. Den hadde vært opp til Eiterå og snudd der for å

pusse over vegen nedover igjen.

Hilste på oppsynsmann Hosen. Det snødde hele siste natt til kl 12

idag.

Arbeiderne var idag hovedsakelig plassert i Ildhull-lia og

Lapplia. Plogen snudde også idag páå Storforshei. Sleuderen står

på Eiterå. Totalt 350 mann i arbeid.

"Tatra"en som stod ved Storforshei blev slept ned idag

 

Fredag 12 mars

Var ute hos Thoresen som kunde fortelle at det var kommet 2 biler

og 400 snøskuffer. Bilene var 1 Morris og 1 Saurer. Den siste

helt ny og ikke innkjørt. De var imidlertid straks blitt hentet

av Wehrmacht. De var bestemt for Saltfjellet. Jeg ringte Nordang

og fikk tillatelse til å sette dem inn i drift her..- Det var

Vegvesenets eiendom, så jeg gikk opp til Bretzina for å høre

hvordan det hang sammen. - Jeg mente at så lenge det var

vegvesenets eiendom, skulde det disponeres av oss.

Ingeniør Kruschina fra Wehrmacht innfant seg imidlertid og slo

fast at Wehrmacht kom til å sette inn alle biler som ankom til Mo

på strekningen Mo - Krokstrand uansett hvad som tidligere kunde

være bestemt. Den "Skoda"en som var kaputt (kjølvannet koker) var

blitt undersøkt. Feilen var manglende olje. Han antydet

sabotasje..

En Pedershaabsleuder ankommet idag.

Ringte Krokstrand fra O T kontoret. -Friedel hadde vært nede fra

Saltfjellet og satt istand brøytebilen som stod her. og den var

nu på veg nedover

Prante ringte etter aftends og fikk rapport. Vegen var nå åpen til

Almlia.

Arbeidere: 202 nedenfor og 161 ovenfor Storforshei. Brøytebilen

hadde hatt problemer med tenninga idag.

Det snødde siste natt og også endel idag. Det blåser en del

ikveld.- Øker det på er jeg redd vegen kommer til å fyke igjen

enkelte steder.

Løytnant Langer har skaffet en brøytebil fra jernbanen til

imorgen

 

Lørdag 13. mars

Var med arbeiderbussen opp til Kvittingen imorges.- Det har snødd

inatt og det snør fremdeles. Jeg hadde håpet å komme videre med

brøytebilen, men det kom ingen. Ringte Thoresen. Han fortalte at

en brøytebil fra jernbanen var kjørt ut.

Så ikke noe til jernbanens bil. Nede ved Selfors møtte vi

imidlertid ”M A N”, som nu var iorden og på veg oppover. Jernbanens

bil hadde kjørt et par hundre meter, så hadde plogfestet røket,

"G M C"en må også repareres. Den nylig ankomne Morris har man

enda ikke fått igang. "M A N"en var altså den eneste brøytebilen

på vegen idag. "G M C"en kommer antagelig istand til imorgen.

Sleuderen gått istå oppe ved Eiterå. En av kjedene på bommen var

røket.

Arbeidere: 192 nedenfor og 155 ovenfor Storforshei.

Vegen er ikveld farbar til Eiterå. Altså ca 36 km fra Mo.

Ringte Bretzina. Han kunde fortelle  at kjeden fra den sist

ankomne sleuderen var sendt oppover. Dermed er altså den satt ut

av spill.

Bretzina vilde gjerne høre hvordan det lå an ved Sørelva. Ringte

Sørelva. Prante var gått nedover for å møte Nordang.

Det kom en ny mann på "Bergen" idag - Falsen. Han skal kjøre en av

de snøfreserne som kommer fra Kr.sand

 

Søndag 14. mars

Snødd noe inatt og enkelte snøbyger utover dagen.

Arbeidere: 180 nedenfor og 141 ovenfor Storforshei.

Vegen åpen til Eiterå. Sleuderen er igang igjen.

3 brøytebiler i drift: Jernbanens Morris, tyskernes G M C og vår

”M A N”.

Samtale med Prante: Snøstorm på fjellet. Umulig å arbeide. Den

ene snøfreser står nå 4 km  sør for Br. 8 og den sist ankomne 25

km nord for Sørelva. Rapporterte videre til Bretzina

 

Mandag 15. mars

Det blåste kraftig inatt. Vegen tilføket ganske meget. Var ute

hos Thoresen. Monteringsplatene fra Mosjøen ankommet. Jeg hadde

fått løfte om to snøploger ”Øverås 2” fra Mosjøen, men det kom en

”Østlandsplog” og en ”Isachsen I”. Begge uegnet for vårt bruk.

Avtalt tur med Bretzina 13.20. På tur oppover kjørte vi forbi 2

brøytebiler (M A N og Morris). Oppe ved Eiterå stod sleuderen.

Kaputt., en aksel røket. Løytnant Langer blev med nedover.

Bretzina ba meg undersøke grunnen til at antall arbeidere minket.

 

Tirsdag 16. mars

Ringte Selfors.

Arbeidere: Nedenfor Heia 102, ovenfor 200.

Sleuderen gjort dårlig arbeid oppover mot Almlia. Opptil 25 cm

står igjen i vegen. Den har kommet igang fra idag. Fått ny aksel

fra den andre sleuderen.

"Morris"en har váært opp til Almlia. "M A N"en  opp til Eiterå. En

plog i sving oppe vet Krokstrand.

For det meste oppholdsvær inatt. Regn idag.

Selfors har nå fått brakt på rene hvordan det henger sammen med

den kraftige reduksjon i antall arbeidere:

 

Endel bedrifter har fått beskjed fra Bauleitung om å trekke

arbeiderne ut.

Situasjonen nå er som følger:

Angir ”før”, ”nå” og ”avgang”:

 

Vegvesenets arbeidere                        125                 125                     0

Rekvirerte:

N S B Storvoll                                     60                     45                    15

Ranabygg                                             66                    30                    36

Mo Trevarefabrikk                               10                      0                    10

Ranabygg Nevernes                              60                      0                    60

N S B Mo                                            60                      0                    60

Entreprenør                                            3                      0                      3

N S B Storforshei                                 30                      0                   30

Fredriksen                                            25                      0                   25

Diverse                                                 128                  128                    0

Tilsammen                                            576                  328                  239

 

Følgelig skal det være 328 mann på vegen. Idag var det 302. Altså

en svikt på 26 mann  d v s:  8 %.

Bedre kan det ikke ventes på grunn av de ekeltes

provianteringsvansker.

Selfors ringte angående plassering av isrivestål på veghøvler.

 

Det er meningen nå å sende arbeiderne oppover med tog og så ha to

busser stående på Storforshei. Toget går 6.30. Jeg ba Selfors

ringe løytnant Langer og sørge for at avgang blev utsatt 1 time.

Ga beskjed om at 3 arbeidere skulde trekkes fra vegen til fordel

for tilvirkning av sporplatter. De ferdige platter skal nå kjøres

ut. Han lovte  å sørge for oppgave over plasseringen

 

Onsdag 17. mars

Riks fra Prante imorges. Han befandt seg nå i Br 8 og tenker seg

ned til Krokstrand.

Ut til Thoresen. "Saurer"en var satt i drift ut mot Finneidfjord.

"Moris" og "Skoda" kommet i retur fra Wehrmacht Verksted.

Thoresen mente at bruk av veghøvel med isrivestål var lite

effektivt.

Var ute hos Bretzina og gav rapport angående mankoen i

arbeidsstyrken.

En snøfreser ankommet Finneifjord i natt.

Ferga Petrus kommer hit imorgen.

Ringte Br 8. Friedel fortalte at Prante var startet for

Krokstrand idag. Ringte Krokstrand ikveld. Prante tenker seg

videre til Eiterå imorgen.

”M A N”og ”Morris” i drift idag

 

Torsdag 18. mars

Tok arbeidstoget opp til Storforshei 7.30. Var ment å ta en tur

opp til Eiterå for å hilse på Prante. Møtte imidlertid Grøss, som

skulde forsøke å skaffe en traktor fra jernbanen. Reservedelene til "Federal"en ankommet.

 Regn i formiddag, ellers klarvær.

Arbeidsstyrke idag: 283 mann.

 

Fredag 19. mars

Ringte Prante (Eiterå) imorges. Han kommer nedover idag. Var

innom lensmannen og snakket om margarinforsyning til arbeiderne.

Han skulde ordne det.

Var innom Thoresen. En tysk brøytebil "Reo" i tilgang. En ny

sleuder og en "Laffly" var også kommet.

Bretzina ringte ikveld og bad meg komme utover 9.30 imorgen.

Antall arbeidere  264. Sol, pent vær.

 

Lørdag 20. mars

Møte med Bretzina og løytnant Langer ang. snøfreseren. Prante

var også med

Resultatet blev at vi skulde sende snøfreseren opp

Dunderlandsdalen. Jeg skulde være ansvarlig for at broene holdt.

Freseren blev så fraktet fra Finneidfjord til Mo

Prante fortsatte til Mosjøen i middagen.

Det ankom telegram fra Brukontoret angående understøttelse av

broene.

257 mann på vegen idag.

Snøfreseren blev kjørt ned fra jernbanevognen idag. Langer ringte

og fortalte at han hadde vært oppe og styrkeberegnet broene

sammen med en tysk ingeniør. Han mente at samtlige broer vilde

holde uten forsterkninger.

 

Søndag 21. mars

Sol, bare sol. Jeg var oppe 7.15. Sjåfør Jacobsen kom og hentet

meg. Kjørte innom Selfors som blev med til Langvassåga bru, som

vi har til hensikt å understøtte. Her var arbeidet med

underbyggingen i full gang

To vertikaler under hver undergurt i træspennet. Kryssavstiving.

Strammes opp med kiler.

Var oppom løytnant Langer. Han mente vi burde vente til imorgen

med starten av freseren.

251 mann i arbeid

 

Mandag 22. mars

Falsen og jeg møtte opp hos Thoresen 7.30. En del arbeid med å få

freseren i kjørbar stand.

Hans Jacobsen hadde vært ute og brøytet igår og blitt fratatt sit

foreldete certefikat og sin kjøretillatelse av en lensmannsdreng.

Jeg tok ham med bort til lensmannen og fikk saken ordnet..

Freseren startet kl 13.00. En lastebil med planker foran for å

legge i hjulsporene og en lastebil bak til å ta dem opp. Vi kom

nesten til Tverånes kl 14.00, da vi fikk stopp. Feil i

oljetilførselen til stemplene som hever trommelen. Det blev

ordnet i løpet av kvelden.

157 mann på vegen

1 tysk plog. Sleuderen ute av drift.

Ringte Prante og gav rapport

 

Tirsdag 23. mars.

Startet 7.00. Strålende vær. Paseringen av broene gikk fint. En

del kluss med oljetilførselen til stemplene. Kom til Sandheien

(18 km fra Mo) i kveld.

194 mann i arbeid

Ingen plog. Ringte rapport til Prante Han reiser opp til Sørelva

imorgen

 

Onsdag 24. mars

Idag gikk det knirkefritt med freseren. Vi nådde 1 km nord for

Almlia 17.30..

Freserkjørerne innlosjert på Eiterå. Fremdeles strålende vær.

179 arbeider.

Prante ikke kommet frem til Sørelva ikveld.

 

Torsdag 25. mars.

Jacobsen skulde kjøre opp bensin med "M A N"en imorges. Kluss med

utleveringen forsinket oss til kl 13.00

2.000 l blev satt av på Eiteráå  Freseren hadde ikke prestert

stort idag. Kluss med motoren.

167 mann i arbeid

Forsøkte å kjøre sideplog med Federalen. Lite effektivt. Sanning

av snøkanter. Freseren 1 km fremgang.

 

Fredag 26. mars

Strålende vær. Freseren 1 km framgang (Strandjord)

153 mann i arbeid

 

Lørdag 27. mars

Freseren kaputt igår kl 22.00. Et oljerør kaputt. Vi fikk tak i

et nytt rør + en habil mekaniker og drog oppover. Nye

tennplugger blev satt inn, fartsregulatoren fjernes. Det ble

straks bedre. 1 km framgang

118 mann i arbeid

 

Søndag 28. mars

40 mann på vegen

Freseren står ved Dunderland. 3 km framgang

 

Mandag 29. mars

Ut til Thoresen. Det er bensinmangel. Snakket med Bretzina. Vi

kunde ikke få mere bensin, da vi allerede hadde fått 8.500 l uten

kort. Freseren greier seg med bensin til imorgen tidlig. Minst

3.000 l nødvendig for å nå Krokstrand. Ringte overingeniør Melby

og fordret 11.500 l. Han skulde gjøre hvad han kunde. Freseren

står ikveld 1 km nord for Messingslett bru. Framgang 3 km

118 mann i arbeid.

 

Tirsdag 30. mars

Ut til Thoresen. Veivesenets "Saurer" + leiebilene "Laffly" og

"Daimler Bentz" blev kjørt ut til Hemnesberget kl 6 imorges og

lastet ombord i "Petrus".

Falk ringte.. Vi var tidelt 1.200 l bensin. Altsá†á 10% av hvad vi

hadde forlangt .

Ut til Bretzina sammen med Thoresen for å undersøke hvordan det

forholdt seg med 60 sett norske uniformer som skulde deles ut til

vegarbeiderne. Vi fikk ikke overta dem direkte. Forskudskvitering

fra hver enkelt mottager forlangtes.

To beltefresere ankommet til Oslo og sendt videre 29. mars. En av

dem skal opp Dunderlandsdalen. Den andre sendt til Rognan.

Ferja ankom 11.30. Ferja gikk kl 16.00 med meg som pasasjer.

Gråvær og regn.

Ankret opp ved Hemnesberget for natten.

 

Onsdag 31. mars

Ferja gikk idag fra Hemnesberget til Hustad. Snøslaps.

Freseren 6 km fra Krokstrand.

97 mann i arbeid

 

Torsdag 1. april

På hovedkontoret i Bodø idag.

 

Fredag 2.april

Opphold ved kontoret.

 

Lørdag 3. april

Avreise kl 11.00 fra Bodø med "Tatra". Osvald Hansen kjører.

Strandbak er med. Ved Storjord tok vi igjen M A N brøytebil, som

vi holdt oss bak. I en motbakke kommer denne plutselig rutsjende

bakover og skjærer radiatoren tvers over på "Tatra"en. Vi blev

med brøytebilen videre, inntil oppsynsmann Nilsen tok oss igjen.

Fremme ved Sørelva kl 19.

Fresene har nå nådd 3 1/2 km forbi Krokstrand

90 arbeidere på vegen.

2 beltefresere settes inn. Freseren ved Randalsvoll har idag gått

ca 3 1/2 km nedover

9 arbeidere ved Sørelva

Mye nysnø

 

Søndag 4. april

Blåste opp til storm inatt. Vegen føket igjen ned til Dyppen. Ser

tiden an utover dagen.

Sjåførene Os og Johnsen + Ego startet kl 16 mot Br 8. Tok en pust

i Brakke 2. Snøstorm rett imot, + 3gr, klabbeføre. Meget

anstrengende. Kom frem til Br 8 kl 23.

Fresene ved Randalsvoll står nå ca 1 km fra hverandre. 3

brøytebiler i drift. Beltefresene går videre og begynner å

arbeide imorgen.

18 mann i arbeid

 

Mandag 5. april

Sterk vind, varmegrader, tungt føre. Gikk idag fra Br 8 til

Krokstrand. Møtte Prante og Meyer midtvegs.

Fresene har nu passert hverandre. Den ene står 3 km fra Br 8. Den

andre 5 km fra Krokstrand. Bor hos Nils Krokstrand.

Beltefresene er nå satt inn.

 

Tirsdag 6. april

"Laffy"en skal kjøre ned tomfat idag og møte en bil som kommer

opp med bensin og skifte med denne.

Omsider kom "Laffy"en med Johnsen som sjåfør. Oppsynsmann Skogan

var ogsá med. Allerede ved Hjartåsen møtte vi bensinbilen. En

Daimler, kjørt av Røssvold.

Kom ned til Mo kl 21 og tok inn på Meyegården.

Den ene beltefresen står nå ved Storforshei og den andre ved

Nevernes

En av B.E.P. var ved Krokstrand. Den andre hadde snudd 2 km fra

Br 8 og er på vei nedover.

 

Onsdag 7. april

Var ute hos Thoresen i formiddag. Vi hadde noe kluss med O. T.

angående overtagelsen av beltefresermateriell. Det ordnet seg.

Ringte løytanant Langer og gav rapport

Den en beltefresen står nå 1 km nord for Eiterå. Den andre 200 m

bak.

 

Torsdag 8. april

Den ene hjulfresen som hadde startet i Mo har nådd Storvollen,

snudd her og kommet tilbake til Krokstrand. Den andre som igår

stod 3 km fra Br 8, har ikke snudd.

Været har bedret seg, så den vil forsøke å nå Br 8. Står nå ca 1

1/2

km fra Br 8. Snøen ligger høiere her, så det går ikke så fort.

Beltefresene står ved Hagen, 9 km nord for Eiterå.

71 mann i arbeid.

 

Fredag 9. april

En hjulfres ved Krokstrand, en ca 1 km fra Br 8. Beltefresene

står 1 km ovenfor Messingslett bru.

70 mann Mo-Krokstrand

 

Lørdag 10. april

Beltefresene nådd Krokstrand

72 mann

 

Søndag 11 april

Rolig dag

0 mann i arbeid

Beltefresene kommet til Randalsvolden

 

Mamdag 12. april

Beltefresen står 15 km fra Krokstrand.

117 mann på veien Mo-Krokstrand

1 hjulfreser i drift.

Ringte løytnant Langer og ba ham sørge for å få innkvartert de

tyskerne som ligger i brakka på Eiterå, et annet sted.

Han skulde undersøke

 

Tirsdag 13. april

Ringte Krokstrand. Fresene har stått inatt. Alle i drift idag.

Lite mannskap. Bensinmangel

 

Onsdag 14. april

105 mann i arbeid.

3 fresere i drift. Framdrift ca 500 m.

Nils Krokstrand vilde ha mere bensin oppover. Han har en tank på

3.000 l

 

Torsdag 15. april

Var ute hos Bretzina og fikk anvisning på 3.000 l bensin.

Ingen freser i drift idag.

Løytnant Langer kom og hentet meg. Den nye Strassenkommandant lt.

Noatnek og lt. Kelkel var også med.

 

Fredag 16. april

Fikk forbindelse med Prante i eftermiddag. Han hadde fått ordre

om straks å begi seg til Mo via Saltfjellet og nu vilde han ha

meg til å ringe Baurat Renner og ordne med utsettelse. Jeg lovte

å forsøke. Etter mye bråk fikk jeg tak i Renner.

Resultat: "Prante skulde øieblikkelig gi seg i vei". hvilket jeg

meddelte Prante på lyntelefon

 

Lørdag 17. april

Var ute hos Bretzina og ordnet noen tusen liter bensin

 

Søndag 18.april   Palmesøndag

 

Mandag 26. april    2. påskedag

 

Tirsdag 27. april

Var ute hos Thoresen imrges. Prante hadde ringt ham. Jeg skulde

ta med pikkpakket og komme opp til Sørelva idag. Det passet

imidlertid dårlig.

Var en tur ute hos Bretzina. Ikke mere bensin å få. De 6.000  l

bensin som er på vår tank skal leveres tilbake

 

Onsdag 28. april

Var ute hos Bretzina. Han reiser 1. mai til Mosjøen.

O.B.L. Nordlandsbahn skulde overta veien.

Thoresen opplyste at det skulde gå en båt "Arnfinn" til Bodø

idag.

Jeg slengte meg med den.

 

Torsdag 29. april

Kom til Bodø kl 12

 

Fredag 30. april

Odin Hansen kjører Johnsen til Røsvik idag. Blev med til Fauske.

Herfra med grusbil  til Langset. Videre til Storjord med

vegvesenets "Saurer", og blev her tatt opp av Nilsen som kjørte

Prantes bil. Prante hadde hele familien på påskebesøk. Jeg blev

satt inn i "gjøren og laden"

 

Lørdag 1. mai

Prante med familie drog til Bodø imorges.

Var en tur opp til Dauingen, hvor fresen fortiden arbeider. Høie

kanter. Snøen må sprenges foran fresen.

Blokkert 19,5 km vei

 

Søndag 2. mai

Dårlig vær. Var en tur oppe i skjæringa. Fresen har nå kommet

gjennem

 

Mandag 3.mai

Det dårlige været holder seg. Var meningen å begynne nattskift

ikveld. Dog innstilt på grund av været.

 

Tirsdag 4. mai

Blokkert  19,5 km

 

Onsdag 5. mai

Blokkert 19,5 km

 

Torsdag 6. mai

Freseren ved Sørelva kaputt ikveld. Feil ved det elektriske

anlegg.

18 kontorfolk fra Oslo ankom idag. De skal måke snø.

De er på O.T. forpleining

Blokkert 18,2 km

 

Fredag 7. mai

Snakket idag med Friedel som fungerer som sjef ved Br 8 angående

arbeiderne. Skogan kom over ikveld

 

Lørdag 8. mai

Snakket med Prante idag. Han mente jeg burde dra over til Br 8.

Jeg drar imidlertid ikke før forholdet mellem Friedel og

Vegvesenet er avklart. Skogan og Furnes drog hjem på helgetur.

Oppringning fra baurat Miller. Jeg skal møte opp på Rognan

imorgen til konferanse og for å hente bensin. Prante kommer også,

sa Miller

 

Søndag 9. mai

Drog ned til Rognan imorges sammen med E. Støre og fikk utlevert

2.700 l bensin.

Freseren ved Sørelva iorden igjen.

På tur ned møtte jeg en O T bil som stanset oss og fortalte hvor

bensinen var å få.

Traff ikke Miller på Rognan. Han var med den O T bilen vi møtte

på tur til Sørelva

 

Mandag 10. mai

Prante kom opp i kveld sammen med kone og sønn. Han fortalte han

hadde fått ordre om å møte på Fauske kl 7.00 søndag morgen. Han

hadde nektet. Ved samtale med Miller idag fortalte denne at han

desverre hadde sett seg nødt til å melde Prante for sabotasje

 

Tirsdag 11. mai

 

Onsdag 12. mai

Vi blev enige om å ta en av Oslokarene i Dyppenbrakka som

kontorist. Var nede og valgte en sammen med Prante

 

Torsdag 13. mai til tirsdag 18. mai

Ingen notater

 

Onsdag 19. mai

Problemer med transport til Sørelva. Var fremme over midnatt

 

Torsdag 20. mai

Baurat dr. Renner med stab ankom idag og inspiserte.

Oppsynsmann Graven  skulde idag over til Br 8 og overta etter

Skogan. Jeg blev med over.

Ikke før hadde vi fått instalert Graven på Skogans værelse, kom

en O T offiser og hevdet at han ifølge dr. Renner skulde ha

værelset. Vi måtte trekke oss.

 

Fredag 21. mai

Skrev dagsraporter fra og med 17. mai til dags dato og fikk

avgårde.

Ikveld ankom en ny oppsynsmann, Johan Graven, Han har tidligere

vært stasjonert på Tynnset i Hedmark

 

Fredag 28. mai

Begynte å arbeide med snøprofilet mellem Br 1 (Sørelva) og Br 8

idag. Tok ut omtrentlige snøhøider frem til Br 2. Hadde med 2

mann

 

Lørdag 29. mai

Fortsatte med snøprofilet frem til Br 3-4. Oppringning fra Melbye.

Jeg skal ned til anlegget Langset-Rognan tirsdag morgen

 

 

Søndag 30. mai

Var ute og inspiserte veien ikveld. Mye vann enkelte steder.

 

Mandag 31. mai

Gjorde idag ferdig snøprofilet frem til Br 8. Intens sol hele

dagen, ganske oppbrent i ansiktet

 

D A G B O K   A V S L U T T E S   H E R

 

 

Oppmåling for snøprofil.

Snøhøide målt for hver 50 m

Her angies et sammendrag pr 1000 m

 

Angir ”minste høide”, ”største høide” og ”midlere høide” i cm

 

 

Sørelva bru til 1000 m  lite snø

 

1000 m til 2000 m                    100                  370                  145

 

2000 m til 3000 m                      0                    250                  65

 

3000 m til 4000 m                      0                    130                  62

 

4000 m til 5000 m                      0                    350                  124

 

5000 m til 6000 m                      0                    40                   30

 

6000 m til 7000 m                    20                   40                    100

 

7000 m til 8000 m                    50                   200                  76

 

8000 m til 9000 m                    10                   180                  78

 

9000 m til 10000 m                  20                   100                  70

 

1000 m til 11000 m                  20                   260                  110

 

11000m til 12000 m                 100                  300                  192

 

12000 m til 13000 m                20                   300                  126

 

13000 m til 14000 m                 40                   150                  93

 

14000 m til 15000 m                40                   350                  181

 

15000 m til 16000 m                110                  700                  335

 

16000 m til 17000 m                250                  450                  330

 

17000 m til 18000 m                100                  300                  210

 

18000 m til 19000 m                100                  300                  138

 

19008 m          utgjør garasjekant brakke 8

 

Kommentar:

Reell snøhøide i veibanen før fresing må antaes noe mindre.

Snøsmelting av brøytekantene antaes uvesentlig.

 

Største snøhøide ved                15500 m         utgjør   350 cm

 

                                                 15600 m                     700 cm

 

                                                 15650 m                     600 cm

 

                                                 15900 m                     650 cm

 

                                                 16250 m                     400 cm

 

 

Tilbake til HOVEDSIDEN